Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Σύστημα Διαχείρισης Προφίλς Συμμετεχόντων σε Διαλογικές Υπηρεσίες SMS Επικοινωνίας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.csd.msc//2004zamani
Τίτλος Σύστημα Διαχείρισης Προφίλς Συμμετεχόντων σε Διαλογικές Υπηρεσίες SMS Επικοινωνίας
Άλλος τίτλος Customer Profile Management for SMS Interactive Services
Συγγραφέας Ζαμάνη Θέμις
Περίληψη Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ένταση του βιομηχανικού ανταγωνισμού επιβάλλει την υιοθέτηση καινούργιων επιχειρηματικών πρακτικών, με σημείο αναφοράς τον καταναλωτή και την καινοτομία που εισάγεται σε «συνεργασία» με τον καταναλωτή. Αυτό εξηγεί άλλωστε τις επενδύσεις που έχουν γίνει τελευταία, παρά το γενικό δισταγμό να επενδύσει κανείς στην τεχνολογία, σε τεχνολογίες όπως το CRM (Customer Relationship Management) και το E-marketing. Η «στροφή» προς τον καταναλωτή συνεπάγεται προφανώς αυξημένη προσπάθεια για την κατανόηση των διαθέσεων του και, κυρίως, της συμπεριφοράς του στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάρκετινγκ, μια σχεδόν αναλφάβητη τεχνολογικά δραστηριότητα της επιχείρησης μέχρι σήμερα, βρίσκεται κάτω από αυξημένη πίεση να υιοθετήσει τεχνικές και τεχνολογίες μέτρησης της συμπεριφοράς των καταναλωτών και της αντίδρασης τους σε καμπάνιες μάρκετινγκ (marketing automation techniques & metrics). Το να συλλέγει κάποιος βέβαια την αντίδραση του καταναλωτή για να εμπλουτίσει με αυτή τις στρατηγικές μάρκετινγκ, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει, με μεθόδους που όλοι γνωρίζουμε, εκ των οποίων η απλούστερη είναι η έρευνα αγοράς. Όμως, οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλάζουν δραματικά την κατάσταση, στο βαθμό που επιτρέπουν σε αυτή την πληροφορία να αποθηκεύεται και να γίνεται αντικείμενο πολύπλοκης επεξεργασίας που συνδυάζει διαφορετικά δεδομένα για να εξαγάγει συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Για την επιχείρηση, η δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας που προέρχεται από τον καταναλωτή (consumer feedback) αποτελεί ένα καινούργιο πρόβλημα που συνίσταται στην κατανόηση των μεθόδων, της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην αξιοποίηση της για την απόκτηση «πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό» (competitive advantage). Στην καρδιά αυτού του προβλήματος βρίσκεται το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης της πληροφορίας που συλλέγεται από την παρατήρηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή, πράγμα που προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών συστημάτων διαχείρισης προφίλς καταναλωτών (Customer Profiles Portfolio Management). Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων όμως, γεννά αμέσως επιφυλάξεις που για να αρθούν χρειάζεται η εξεύρεση λύσεων αποτελεσματικής διαφύλαξης του απορρήτου της συλλεγόμενης πληροφορίας που αναμφισβήτητα περιέχει προσωπικά δεδομένα του τύπου PII (Personal Identifiable Information). Επιβάλλει δηλαδή την διατύπωση των σχετικών πολιτικών που να ρυθμίζουν τη λειτουργία των συστημάτων .ιαχείρισης Προφίλς (privacy policies) αλλά και την εφαρμογή μεθόδων αυτο-ρύθμισης (self-regulation / technology embedded) – που να συμπληρώνουν, προσδίδοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τις αντίστοιχες νομοθεσίες και πολιτικές (legislation & policy making). Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία εγγράφεται σε αυτό το πλαίσιο. Σχεδιάζει και υλοποιεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Προφίλς που συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορία από την συμμετοχή καταναλωτών (consumers / prospects) σε Projects διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας (mobile projects). Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει αντίστοιχα συστήματα στο Web αλλά όχι στο κινητό, ως εκ τούτου το Σύστημα αυτό, στο βαθμό μάλιστα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες (για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τη λειτουργία διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας στο πλαίσιο ΕΡΤ SMS), ανοίγει ένα δρόμο που επεκτείνεται πέραν αυτής της εργασίας. Το Σύστημα Διαχείρισης Προφίλς για χρήσεις ανάπτυξης διαλογικών υπηρεσιών SMS επικοινωνίας, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας, στηρίζεται σε μια προσέγγιση «self-regulation» και συνιστά μια τεχνολογική λύση του τύπου «privacy-enhancing»: Οι αρχές που διέπουν αυτό το Σύστημα στηρίζονται στις προτάσεις πολιτικής του ΟΟΣΑ, του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου της ΕΕ και του Οργανισμού MMA (Mobile Marketing Association). Η υλοποίηση του έγινε με βάση τις τεχνολογικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που προτείνει η IBM (Αρχιτεκτονική .ιαχείρισης του Απορρήτου των Προσωπικών .εδομένων – enterprise Platform for Privacy Practices / e-P3P) , το οποίο εξειδικεύει στο πλαίσιο της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από μια εμπορική επιχείρηση, την τεχνολογία που έχει διαμορφώσει για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων στον ψηφιακό χώρο ο Οργανισμός W3C.
Ημερομηνία έκδοσης 2004-11-01
Ημερομηνία διάθεσης 2005-02-08
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 345

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 9