Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη δεικτών ανοσοπαράλυσης στους ασθενείς με covid-19 λοίμωξη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και συσχέτιση με την έκβαση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000447550
Τίτλος Μελέτη δεικτών ανοσοπαράλυσης στους ασθενείς με covid-19 λοίμωξη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και συσχέτιση με την έκβαση
Άλλος τίτλος Study of immunoparalysis markers in covid-19 critically ill patients at ICU and correlation with outcome
Συγγραφέας Τσερλικάκης, Νικόλαος-Μιχαήλ
Σύμβουλος διατριβής Βαπορίδη, Αικατερίνη
Μέλος κριτικής επιτροπής Κονδύλη, Ευμορφία
Νότας, Γεώργιος
Περίληψη Εισαγωγή Στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς με σήψη, ή άλλη απειλητική για τη ζωή νόσο ή τραύμα, η οξεία φάση ακολουθείται από γενικευμένη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού, αναφερόμενη συχνά ως ανοσοκαταστολή της βαριάς κατάστασης ή ανοσοπαράλυση. Η ανοσοπαράλυση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα ευπάθεια στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, που είναι και η κυριότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η παθογένεια της ανοσοπαράλυσης δεν είναι γνωστή, ενώ η ανάγκη εύρεσης διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων είναι επιτακτική. Οι ασθενείς με νόσο Covid-19 αποτελούν μια ομάδα ασθενών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στους οποίους η παρουσία ανοσοπαράλυσης δεν έχει ακόμα μελετηθεί. Τα μονοκύτταρα/μακροφάγα είναι κεντρικοί μεσολαβητές της φυσικής ανοσίας. Συμβάλλοντας στην αναγνώριση των παθογόνων, την αντιγονοπαρουσίαση, και την καταστροφή των μικροοργανισμών τα μακροφάγα αποτελούν τους κύριους ρυθμιστές της φλεγμονώδους αντίδρασης. Σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς έχουν περιγραφεί ενδείξεις δυσλειτουργίας των μακροφάγων, όπως μειωμένη παραγωγή κυτταροκινών και μειωμένη έκφραση HLA υποδοχέων, και συσχετιστεί με δυσμενή έκβαση των ασθενών. Στους ασθενείς με Covid-19 που νοσηλεύονται επί μακρόν στη ΜΕΘ η λειτουργικότητα των μονοκυττάρων δεν έχει μελετηθεί. Σκοπός Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της παρουσίας ανοσοπαράλυσης σε ασθενείς που νοσηλεύονται με νόσο Covid-19 στη ΜΕΘ μετά την 5 η μέρα νοσηλείας, όπως αυτή εκδηλώνεται με μειωμένη παραγωγή TNF μετά από διέγερση με λιποπολυσακχαρίτη και αυξημένη συγκέντρωση ιντερλευκίνης 10. Η μελέτη αυτή εξέτασε δύο ερωτήματα: (1) την διάρκεια παραμονής των ασθενών με νόσο Covid-19 στη ΜΕΘ για να διαπιστώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, και (2) την παρουσίας ανοσοπαράλυσης σε ασθενείς που νοσηλεύονται με νόσο Covid-19 στη ΜΕΘ μετά την 5 η μέρα νοσηλείας, όπως αυτή εκδηλώνεται με μειωμένη παραγωγή TNFα μετά από διέγερση με λιποπολυσακχαρίτη και αυξημένη συγκέντρωση ιντερλευκίνης 10. Μεθοδολογία Στη μελέτη θα συμπεριλάβουμε ενήλικες ασθενείς νοσηλευόμενους στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου με λοίμωξη απόSars-CoV-19. Τα δημογραφικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία της πορείας νόσου, της φαρμακευτικής αγωγής, της εμφάνισης λοιμώξεων και της έκβασης των ασθενών θα λαμβάνονται από τον ιατρικό φάκελο των ασθενών. Για τη συμμετοχή στη μελέτη θα λαμβάνεται έγκριση από τους ασθενείς ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σε δείγμα αίματος που θα λαμβάνονται την 5-7η μέρα της νοσηλείας των ασθενών θα εξετάζεται η εμφάνιση ανοσοπαράλυσης, όπως αυτή υποδηλώνεται από την μειωμένη παραγωγή κυτταροκινών στο αίμα μετά από διέγερση με λιποπολυσακχαρίτη. Συγκεκριμένα, δείγμα αίματος του ασθενούς θα επωάζεται για4 ώρες με λιποπολυσακχαρίτη στους 37 βαθμούς, και στη συνέχεια θα φυγοκεντρείται και θα απομονώνεται ο ορός για μέτρηση επιπέδων TNFa, και IL- 10. Θα γίνεται σύγκριση των συγκεντρώσεων των κυτταροκινών μεταξύ του δείγματος που έχει επωαστεί με λιποπολυσακχαρίτη και δείγματος που έχει επωαστεί χωρίς διέγερση. Η απουσία αύξησης παραγωγής κυτταροκινών θα θεωρηθεί ως δείκτης ανοσοπαράλυσης. Αποτελέσματα Η ηλικιακή κατανομή των ασθενών θετικοί στον Sars-CoV 2 που τελικά μελετήθηκαν είναι από 41-88 ετών με μέση τιμή τα 70 έτη και τυπική απόκλιση 12,5. Το 58,33% ήταν άνδρες και το 41.66% γυναίκες , ενώ στην υγιή ομάδα το 85,71% ήταν γυναίκες και το 14.28% άνδρες . Η μέση παραμονή των ασθενών στη ΜΕΘ ήταν 27,5 ημέρες και μόνο το 50% δηλαδή 12 ασθενείς εξήλθαν της ΜΕΘ. Επιπλέον το 83,33 % των ασθενών εμφάνισαν λοίμωξη σχετιζόμενη με υγειονομική περίθαλψή (ΗΑΙ) και από αυτούς τους ασθενείς οι 17/20 (85%) εμφάνισαν VAP και οι 3/20 (15%) ανέπτυξαν CRBSI . Κατά τη μελέτη οι ασθενείς εμφάνιζαν δευτερογενή λοίμωξη την οποία χωρίσαμε σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την ημέρα εμφάνισης της λοίμωξης μετά τη δειγματοληψία . Η πρώτη κατηγορία είναι οι ασθενείς που εμφάνισαν λοίμωξη πριν από τις 5 μέρες από τη δειγματοληψία τους στην ΜΕΘ και απαρτίζουν το 80% (16/20) ενώ στην οι υπόλοιποι ασθενείς 20% (4/20) εμφάνισαν λοίμωξη μετά την 5η ημέρα από τη δειγματοληψία. Συμπεράσματα Η μέτρηση της ανοσολογικής λειτουργίας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με λοίμωξη από Sars-CoV 2 και η συσχέτιση με τα αποτελέσματα με επίκεντρο τον ασθενή είναι μια ανάγκη. Εντός των περιορισμών αυτής της μελέτης, διαπιστώσαμε ότι , πρώτον , οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις είναι πολύ συχνές και σημαντικές για την έκβαση των βαρέως πασχόντων ασθενών με λοίμωξη από Sars-CoV 2 και δεύτερον , οι περισσότεροι (90%) από αυτούς τους ασθενείς εμφανίζουν δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού μηχανισμού , όπως αυτή εκτιμάται με την μέτρηση της ιντερλευκίνης 10 και της παραγωγής TNFa μετά από δοκιμασία πρόκλησης με LPS ex-vivo , που μπορεί να σχετίζεται με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. . Απαιτείται παρόλα ταύτα περαιτέρω μελέτη για την αξιολόγηση της ικανότητας αυτής της ανάλυσης για ποσοτικοποίησή της λειτουργίας του ανοσοποιητικού κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης νόσου και τη χρησιμότητα άλλων βιοδεικτών για τον χαρακτηρισμό της δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού.
Φυσική περιγραφή 46 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα ΜΕΘ
Ημερομηνία έκδοσης 2022-03-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 233

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 0