Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Astrobiotechnological perspective of lichens : a new hypothesis and its comparative assessment using the fuzzy logic model ASTRALIFE  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000416934
Τίτλος Astrobiotechnological perspective of lichens : a new hypothesis and its comparative assessment using the fuzzy logic model ASTRALIFE
Άλλος τίτλος Αστροβιοτεχνολογική προοπτική των λειχήνων: μια νέα υπόθεση και η συγκριτική αξιολόγησή της με τη χρήση του μοντέλου ασαφούς λογικής ASTRALIFE
Συγγραφέας Louk, Andrianos A.
Σύμβουλος διατριβής Κοτζαμπάσης, Κυριάκος
Μέλος κριτικής επιτροπής Πυρίντζος, Στέργιος
Βόντας, Ιωάννης
Περίληψη Κάθε οργανισμός, όπως και κάθε φυσικό σύστημα έχει όρια αντοχής σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Η ανοιχτή συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής και οι νέες τεχνολογίες στην κατάκτηση του διαστήματος έχουν οδηγήσει πολλά επιστημονικά πεδία στη μελέτη οργανισμών που αντέχουν σε ακραίες συνθήκες. Οι μελέτες αυτές συνήθως επικεντρώνονται στην αντοχή αυτών των οργανισμών σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές τιμές θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, ραδιενέργειας, υγρασίας, και οξυγόνου. Εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστό πως οι λειχήνες συγκαταλέγονται στους πλέον ενδιαφέροντες οργανισμούς που αντέχουν σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες του πλανήτη μας ή πιθανόν και σε άλλους πλανήτες όπως ο Άρης. Πρόσφατα όμως, τεκμηριώθηκε πειραματικά ότι οι λειχήνες επιβιώνουν σε υπερβολικά ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα στην απόλυτη ξηρασία και στην ακραία χαμηλή θερμοκρασία των -196 oC, διατηρώντας τον μεταβολισμό τους αναλλοίωτο, όταν επανέλθουν σε φυσιολογικές συνθήκες (Parasyri et al. 2018). Επίσης πρόσφατα ανακαλύφθηκε και τεκμηριώθηκε πειραματικά το ότι οι λειχήνες έχουν την ικανότητα σε ανοξικές συνθήκες να παράγουν μεγάλες ποσότητες υδρογόνου, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή αυτονομία (Papazi et al. 2015). Οι δύο παραπάνω ανακαλύψεις, παρ’ ότι έγιναν σε ελεγχόμενες πειραματικές συνθήκες στο γήινο περιβάλλον, ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο βιοτεχνολογικών εφαρμογών σε «αφιλόξενους» για την ώρα πλανήτες, στα πλαίσια μίας αστροβιοτεχνολογικής προσέγγισης. Έτσι, η παρούσα εργασία, αξιοποιώντας αυτά τα νέα πειραματικά ευρήματα και κινούμενη γύρω από το βασικό ερώτημα στην εποίκιση του διαστήματος ― υπάρχουν οργανισμοί ή συστήματα οργανισμών, που θα επιβιώσουν σε άλλον πλανήτη όπως στον Άρη και πώς μπορεί κανείς να ελέγξει αυτή τη δυνατότητα; ― χρησιμοποιεί την ασαφή λογική για να αξιολογήσει συγκριτικά αυτή τη νέα προοπτική που ανοίγεται για τους λειχήνες. Η αντοχή ενός οργανισμού σε ακραίες συνθήκες και κατ’ επέκταση η αστροβιοτεχνολογική προοπτική του είναι μία πολυδιάστατη και ασαφής έννοια για την οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτός ορισμός, με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται με διαφορετικά κριτήρια για τα οποία δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο αποδοχής αλλά ούτε και σύστημα μέτρησης. Έτσι, στην παρούσα εργασία η ασαφής λογική χρησιμοποιείται ως εργαλείο σύνθεσης των διαφόρων κριτηρίων και παραμέτρων που ρυθμίζουν την αστροβιοτεχνολογική προοπτική και αντοχή των βιολογικών συστημάτων αλλά και ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης. Η χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και ασαφούς λογικής στην ποσοτικοποίηση της αστροβιοτεχνολογικής προοπτικής οργανισμών σε άλλο πλανήτη εφαρμόζεται, από όσο γνωρίζουμε, για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η συγκριτική αξιολόγηση της αστροβιοτεχνολογικής προοπτικής των λειχήνων με τη χρήση του μοντέλου ασαφούς λογικής ASTRALIFE (*Astrobiotechnological Assessment of Life using Fuzzy logic Evaluation) που είναι προγραμματισμένο σε περιβάλλον MATLAB. Συνοπτικά η λειτουργία του μοντέλου μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα συλλέγονται μετρήσεις, εκτιμήσεις και γενικώς πληροφορίες σχετικές με την εξέλιξη μεγεθών τα οποία συνδέονται με το περιβάλλον, όπως θερμοκρασία, διαθεσιμότητα νερού, πίεση, οξυγόνο, ραδιενέργεια, διοξείδιο του άνθρακα κ.α. Τα μεγέθη αυτά ονομάζονται δείκτες επιβίωσης και αποτελούν τα δεδομένα εισόδου του συστήματος ASTRALIFE. Οι διαθέσιμες πληροφορίες για τους δείκτες αυτούς αναλύονται, και με τη βοήθεια ασαφούς λογικής και κανόνων γνώσης συντίθενται σε επιμέρους συνιστώσες διαστημικής αεϊφορίας, όπως η επιβίωση, η μεταφορά, η βιοτεχνολογική ικανότητα κ.α. που χρησιμοποιούνται ως μέτρο στη συνολική εκτίμηση της αστροβιοτεχνολογικής προοπτικής του εκάστοτε οργανισμού. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τη χρήση του μοντέλου είναι ο βαθμός αστροβιοτεχνολογικής προοπτικής, των υπό εξέταση οργανισμών στο διάστημα τιμών [0, 1], μέσω του οποίου μπορεί να προκύψει η συγκριτική αξιολόγηση των οργανισμών για τις ακραίες συνθήκες που ελέγχονται. Το μοντέλο είναι ανοικτό και μπορεί να δέχεται νέους δείκτες επιβίωσης και γνώση υπό τη μορφή νέων κανόνων ανοχής/ανθεκτικότητας. Με την παραπάνω μεθοδολογία εξετάστηκαν συγκριτικά πέντε διαφορετικοί οργανισμοί, συγκεκριμένα δύο είδη λειχήνων και τρία taxa μικροβίων και επελέγησαν οκτώ δείκτες επιβίωσης που θεωρήθηκε ότι έχουν την πλέον σημαντική (θετική ή αρνητική) συμβολή. Από τη συγκριτική αξιολόγηση προέκυψε η υπεροχή των λειχήνων ως προς την αστροβιοβιοτεχνολογική προοπτική, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για τη βιοτεχνολογική χρήση τους σε ειδικές αποστολές σε πλανήτες υψηλού ενδιαφέροντος ως προς τη ζωή που μπορεί να συντηρήσουν, όπως είναι ο πλανήτης Άρης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση, που αναμένεται να επανεκκινήσει τη συζήτηση που αφορά τη θεωρία της επιβίωσης οργανισμών/συστημάτων οργανισμών στο διάστημα με παράλληλη χρήση τους σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές και να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο που θα συμβάλλει στη λήψη σχετικών αποφάσεων.
Φυσική περιγραφή 61 σ. : σχεδ., πίν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Astrobiology
Astrobiotechnology
Hydrogen
Ασαφούς λογικής
Αστροβιολογία
Αστροβιοτεχνολογία
Λειχήνες
Υδρογόνου
Ημερομηνία έκδοσης 2018-07-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 739

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3