Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αντιλήψεις και βιώματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την τηλεκπαίδευση σε σύγκριση με την αγωγή υπαίθρου : μελέτη περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Κόβιντ-19  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000452733
Τίτλος Αντιλήψεις και βιώματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την τηλεκπαίδευση σε σύγκριση με την αγωγή υπαίθρου : μελέτη περιπτώσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Κόβιντ-19
Άλλος τίτλος Perception and lived experience of primary and secondary school teachers regarding distance digital education compared to outdoor learning and ducation : case studies during the Covid-19 Pandemic
Συγγραφέας Γκίνη, Πηνελόπη
Σύμβουλος διατριβής Πουρκός Μάριος
Περίληψη Τον Μάρτη του 2020 η εκπαιδευτική και όχι μόνο κοινότητα, έζησε κάτι πρωτόγνωρο. Την αναστολή λειτουργιών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δια ζώσης με την εισαγωγή της τηλεκπαίδευσης ως εξαιρετικό μέτρο λόγω συνθηκών που επέβαλλαν την κοινωνική αποστασιοποίηση. Αυτό προκάλεσε πέρα από τις πολλές αντιδράσεις στην πολιτική απόφαση και καινούργια βιώματα και εμπειρίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στόχος της έρευνας είναι να προσεγγίσει αυτά τα νέα βιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον σε αντιπαραβολή με μία διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση σε ανοιχτό χώρο όπως η αγωγή υπαίθρου. Η συγκριτική μελέτη εδώ είναι το εργαλείο για την σε βάθος μελέτη των χαρακτηριστικών του κάθε περιβάλλοντος αλλά και την εκλέπτυνση της περιγραφής εκ μέρους των υποκειμένων. Στο θεωρητικό πλαίσιο λοιπόν εισάγονται οι αναγνώστες στις έννοιες και τα χαρακτηριστικά τους: η εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευση-μάθηση και η αγωγή υπαίθρου. Επιχειρούμε επίσης να χαρτογραφήσουμε τις θεωρητικές τους βάσεις και να συγκρίνουμε τα δύο αυτά πλαίσια. Λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης της πανδημίας γίνεται ιδιαίτερη μνεία σε αυτή την διασύνδεση της τηλεκπαίδευσης και της απόφασης αναστολής με φυσική παρουσία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξετάζοντας την βιβλιογραφία και τις έως τώρα έρευνες. Μεθοδολογικά η δική μας έρευνα ακολουθεί τις αρχές της ποιοτικής έρευνας, με βιογραφικές και αφηγηματικές συνεντεύξεις, ανάλυση ιχνογραφημάτων και μεταφορικών έργων για την συλλογή δεδομένων και ανάλυσή τους για την καλύτερη κατανόηση του βιώματος της τηλεκπαίδευσης και της εφαρμογής της μέσα σε καθεστώς πανδημίας και καραντίνας. Στο ερευνητικό μέρος παρατίθεται η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη η οποία αποβλέπει στην περιγραφή των βιωμάτων οκτώ εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης αλλά και σε αντιδιαστολή όσο βρίσκονται στην τάξη ή λειτουργούν στο ύπαιθρο. Παράλληλα γίνεται η προσπάθεια αποτύπωσης των απόψεών τους σε σχέση με την γενικότερη κοσμοθεωρία τους για την μάθηση και τον ρόλο του περιβάλλοντος σε αυτή. Τα αποτελέσματα κωδικοποιούνται στο τέλος και παρουσιάζονται οι περιορισμοί αλλά και οι προοπτικές για μελλοντικές έρευνες. Η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης ανοίγει στην δεύτερη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα έναν νέο ορίζοντα για όλους τους εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής κοινότητας και την μορφή της εκπαίδευσης όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Γι’ αυτό και θα αναρωτηθούμε για τις αλλαγές που επέφερε στις ζωές και στην παιδαγωγική διαδικασία με προβληματισμούς για το μέλλον και ερωτηματικά για την συνέχισή της. Δεν θα θέλαμε να αντιπαραθέσουμε τους δύο πόλους του ψηφιακού περιβάλλοντος και του φυσικού περιβάλλοντος ως αντιθετικούς αλλά ως δύο περιβάλλοντα που παρέχουν διαφορετικές δυνατότητες.
Φυσική περιγραφή 359 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Adventure education
Biographical-Narrative research
Case study
Comparative study
Covid-19
Digital environment
Distance digital learning
Distance learning
Drawing
Lived Experience
Outdoor learning
Pandemic
Physical presence education
Qualitative research
Tηλεκπαίδευση
Αγωγή Υπαίθρου
Αγωγή περιπέτειας
Βίωμα
Βιογραφική-Αφηγηματική έρευνα
Εκπαίδευση με φυσική παρουσία στην τάξη
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση
Ιχνογράφημα
Μελέτη περιπτώσεων
Πανδημία
Ποιοτική έρευνα
Συγκριτική μελέτη
Ψηφιακό περιβάλλον
Ημερομηνία έκδοσης 2022
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 58

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 10