Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Voicing detection in spontaneous and real-life recordings from music lessons  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000394828
Τίτλος Voicing detection in spontaneous and real-life recordings from music lessons
Άλλος τίτλος Ανίχνευση φωνής σε ερασιτεχνικές καταγραφές μουσικών σεμιναρίων υπό πραγματικές συνθήκες
Συγγραφέας Γιαννικάκη, Σοφία Ελπινίκη Σ.
Σύμβουλος διατριβής Στυλιανού, Ιωάννης
Μέλος κριτικής επιτροπής Μουχτάρης, Αθανάσιος
Μπενέτος, Εμμανουήλ
Περίληψη Μία από τις σημαντικότερες ικανότητες που έχει ο άνθρωπος είναι η ομιλία, η οποία αποτελεί και το βασικό τρόπος επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών, οι οποίες βασίζονται στη φωνή. Σε τέτοιου είδους εφαρμογές, μας δίδεται ένα σήμα εισόδου από το οποίο χρησιμοποιούμε μόνο τα κομμάτια που περιέχουν φωνή. Με άλλα λόγια, αναλύοντας το σήμα εντοπίζουμε τα κομμάτια φωνής, τα οποία και κρατάμε, ενώ τα υπόλοιπα (θόρυβος, ησυχία κλπ) τα αγνοούμε. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανίχνευση φωνής (Voice Detection). Με τη διαδικασία αυτή μειώνεται δραματικά ο όγκος της πληροφορίας που πρόκειται να επεξεργαστούμε, κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Η διαδικασία της ανίχνευσης της φωνής σχετίζεται στενά με την ταξινόμηση σε ομιλία και μη ομιλία. Επίσης, τόσο η ανίχνευση τραγουδιού όσο και η διάκριση ομιλίας/μουσικής μπορούν να θεωρηθούν υποκατηγορίες της ανίχνευσης φωνής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μας δίδεται ένας σήμα εισόδου το οποίο και επεξεργαζόμαστε. Συνήθως η ανάλυση του σήματος γίνεται σε μικρότερα κομμάτια, από τα οποία εξάγουμε χαρακτηριστικά. Η διάρκεια των κομματιών κυμαίνεται περίπου μεταξύ 0.02 και 3 δευτερολέπτων και ορίζεται ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε κληθεί να λύσουμε. Μπορεί επίσης να εξαρτάται από το είδος των χαρακτηριστικών που θέλουμε να εξάγουμε. Μέχρι τώρα έχουν προταθεί πλήθος χαρακτηριστικών, κάποια από τα οποία είναι εφικτό να παράγουν αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μικρά κομμάτια του σήματος. Αντίθετα, υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούν περισσότερη πληροφορία με αποτέλεσμα η διάρκεια των κομματιών να πρέπει να είναι μεγάλη. Τα χαρακτηριστικά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, σε αυτά του πεδίου του χρόνου και σε εκείνα του πεδίου των συχνοτήτων. Στο πεδίο του χρόνου ευρέως διαδεδομένα είναι η ενέργεια, ο ρυθμός διέλευσης από το μηδενικό άξονα και χαρακτηριστικά που βασίζονται στην αυτοσυσχέτιση. Από την άλλη, στο πεδίο των συχνοτήτων ένα μεγάλο ποσοστό των χαρακτηριστικών εξάγεται από το Cepstrum (επέκταση του φάσματος). Αυτό συμβαίνει διότι εκεί υπάρχει χρήσιμη πληροφορία για τη φωνή. Συγκεκριμένα, το πιο διαδεδομένο χαρακτηριστικό στην ανίχνευση τραγουδιού και στη διάκριση ομιλίας/μουσικής είναι οι Mel-frequency Cepstral συντελεστές. Υποστηρίζεται ότι το χαρακτηριστικό αυτό δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος ανίχνευσης φωνής πάνω σε πραγματικές καταγραφές από μαθήματα μουσικής. Καθώς η φύση των ηχογραφήσεων είναι τέτοια, στόχος είναι να εντοπίζεται τόσο η ομιλία όσο και το τραγούδι. Ένα κλασικό σύστημα χρησιμοποιεί τους MFC συντελεστές ως χαρακτηριστικό διαχωρισμού “φωνής”/“μη φωνής” και μία μηχανή διανυσματικής υποστήριξης (Support Vector Machine) για την ταξινόμηση. Βάση ενός τέτοιου συστήματος λοιπόν, ορίζουμε τους MFC συντελεστές ως το κύριο χαρακτηριστικό και προσθέτουμε άλλα τρία, τη ροή του Cepstrum, τη Σαφήνεια και την Αρμονικότητα. Τα δύο τελευταία βασίζονται στην αυτοσυσχέτιση του σήματος στο πεδίο του χρόνου. Ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η απόδοση ενός συστήματος, που χρησιμοποιεί μόνο τους MFC συντελεστές. Εξετάζουμε 5 διαφορετικούς συνδυασμούς των χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν με τους MFC συντελεστές. ΄Επειτα, εφαρμόζεται ένα 10-fold cross validation πάνω σε τμήματα του σήματος, για να ταξινομηθούν σε “φωνή” και “μη φωνή”. Η βάση που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση και τον έλεγχο του συστήματος αποτελείται από 3 σεμινάρια. Δύο από αυτά σχετίζονται με τη λύρα στην παραδοσιακή κρητική μουσική, ενώ το τρίτο αφορά το λαούτο. Σημειώνεται ότι η κάθε ηχογράφηση έχει πραγματοποιηθεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η απόδοση του αλγορίθμου αξιολογήθηκε βάσει των Detection Error Tradeoff (DET) και Receiver Operating Characteristic (ROC) καμπυλών. Παράλληλα, υπολογίστηκε και το ποσοστό ίσου σφάλματος (Equal Error Rate), το μέτρο Αποδοτικότητας και το εμβαδό της ROC καμπύλης. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του κάθε σεμιναρίου χωριστά και όλων μαζί. Επίσης, έγινε συνδυασμός δεδομένων εκπαίδευσης και ελέγχου του συστήματος από δύο διαφορετικά σεμινάρια. Με τον τρόπο αυτό παρέχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Καταλήγουμε ότι η χρήση των επιπλέον χαρακτηριστικών βελτιώνει αισθητά την απόδοση του κλασικού αλγορίθμου που χρησιμοποιεί μόνο τους MFC συντελεστές από 0.5% έως 20%. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι τρεις από τους πέντε συνδυασμούς ξεχωρίζουν, μειώνοντας κατά 20% την πιθανότητα του να χάσουμε ένα κομμάτι “φωνής”, δεδομένης μιας πιθανότητας ίση με 5%, να χαρακτηρίσουμε ως “φωνή” κάποιο κομμάτι που στην πραγματικότητα δεν είναι.
Φυσική περιγραφή xv, 47 σ. : πίν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά, Ελληνικά
Θέμα Audio proccessing
Cepstral flux
Clarity
Harmonicity
MFCC
SVM
Speech / music discrimination
Speech / nonspeech classification
Αρμονικότητα
Διαχωρισμός ομιλίας / μουσικής
Επεξεργασία ήχου
Μηχανές διανυσματικής υποστήριξης
Ταξινόμηση ομιλίας και μη ομιλίας
Ημερομηνία έκδοσης 2015-07-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 595

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 21