Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης στο γαστρεντερικό σύστημα και ο ρόλος του συμπληρώματος  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000401037
Τίτλος Βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης στο γαστρεντερικό σύστημα και ο ρόλος του συμπληρώματος
Άλλος τίτλος Complement depletion protects lupus -prone mice from ischemia-reperfusion -initiated organ injury
Συγγραφέας Ιωάννου, Αντώνης
Σύμβουλος διατριβής Παπαδάκης, Κωνσταντίνος
Τσώκος, Γεώργιος
Καρδάσης, Δημήτριος
Σιδηρόπουλοε, Πρόδρομος
Μέλος κριτικής επιτροπής Γουλιέλμος, Γιώργος
Μπερτσιάς, Γεώργιος
Περίληψη 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΩΣ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΠΙΡΡΕΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ. Η καταστροφή του ιστού από την βλάβη λόγω ισχαιμίας επαναιμάτωσης παίζει σημαντικό ρόλο στην έκβαση πολλών κλινικών σεναρίων όπως το τραύμα, το αιμορραγικό σοκ, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, οι επεμβάσεις επαναιμάτωσης και τα αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ). Είναι ευρέως γνωστό ότι τα ποντίκια MRL/lpr που είναι επιρρεπή σε αυτοάνοσα παρουσιάζουν αυξημένη τάση ιστικής βλάβης από ισχαιμία επαναιμάτωση. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση του συμπληρώματος βρίσκεται στα αρχικά στάδια του καταστροφικού αυτού μονοπατιού που οδηγεί σε ιστική ζημιά μέσω μιας έντονης φλεγμονώδους αντίδρασης. Παρόλα αυτά ο ρόλος του συμπληρώματος κατά την διάρκεια της ισχαιμίας-επαναιμάτωσης σε ποντίκια επιρρεπή σε αυτοάνοσα νοσήματα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Σε αυτή την ενότητα δείχνουμε ότι η εξάλειψη του συμπληρώματος με την χρήση του παράγοντα του δηλητηρίου της κόμπρας (cobra venom factor, CVF) είναι ικανή να προστατέψει τα πειραματικά ποντίκια MRL/lpr από τοπική εντερική καταστροφή αλλά και από απομακρυσμένη ιστική καταστροφή στους πνεύμονες μετά από επαγόμενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Η προστασία αυτή συσχετίζεται άμεσα με χαμηλά επίπεδα ιστικής εναπόθεσης του παράγοντα συμπληρώματος C3, με μειωμένη διείσδυση ουδετεροφίλων καθώς και μειωμένα επίπεδα προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Επιπρόσθετα, η εξάλειψη του συμπληρώματος μείωσε και το οξειδωτικό φορτίο στην περιοχή του λεπτού εντέρου και στο πλάσμα των πειραματικών ποντικιών MRL/lpr μετά από επαγόμενη βλάβη Ι/Ε όπως φαίνεται από τις μετρήσεις των επιπέδων έκφρασης mRNA της περοξειδάσης της γλουταθειόνης (glutathione peroxidase 1, GPX-1) και της ενεργότητας του υπεροξειδίου της δισμουτάσης (superoxide dismutase activity ,SDA). Στην συνέχεια παρουσιάζουμε ότι η παρεμπόδιση του υποδοχέα του παράγοντα συμπληρώματος C5a (C5aR) με την χρήση του κατάλληλου αντισώματος-αναστολέα (C5aRA) , είναι ικανή να παρεμποδίσει μόνο την ανάπτυξη της τοπικής εντερικής καταστροφής στα πειραματικά ποντίκια MRL/lpr μετά από επαγόμενη εντερική βλάβη Ι/Ε αλλά αποτυγχάνει να προστατέψει τα ποντίκια αυτά από την απομακρυσμένη ιστική καταστροφή στους πνεύμονες. Συμπερασματικά, παρουσιάζουμε για πρώτη φορά την σημασία της ενεργοποίησης του συμπληρώματος, στην έκφραση της τοπικής ιστικής καταστροφής στα πειραματικά ποντίκια MRL/lpr μετά από επαγόμενη εντερική βλάβη Ι/Ε και ταυτόχρονα δείχνουμε ότι χρειάζεται η συνεργασία επιπρόσθετων παραγόντων για την πλήρη έκφραση της απομακρυσμένης ιστικής βλάβης. Επιπρόσθετα υποδεικνύουμε την σημασία της έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης στα πρώτα στάδια της έναρξης τις ιστικής καταστροφής μετά από βλάβη Ι/Ε. 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 4 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ. Η βλάβη Ι/Ε προκαλεί ιστική καταστροφή μέσω ενεργοποίησης της ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού. Σε αυτή την παθοφυσιολογία συμμετέχουν μεταξύ άλλων τα ουδετερόφιλα, τα μονοκύτταρα, το συμπλήρωμα και οι ανοσοσφαιρίνες. Η μελέτη των μηχανισμών ιστικής καταστροφής μετά από βλάβη Ι/Ε είναι πολύ σημαντική αν λάβει κανείς υπόψη το ρόλο που παίζει η βλάβη αυτή στην έκβαση σοβαρών καταστάσεων όπως η πολλαπλή οργανική δυσλειτουργία, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Η συμμετοχή των αιμοπεταλίων και των πρωτεϊνών που εκκρίνουν όπως ο παράγοντας αιμοπεταλίων 4 (platelet factor 4, PF4) στην παθοφυσιολογία τη βλάβης Ι/Ε δεν έχει ξανά ερευνηθεί, πράγμα που επιχειρείται σε αυτή την ενότητα. Παρουσιάζουμε, ότι η έλλειψη της πρωτεΐνης PF4 από τα διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- είναι ικανή να μειώσει την παρουσία τόσο της τοπικής εντερικής καταστροφής όσο και την απομακρυσμένης καταστροφής στους πνεύμονες σε αυτά τα ποντίκια μετά από 30 λεπτά ισχαιμίας και 3 ώρες επαναιμάτωσης. Η προστασία αυτή ήταν ανεξάρτητη από την εναπόθεση των ανοσοσφαιρινών και του συμπληρώματος. Επιπρόσθετα, η διείσδυση των ουδετερόφιλων και των μονοκυττάρων ήταν μειωμένη στους πνεύμονες στα διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- σε σύγκριση με τα πειραματικά ποντίκια B6 μετά από επαγόμενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Χαρακτηριστικά η μετάγγιση αιμοπεταλίων PF4-/- σε πειραματικά ποντίκια B6 τα οποία δεν είχαν τα δικά τους αιμοπετάλια λόγω της χορήγησης ειδικού αντισώματος, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της ιστικής καταστροφής μετά από επαγόμενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Αντίθετα, η μετάγγιση αιμοπεταλίων Β6 σε πειραματικά ποντίκια PF4-/- τα οποία δεν είχαν τα δικά τους αιμοπετάλια λόγω της χορήγησης ειδικού αντισώματος, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ιστικής καταστροφής μετά από επαγόμενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Επίσης δείχνουμε ότι πολύ πιθανόν η πρωτεΐνη PF4 που παράγεται από τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου να επηρεάζει την παραγωγή της IgA στην περιοχή του λεπτού εντέρου. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι η πρωτεΐνη PF4 είναι ένας πιθανός θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της ιστικής καταστροφής μετά από βλάβη Ι/Ε.
Φυσική περιγραφή 180 σ. : εικ.πίν. (μερ. έγχρ.). ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Autoimmunity
Αιμοπετάλια
Αυτοάνοσα νοσήματα
Λεπτό έντερο
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Ημερομηνία έκδοσης 2015-03-27
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 361

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 8