Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη της παρουσίας των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων κα των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα και στις επιφάνειες εσωτερικών χώρων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000039506
Τίτλος Μελέτη της παρουσίας των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων κα των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα και στις επιφάνειες εσωτερικών χώρων
Συγγραφέας Αποστολάκη, Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Στεφάνου, Ευριπίδης
Περίληψη Παρά την απαγόρευση της παραγωγής των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (Polychlorinated Biphenyls, PCBs) από τη δεκαετία του 1970, πολλά προϊόντα που παρασκευάστηκαν τότε και περιείχαν PCBs, χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα, και ως εκ τούτου αποτελούν πιθανή πηγή ρύπανσης του χώρου στον οποίο βρίσκονται. Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν ως διηλεκτρικό υγρό εμπορικά μίγματα PCBs, συνεχίζουν να βρίσκονται ακόμη και σήμερα σε λειτουργία, λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής τους και του υψηλού κόστους αντικατάστασής τους. Συχνά οι εξοπλισμοί αυτοί βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους, όπου ο σύγχρονος άνθρωπος καταναλώνει σημαντικό χρόνο. Για το λόγο αυτό η διερεύνηση της παρουσίας των PCBs σε εσωτερικούς χώρους είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την μελέτη της παρουσίας των PCBs τόσο στην ατμόσφαιρα, όσο και στις επιφάνειες κτιρίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας. Στο συγκεκριμένο κτίριο υπήρχε ηλεκτρικός εξοπλισμός (μετασχηματιστές), που λειτουργούσε με εμπορικό μίγμα PCBs. Οι δειγματοληψίες έγιναν σε δύο περιόδους, πριν και μετά την απομάκρυνση των μετασχηματιστών, ούτως ώστε να εκτιμηθεί η διακύμανση των συγκεντρώσεων των PCBs στο κτίριο. Γενικά, οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων στο χώρο των μετασχηματιστών (υπόγειο) ήταν από τις υψηλότερες που έχουν μετρηθεί σε εσωτερικούς μη βιομηχανικούς χώρους, ενώ στο υπόλοιπο κτίριο κυμαίνονταν στα ίδια ή υψηλότερα επίπεδα με άλλες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες ή χώρους εργασίας. Τα επίπεδα στους χώρους εργασίας του κτιρίου ήταν από 130 ως 1.829 φορές υψηλότερα από τα αντίστοιχα που προσδιορίστηκαν πρόσφατα στην ατμόσφαιρα διαφόρων περιοχών της Αθήνας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις των PCBs στην ατμόσφαιρα του κτιρίου είχαν ως αποτέλεσμα την προσρόφηση ή εναπόθεση των ενώσεων αυτών στις επιφάνειές του. Η εκρόφηση και επαναιώρησή τους από τις επιφάνειες, έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή εκπομπή PCBs στους χώρους του κτιρίου, η οποία διατηρεί τα επίπεδα των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων πολύ υψηλά, ακόμη και μετά την απομάκρυνση των μετασχηματιστών. Σε μεγαλύτερη αναλογία στην ατμόσφαιρα και στις επιφάνειες του κτιρίου βρίσκονταν τα μέλη με πέντε και έξι άτομα χλωρίου στη χημική τους δομή και είναι αυτά που θεωρούνται ως τα πλέον τοξικά και ανθεκτικά στην αποδόμηση. Η στατιστική σύγκριση σε επίπεδο μελών έδειξε με σημαντική πιθανότητα ότι το εμπορικό μίγμα που χρησιμοποιήθηκε στον ηλεκτρικό εξοπλισμό ήταν το Clophen A60 ή το Aroclor 1260. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των PCBs, υπολογίστηκε ότι οι εργαζόμενοι του κτιρίου εκτίθενται σε αυτά, κατά μέσο όρο 49 φορές περισσότερο από ό,τι κάτοικοι της Αθήνας που δεν εργάζονται σε ρυπασμένο χώρο. Ο μέσος όρος της ημερήσιας έκθεσης των εργαζομένων του κτιρίου μέσω της εισπνοής και της δερματικής επαφής ήταν 1,08 μg PCBs/άτομο/ ημέρα. Παράλληλα με τα PCBs, στην ατμόσφαιρα και στις επιφάνειες του κτιρίου μελετήθηκε η παρουσία των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ). Οι συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν στην ατμόσφαιρα του κτιρίου ήταν στα ίδια επίπεδα με συγκεντρώσεις που έχουν μετρηθεί σε σπίτια καπνιστών και η κυριότερη πηγή των αέριων ΠΑΥ ήταν ο καπνός του τσιγάρου. Και στην περίπτωση των ΠΑΥ, η εκρόφηση και επαναιώρηση από τις επιφάνειες του κτιρίου φάνηκε ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεών τους. Η σύγκριση των ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων των PCBs και των ΠΑΥ επιβεβαίωσε την παρουσία εσωτερικής πηγής εκπομπής PCBs μέσα στο χώρο των υπογείων και απέκλεισε το πιθανό ενδεχόμενο μεταφοράς τους από τον εξωτερικό χώρο και συγκέντρωσής τους σε υψηλά επίπεδα, λόγω ανεπαρκούς αερισμού.
Φυσική περιγραφή [xviii], 218 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2004-07-01
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 208

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 12