Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Μελέτη δυνατότητας των ελληνικών ΤΕΠ να μετρήσουν με αξιόπιστο τρόπο σύγχρονους δείκτες ποιότητας  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000463476
Τίτλος Μελέτη δυνατότητας των ελληνικών ΤΕΠ να μετρήσουν με αξιόπιστο τρόπο σύγχρονους δείκτες ποιότητας
Άλλος τίτλος Study of the capacity of Greek EDs to reliably measure quality indicators
Συγγραφέας Σηφάκη, Γεωργία
Σύμβουλος διατριβής Νότας, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλία, Σταυρούλα
Μπριασούλης, Γεώργιος
Περίληψη Εισαγωγή: Ο AHRQ όρισε ότι οι δείκτες ποιότητας είναι τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό της ενδεχόμενης μη βέλτιστης κλινικής περίθαλψης. Επιπλέον ως δείκτης ποιότητας ορίζεται, το αναδρομικά μετρήσιμο στοιχείο της πρακτικής απόδοσης για το οποίο υπάρχουν στοιχεία ή συναίνεση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Είναι αναγκαία η κατανόηση της μεταβλητότητας στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συλλογή δεδομένων. Η αναζήτηση ενός αξιόπιστου και διαφανή τρόπου μέτρησης αυτής της μεταβλητότητας είχε οδηγήσει στην ανάγκη χρήσης ειδικών δεικτών ποιότητας. Η εφαρμογή μιας καλά οργανωμένης σειράς δεικτών ποιότητας, και όχι ενός μεμονωμένου δείκτη σε ένα ΤΕΠ, καθορίζει τη βελτίωση του ελέγχου και της διαχείρισης των διαδικασιών, της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας περίθαλψης. Σκοπός: Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετήσει τη δυνατότητα των ελληνικών ΤΕΠ να μετρήσουν με αξιόπιστο τρόπο σύγχρονους δείκτες ποιότητας. Καθώς επίσης η ανεύρεση συσχετίσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών των νοσοκομείων και η ανεύρεση των δυνατότητων των δεικτών που μπορούν να μετρήσουν τα νοσοκομεία. Να εκτιμηθεί επιπλέον η συσχέτιση των δεικτών ποιότητας με τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας και με τον αριθμό προσελεύσεων ανά έτος στο ΤΕΠ. Μεθοδολογία: Cross sectional μελέτη σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας που διέθεταν αυτόνομα ΤΕΠ από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024. Στάλθηκε ηλεκτρονικά μια φόρμα σε 40 αυτόνομα ΤΕΠ με την παροχή σαφών οδηγιών ώστε να απαντηθεί από τους διευθυντές των ΤΕΠ εάν έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν με αξιόπιστο τρόπο σύγχρονους δείκτες ποιότητας και όχι αν γίνεται η κάθε αυτή μέτρησή τους. Στη φόρμα αρχικά καταγράψαμε γενικά στοιχεία όπως: όνομα νοσοκομείου, αριθμός προσελεύσεων ανά έτος στο ΤΕΠ, τρόπος εφημέρευσης, υγειονομική περιφέρεια, ιδιότητα προσωπικού. Στη συνέχεια η μελέτη εστίασε ως εργαλείο καταγραφής στους δείκτες που έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM) καθώς και καλά εδραιωμένους διεθνώς αποδεκτούς δείκτες ποιότητας της λειτουργίας των ΤΕΠ όπως αυτοί περιγράφονται από άλλες επιστημονικές εταιρίες και οργανισμούς (American College of Emergency Physicians, UK NICE). Οι 144 δείκτες ποιότητας ειδικότερα είχαν χωριστεί σε 3 κατηγορίες σύμφωνα με τη μέθοδο του DONABEDIAN. Έτσι στη φόρμα υπήρχαν 57 δείκτες ποιότητας που αφορούσαν τη δομή (STRUCTURE), 73 δείκτες ποιότητας που αφορούσαν τις διαδικασίες (PROCESS) και 14 δείκτες που αφορούσαν την έκβαση (OUTCOME). Ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες υπήρχαν και στις 3 κατηγορίες. Έγινε κατάταξη των δεικτών ποιότητας σύμφωνα με το ποσοστό θετικών απαντήσεων που έλαβαν. Επιπλέον έγιναν συσχετίσεις των δεικτών ποιότητας με τον αριθμό προσελεύσεων ανά έτος στο ΤΕΠ αλλά και με τις 7 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Αποτελέσματα: Συνολικά από τα 40 ΤΕΠ, τα 32 απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας. Από τα 32 νοσοκομεία που αναλύσαμε τα περισσότερα (37,50%) ανέφεραν ότι υποδέχονταν 20.000 - 50.000 ασθενείς ανά έτος. Στην κατάταξη των δεικτών ποιότητας σύμφωνα με το ποσοστό θετικών απαντήσεων που έλαβαν, αναδείχθηκαν 19 δείκτες, με >80%, οι οποίοι ήταν όλοι δείκτες δομής και δείκτες διαδικασιών. Δεν υπήρχαν δείκτες έκβασης σε υψηλό ποσοστό θετικών απαντήσεων. Οι δέκα πρώτοι δείκτες που αναδείχθηκαν από την κατάταξη είναι: 1)Ημερήσια απογραφή (96,80%) 2)Ετήσιος όγκος επισκέψεων (93,70%) 3)Πόσοι νοσηλευτές είναι παρόντες στο χώρο του ΤΕΠ ανά πάσα στιγμή (93,70%) 4)Πόσοι γιατροί με εξειδίκευση Επείγουσας Ιατρικής εργάζονται στο ΤΕΠ (93,70%) 5)Την ώρα παραγγελίας εξετάσεων (93,70%) 6)Πόσοι ειδικοί ιατροί χωρίς εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική εργάζονται στο ΤΕΠ βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στο ΤΕΠ (90,30%) 7)Ικανότητα παροχής παρακλίνιων διαγνωστικών υπηρεσιών εντός του ΤΕΠ (90,30%) 8)Μέγιστος αριθμός κλινών/φορείων που μπορούν να χρησιμοποιούνται στο χώρο του ΤΕΠ (87,10%) 9)Πόσοι γιατροί με εξειδίκευση Επείγουσας Ιατρικής βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στο χώρο του ΤΕΠ (87,10%) 10)Πόσοι ειδικευόμενοι που απασχολούνται με περιστατικά του παθολογικού τομέα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στο ΤΕΠ (87,10%). Στην κατάταξη των δεικτών ποιότητας σύμφωνα με το ποσοστό θετικών απαντήσεων που έλαβαν, αναδείχθηκαν 11 δείκτες, με <20%. Οι 5 τελευταίοι με το μικρότερο ποσοστό που αναδείχθηκαν από την κατάταξη είναι: 1)Ανίχνευση και θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων (10,70%) 2)Καταγραφή της έντασης του πόνου των ασθενών (9,70%) 3)Ικανότητα διαχείρισης της φροντίδας, στο τέλος της ζωής στο ΤΕΠ (9,70%) 4)Ικανότητα μέτρησης και απόδειξη της ανταπόκρισης του ΤΕΠ σε επιπλοκές, ανεπιθύμητα γεγονότα και θέματα διαχείρισης κίνδυνου (9,70%) 5)Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένης γηριατρικής αξιολόγησης ή διεπιστημονικής αξιολόγησης για ασθενείς που αναγνωρίζονται στο ΤΕΠ ως ευπαθείς (6,70%). Συμπεράσματα: Τα ελληνικά ΤΕΠ που συμμετείχαν στη μελέτη δήλωσαν περιορισμένες δυνατότητες καταγραφής αξιόπιστων και συγχρόνων δεικτών ποιότητας. Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής κυρίως δεικτών δομής και εξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα καταγραφής δεικτών έκβασης που είναι και οι πλέων σημαντικοί.
Φυσική περιγραφή 116 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2024-04-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 4

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1