Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Ανάπτυξη νέων πορωδών πολυμερών συναρμογής (MOFs) βασισμένων σε λειτουργικούς οργανικούς υποκαταστάτες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000410646
Τίτλος Ανάπτυξη νέων πορωδών πολυμερών συναρμογής (MOFs) βασισμένων σε λειτουργικούς οργανικούς υποκαταστάτες
Άλλος τίτλος Development of new porous coordination polymers (MOFs) based on functionalized organic linkers
Συγγραφέας Βλαχάκη, Στυλιανή Μ.
Σύμβουλος διατριβής Τρικαλίτης, Παντελής Ν.
Μέλος κριτικής επιτροπής Μήλιος, Κωνσταντίνος
Φρουδάκης, Γεώργιος
Περίληψη Τα κλασσικά πορώδη υλικά, όπως είναι ο ενεργός άνθρακας και οι ζεόλιθοι έχουν εδώ και χρόνια μελετηθεί εκτενώς ως προσροφητικά υλικά σε διάφορες εφαρμογές. Παρόλα αυτά, σημαντικές εφαρμογές στην προσρόφηση, τον διαχωρισμό και την αποθήκευση αερίων απαιτούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως πολύ μεγάλες ειδικές επιφάνειες, ύπαρξη λειτουργικών ομάδων και δυνατότητα χημικής τροποποίησης του σκελετού. Όλα αυτά δεν ικανοποιούνται στα παραπάνω πορώδη υλικά. Τα Metal Organic Frameworks, MOFs, είναι καινοτόμα κρυσταλλικά πορώδη υλικά, τα οποία έχουν προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον λόγω των μοναδικών δομικών ιδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιφανειών τους, του υψηλού πορώδους τους, της χαμηλής κρυσταλλικής πυκνότητά τους και της θερμικής και χημικής σταθερότητας τους. Αυτά τα υλικά έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να τροποποιηθούν σε μεγάλο βαθμό κατά το δοκούν, ώστε να τους προσδοθούν επιθυμητές ιδιότητες. Τα MOFs βρίσκουν εφαρμογές σε πολλά διαφορετικά πεδία. Ένα από αυτά είναι η αποθήκευση και ο διαχωρισμός αερίων που αφορούν κατά κόρον το περιβάλλον. Αυτά τα αέρια είναι το CO2, το Η2 και το CH4. Γι' αυτήν την εφαρμογή μελετήθηκαν τα MOFs σε αυτήν την εργασία. Στην παρούσα ερευνητική εργασία συντέθηκαν και μελετήθηκαν δεκατέσσερα νέα υλικά MOFs. Η σύνθεση τους βασίστηκε στον στοχευμένο σχεδιασμό τους αφού έγινε προσεκτική επιλογή και προσεκτικός συνδυασμός των επιμέρους μερών τους. Όλα τα υλικά χαρακτηρίστηκαν με περίθλαση ακτίνων-Χ σε δείγμα σκόνης. Για τα υλικά που ήταν σε μορφή μονοκρυστάλλου έγινε περίθλαση ακτίνων-Χ σε μονοκρύσταλλο. Όπου κρίθηκε αναγκαίο έγινε στοιχειακή ανάλυση, EDS. Στα περισσότερα από αυτά τα υλικά έγινε μελέτη του πορώδους τους, και σε τρία από αυτά έγιναν λεπτομερείς μετρήσεις προσρόφησης αερίων σε συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση σύγκριση με δεδομένα της βιβλιογραφίας. Αυτά τα υλικά έδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα στην προσρόφηση αερίων, για διαφορετική όμως εφαρμογή το καθένα. Το υλικό 1, DMA2 [Dy63-OH) 8L6] παρουσιάζει αρκετά υψηλές τιμές προσρόφησης τόσο του CO2, όσο και του Η2 και του CΗ4 σε σύγκριση με άλλα υλικά του είδους του. Τα υλικά 12, (DMA) 4 [Mg3 (OH)2L2] και 13, Mg-L εμφανίζουν ισχυρή αλληλεπίδραση με το CO2, κατάλληλη για την εφαρμογή που χρειάζονται αυτά τα υλικά. Το υλικό 12, εμφανίζει πολύ καλή εκλεκτικότητα για το CO2 έναντι του CΗ4 στους 273Κ και 298Κ, ενώ το υλικό 13 εμφανίζει πολύ καλή εκλεκτικότητα για το CO2 έναντι του Ν2 στους 298Κ. Ακόμα, έγινε η προσπάθεια για πλήρη ενεργοποίηση τριών πολλά υποσχόμενων υλικών που είχαν ήδη συντεθεί στον παρελθόν στο εργαστήριο. Σε αυτήν την εργασία, αφότου γίνεται μία εισαγωγή για να γίνει γνωστός ο σκοπός των πειραμάτων και η θεωρία που κρύβεται πίσω από αυτά, παρουσιάζονται τα υλικά που αναπτύχθηκαν, ο πλήρης χαρακτηρισμός τους και η μελέτη των προσροφητικών ιδιοτήτων τους.
Φυσική περιγραφή xi, 151 φύλλα : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Gas separation
Gas storage
Porous materials
Reticular chemistry
Targeted design of materials
Αποθήκευση αερίων
Διαχωρισμός αερίων
Διχτυωτή χημεία
Πορώδη υλικά
Στοχευμένος σχεδιασμός υλικών
Ημερομηνία έκδοσης 2017-07-21
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 199

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 18