Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Η πρακτική των αλγορίθμων και η δια βίου εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του νομού Λασιθίου στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000446577
Τίτλος Η πρακτική των αλγορίθμων και η δια βίου εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του νομού Λασιθίου στη βασική και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδιά και ενήλικες
Άλλος τίτλος The practice of algorithms and the lifelong training of doctors, nurses, and rescuers of the prefecture of Lasithi in pediatric and adult basic and advanced life support
Συγγραφέας Λαμπρινάκη, Σωτηρία
Σύμβουλος διατριβής Μπριασούλης, Γεώργιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλία, Σταυρούλα
Αγγουριδάκης, Παναγιώτης
Περίληψη Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους αλγόριθμους και τις κεκτημένες δεξιότητες τους, ακολουθεί ένα δομημένο τρόπο αρχικής εκτίμησης αναζωογόνησης και επείγουσας θεραπείας. Η βασική υποστήριξη της ζωής (BLS και PLS) περιλαμβάνει την αναγνώριση μίας επικίνδυνης για τη ζωή κατάστασης και την επείγουσα θεραπεία της. Η εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής (ALS και APLS) περιλαμβάνει εξειδικευμένες παρεμβάσεις και θεραπείες, οι οποίες συμπληρώνουν τη βασική υποστήριξη ζωής (BLS/PLS) και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Η δια βίου μάθηση βοηθά τους επαγγελματίες υγείας να μάθουν νέες δεξιότητες, να παραμείνουν ενημερωμένοι στο επάγγελμά τους και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Αυτή μάλιστα, στην υγειονομική περίθαλψη, είναι μια δυνατότητα, αλλά και μια ευθύνη, καθώς επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να παρέχουν ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη φροντίδα στους ασθενείς τους. Σκοπός Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει τις γνώσεις των επαγγελματιών υγείας του ΕΚΑΒ, ΤΟΜΥ, ΤΕΠ και των κλινικών των νοσοκομείων του νομού Λασιθίου σχετικά με τη δομημένη προσέγγιση των αλγορίθμων σε έκτακτα περιστατικά βαριάς νόσου και σοβαρού τραύματος σε παιδιά και ενήλικες και να αναδείξει την αναγκαιότητα της καλύτερης οργάνωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στον τομέα της αναζωογόνησης. Μεθοδολογία Πρόκειται για συγχρονική περιγραφική μελέτη (cross sectional study) με χρήση ερωτηματολογίου. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που αξιολόγησε τις βασικές γνώσεις σε αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (υποστήριξη ζωής, αναζωογόνηση και επείγουσα θεραπεία σε βαριά νόσο και τραύμα σε ενήλικες και παιδιά), την αυτό-αξιολόγησή τους σε επάρκεια γνώσεων και την αντίληψη των συμμετεχόντων για τη σημασία και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης. Το δείγμα αποτελείτο από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νομού Λασιθίου και η συλλογή του έγινε από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο του 2021. Αποτελέσματα Δόθηκαν 307 ερωτηματολόγια και συμπληρώθηκαν τα 208. Το 75% των επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν γυναίκες (156/208) και η μέση ηλικία τους τα 42,69 χρόνια. Συχνότερα ανέλαβαν το ρόλο team leader οι ιατροί (p<0,001) και το ρόλο team member οι νοσηλευτές (p=0,019), με τους διασώστες να ενεργοποιούνται και στους δυο ρόλους. Όσον αφορά στις διάφορες δεξιότητες που εφάρμοσαν οι επαγγελματίες υγείας, συχνότερα εφάρμοσαν ΚΑΡΠΑ, απινίδωση και χειρισμούς απομάκρυνσης ξένου σώματος οι διασώστες, ενώ μηδενική αναφέρεται χρήση ενδοοστικής από όλους τους επαγγελματίες υγείας. Λιγότερες από τις 40 ερωτήσεις απαντήθηκαν σωστά από το σύνολο των επαγγελματιών υγείας που έλαβαν μέρος στη μελέτη (17,64,6) με τη μέση τιμή σωστών απαντήσεων να πέφτει κάτω από 50% (47,519,8%). Συνολικά, οι ιατροί απάντησαν σωστά σε περισσότερες από τις μισές από τις 40 ερωτήσεις (21,94,9) συγκριτικά με τους νοσηλευτές (16,94,2) και διασώστες (15,52,2) (p<0,001). Σημαντικά διέφεραν και τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά δομή εργασιακού χώρου (p<0,001). Εκπαίδευση σε διάφορα σεμινάρια βασικής ή εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής ενηλίκων ανέφερε το 72,1% (n=150) των συμμετεχόντων, ενώ το 10,5% των ιατρών και 39,4% των νοσηλευτών δεν είχε ποτέ εκπαιδευτεί σε σεμινάριο βασικής ή εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής. Το 63-80% των εργαζομένων δεν αναφέρει επαναληπτικό σεμινάριο, ενώ ελάχιστοι το επανέλαβαν, στην πλειοψηφία πριν από >2 χρόνια (p<0.001). Περισσότερο εκπαιδευμένοι σε σεμινάρια εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής σε όλες της δομές χώρων εργασίας αναδεικνύονται οι ιατροί και οι νοσηλευτές της καρδιολογικής κλινικής. H συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι επιθυμεί να λαμβάνει συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση, ανεξαρτήτως χώρου εργασίας (87,1-100%). Συμπεράσματα Στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι οι γνώσεις των ερωτηθέντων δεν είναι του απαιτούμενου μέσου επιπέδου για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η αδυναμία αυτή σχετίζεται με την ανεπαρκή εκπαίδευση την οποία έχουν λάβει για τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα και την πάροδο χρόνου από την τελευταία εκπαίδευση. Μέσω κατάλληλων, ολοκληρωμένων και επαναλαμβανόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης, είναι δυνατή η διά βίου εκπαίδευση, την οποία σε συντριπτικό ποσοστό επιθυμεί και προτείνει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
Φυσική περιγραφή 115 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2022-03-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 279

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 17