Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται με την εμβολιαστική διστακτικότητα σε πληθυσμό χαμηλών οικονομικών πόρων στην Κρήτη  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000449875
Τίτλος Διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται με την εμβολιαστική διστακτικότητα σε πληθυσμό χαμηλών οικονομικών πόρων στην Κρήτη
Άλλος τίτλος Investigating factors that are associated with vaccine hesitancy pf low-income population in Crete
Συγγραφέας Γκαμαλέτσου, Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χρήστος
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαδάκη, Σοφία
Αναστασάκη, Μαριλένα
Περίληψη Εισαγωγή: Το ξέσπασμα της πανδημίας της Covid-19 επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της εμβολιαστικής διστακτικότητας. Η επιστημονική κοινότητα μελετά διαρκώς τα αίτια που οδηγούν στο φαινόμενο αυτό. Ενδείξεις από διεθνείς επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα εμβολιαστικής διστακτικότητας ή/και άρνησης του εμβολιασμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της εμβολιαστικής διστακτικότητας σε ευάλωτες κοινωνικο-οικονομικά ομάδες στην Κρήτη. Επιμέρους στόχοι ήταν η ανάδειξη των αναγκών παρέμβασης σχετικά με την αύξηση της ενημέρωσης, της εμβολιαστικής κάλυψης και της υιοθέτησης θετικών συμπεριφορών υγείας στον υπό μελέτη πληθυσμό. Μέθοδοι: Μια ποιοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε μεταξύ ατόμων εγγεγραμμένων στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους, καθώς η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αυξάνει τον κίνδυνο νόσησης και μετάδοσης του ιού, ενώ η εμβολιαστική διστακτικότητα αναμένεται να είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα στον πληθυσμό αυτό. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης σε μία αγροτική περιοχή στο Ρέθυμνο και μία αστική περιοχή στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν έτσι ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση ως προς το φύλο και την ηλικία. Το πληθυσμιακό δείγμα ήταν ευκολίας και σκοπού. Η συζήτηση καθοδηγήθηκε από ειδικά διαμορφωμένο οδηγό συνέντευξης, ο οποίος αναπτύχθηκε βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας. Το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του οδηγού συνέντευξης και την καθοδήγηση της μεθοδολογίας της εργασίας ήταν το Μοντέλο Πεποιθήσεων της Υγείας (HBM) λαμβάνοντας υπόψιν στοιχεία και παραμέτρους από τη Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (TPB) και το Μοντέλο Παραγόντων της Εμβολιαστικής Διστακτικότητας. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν: τις γνώσεις σχετικά με τη νόσο COVID-19 και τους τρόπους μετάδοσης και προστασίας, τους λόγους διστακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό, τις πηγές ενημέρωσης για τη νόσο, τα εμβόλια και τις εξελίξεις αυτών, την επιρροή της οικογένειας και του φιλικού περιβάλλοντος και την εμπιστοσύνη στο γιατρό και το ιατρικό σύστημα. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε θεματική ανάλυση. Αποτελέσματα: Στην παρούσα εργασία συμμετείχαν 11 άτομα με ηλικιακό εύρος τα 21 έως 68 έτη, εκ των οποίων οι 9 ήταν γυναίκες και οι 2 άνδρες. Από την θεματική ανάλυση προέκυψαν συνολικά 6 θέματα. Το πρώτο θέμα αφορούσε τις πεποιθήσεις για τον ιό και το εμβόλιο, όπου αρκετοί συμμετέχοντες φάνηκε να έχουν διαμορφώσει λανθασμένες πεποιθήσεις. Το δεύτερο θέμα αφορούσε την επιρροή του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση απόφασης για τη λήψη του εμβολίου. Το τρίτο θέμα αφορούσε την επιρροή των ΜΜΕ, όπου ο καταιγισμός ειδήσεων και η προτίμηση σε κάποιες πηγές φάνηκε να έχει σχέση στη λήψη αποφάσεων για τον εμβολιασμό. Το τέταρτο θέμα αφορούσε τη σχέση των ατόμων με το ιατρικό σύστημα και τους επαγγελματίες υγείας, με τα άτομα που εξέφρασαν αρνητική άποψη για αυτά να δείχνουν μεγαλύτερη διστακτικότητα για τον εμβολιασμό. Το πέμπτο θέμα αφορούσε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, με εκείνους που εξέφρασαν δυσπιστία να εμφανίζουν διστακτικότητα και άρνηση στον εμβολιασμό. Το τελευταίο θέμα αφορούσε την επίδραση των πολιτισμικών νορμών, με τη θρησκευτικότητα και την εκλαϊκευμένη αντίληψη των πραγμάτων να σχετίζονται με αυξημένο δισταγμό ως προς τα εμβόλια. Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα συμφωνεί με τις ενδείξεις σχετικά με τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της εμβολιαστικής διστακτικότητας και την ανάγκη παρεμβάσεων στους ευάλωτους πληθυσμούς, ώστε να αυξηθεί τόσο η εμβολιαστική κάλυψη όσο και η βελτίωση των συμπεριφορών υγείας. Περαιτέρω έρευνα, συμπεριλαμβανομένης ποσοτικής μεθοδολογίας, είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση των παραπάνω ευρημάτων.
Φυσική περιγραφή 83 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Covid 19
Low social-economic status
Public health
Ευάλωτες ομάδες
Χαμηλό κοινωνικό -οικονομικό επίπεδο
Ημερομηνία έκδοσης 2022-07-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 276

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2