Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Τεχνική Εντοπισμού Θέσης Χρήστη Ασυρμάτων Δικτύων  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου uch.csd.msc//2004papadakis
Τίτλος Τεχνική Εντοπισμού Θέσης Χρήστη Ασυρμάτων Δικτύων
Άλλος τίτλος Wireless Networks User's Position Location Technique
Συγγραφέας Παπαδάκης, Στέφανος
Περίληψη Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία μικρή επανάσταση στο χώρο της πληροφορικής και ιδιαίτερα στον τομέα των δικτύων: τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area Networks). Πρωτοεμφανίστηκαν με τη μορφή του προτύπου 802.11 το 1997 και η ραγδαία πτώση στην τιμή των προϊόντων έχει οδηγήσει σε μία πρωτοφανή εξάπλωσή τους μέχρι και σε καταναλωτικές συσκευές. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που αναδεικνύει ή αυξάνει την αξία ενός δικτύου είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο εντοπισμός χρήστη σε ασύρματα δίκτυα είναι μία μοναδική υπηρεσία με πολλές δυνατότητες και προεκτάσεις. Οι χρήσεις αυτής έχουν να κάνουν ακριβώς με τη γνώση της θέσης, όπως ο εντοπισμός σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, η παρακολούθηση και ειδοποίηση χρηστών, η ασφάλεια, η διαχείριση και σχεδιασμός πόρων ραδιοφάσματος, η πλοήγηση και πληροφόρηση. Η ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού έχει να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που ανακύπτουν σε ένα ασύρματο περιβάλλον μετάδοσης και που έχουν να κάνουν με την διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το φυσικό μέσο διάδοσης είναι δυναμικά μεταβαλλόμενο και μη ντετερμινιστικά περιγράψιμο με αποτέλεσμα για μία δεδομένη θέση να μην υπάρχουν σταθερά αποτελέσματα μετρήσεων στο χρόνο. Ακόμα περισσότερο για να είναι δυνατή η ευρεία εφαρμογή ενός συστήματος θα πρέπει να είναι συμβατό με την πλειονότητα των αντιστοίχων προϊόντων. Όμως τα ήδη υπάρχοντα συστήματα χρειάζονται μεγάλη προεργασία για να λειτουργήσουν σε ένα χώρο, απαιτούν την ενεργή συμμετοχή, της προς εντοπισμό συσκευής, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το εύρος εφαρμογής τους σε συμβατά μόνο προϊόντα και δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις μεταβολές του περιβάλλοντος. Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε μία καινοτόμο τεχνική εντοπισμού που αντιπαρέρχεται τα προηγούμενα προβλήματα και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στις ήδη υπάρχουσες και μελλοντικές συσκευές ασυρμάτου δικτύου, ανεξαρτήτως προτύπου. Ο εντοπισμός για να επιτευχθεί δεν χρειάζεται καμία πληροφορία για τη συσκευή ή παρέμβαση από τον χρήστη. Επίσης προσαρμόζεται δυναμικά στις αλλαγές του περιβάλλοντος και ρυθμίζεται αυτόματα στις οποιεσδήποτε συνθήκες του ασύρματου μέσου. Με τη χρήση προσομοίωσης επαληθεύσαμε τις δυνατότητες της τεχνικής και δείξαμε την μεγάλη ακρίβεια στον εντοπισμό της θέσης που μπορεί να πετύχει. Τέλος υλοποιήσαμε την τεχνική σε ένα πρότυπο σύστημα απόλυτα συμβατό με το κυρίαρχο σήμερα πρότυπο ασυρμάτων δικτύων 802.11b και μελετήσαμε τη συμπεριφορά της σε πραγματικές συνθήκες. Συμπερασματικά η τεχνική που αναπτύξαμε πετυχαίνει σε δύο σημαντικούς τομείς ενώ κρατά την ακρίβεια στον εντοπισμό: α. το χαμηλό κόστος που προέρχεται από το γεγονός ότι είναι πλήρως συμβατή με όλες τις υπάρχουσες συσκευές ασυρμάτου δικτύου β. την ευκολία ανάπτυξης αφού δεν χρειάζεται καμία πληροφορία για τον χρήστη και το περιβάλλον στο οποίο κινείται. Με αυτές τις προδιαγραφές το σύστημα εντοπισμού μπορεί να πετύχει τον σκοπό του, την άμεση και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών που αυξάνουν κατακόρυφα την αξία του δικτύου και το κάνουν απαραίτητο στους χρήστες.
Ημερομηνία έκδοσης 2004-04-01
Ημερομηνία διάθεσης 2004-05-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 432

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 22