Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αξιολόγηση πανεπιστημιακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000405180
Τίτλος Αξιολόγηση πανεπιστημιακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
Άλλος τίτλος Evaluation of university postgraduate programmes in public health-health care management in Greece
Συγγραφέας Κοτσυφός, Ευάγγελος
Σύμβουλος διατριβής Φιλαλήθης, Αναστάσιος
Μέλος κριτικής επιτροπής Λιαρόπουλος, Λυκούργος
Νιάκας, Δημήτριος
Περίληψη Σκοπός της μελέτης Ο σκοπός της μελέτης είναι η αποτίμηση της ικανοποίησης αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη Δημόσια Υγεία-Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται από τρία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Δημογραφικά, εκπαιδευτικά, και χαρακτηριστικά της εργασίας πριν και μετά την αποφοίτηση ερευνήθηκαν για πιθανή επίδραση στη διαφοροποίηση της ικανοποίησης. Συντάχθηκε και εφαρμόστηκε ερωτηματολόγιο, βασισμένο σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια χωρών του εξωτερικού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Επιπλέον διερευνήθηκε η συσχέτιση της πρόθεσης των αποφοίτων να προτείνουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν σε τρίτους (positive Word of Mouth Communication) με τη συνολική ικανοποίηση (total satisfaction score) και με άλλους παράγοντες. Μεθοδολογία Οι συμμετέχοντες στη μελέτη μεταπτυχιακοί απόφοιτοι (n=162), εγγεγραμμένοι κατά τα έτη 2003-2007 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Ο ρυθμός απόκρισης ήταν 50.6%. Τριάντα επτά δηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της ικανοποίησης ενώ άλλα μέρη του ερωτηματολογίου κατέγραψαν δημογραφικά, μορφωτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων. Εξετάστηκαν με απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση μεταβλητές ώστε να διαπιστωθεί η επίδρασή τους στην πρόθεση των αποφοίτων να προτείνουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν σε τρίτους (positive Word of Mouth Communication). Ευρήματα Διδασκαλία, προσόντα, αξιολόγηση επίδοσης, επανατροφοδότηση, κοινωνική ζωή, υποδομές και οργάνωση ήταν οι επτά παράγοντες ικανοποίησης όπως προέκυψαν μετά από στατιστική ανάλυση. Το φύλο και το πεδίο των προπτυχιακών σπουδών δε διαφοροποιούν το συνολικό παράγοντα ικανοποίησης. Οι έγγαμοι βαθμολόγησαν υψηλότερα έναντι των αγάμων 3 παράγοντες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία απόφοιτοι 2 παράγοντες. Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κρήτης βαθμολόγησαν υψηλότερα 2 παράγοντες, ωστόσο ο συνολικός παράγοντας ικανοποίησης δεν παρουσίασε διαφοροποίηση μεταξύ αποφοίτων με διαφορετικό ίδρυμα προέλευσης. Διαφοροποιήσεις δεν παρουσιάστηκαν και μεταξύ αποφοίτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά εργασίας (δημόσιος φορέας/ιδιωτικός φορέας, σύμβαση ορισμένου χρόνου/αορίστου χρόνου, μερική πλήρης απασχόληση) ή μεταξύ εργαζομένων και ανέργων, μετά ή πριν την αποφοίτηση. Απόφοιτοι που έλαβαν υψηλότερο μισθό μετά την αποφοίτηση βαθμολόγησαν υψηλότερα τον παράγοντα 2 συγκρινόμενοι με αποφοίτους που κατατάχθηκαν σε χαμηλότερα κλιμάκια μισθού. Η συνολική ικανοποίηση των αποφοίτων συσχετίζεται θετικά με την πρόθεση τους να προτείνουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν σε τρίτους (Word of Mouth Communication), ενώ αρνητικά συσχετίζεται η ανεργία και η αναζήτηση εργασίας μετά την αποφοίτηση. Συμπεράσματα Η μέτρηση της ικανοποίησης των αποφοίτων μπορεί ως δείκτης να παρέχει χρήσιμα ευρήματα στους εμπλεκόμενους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην παρούσα έρευνα η μελέτη της ικανοποίησης και των διαφοροποιήσεων της ως προς ατομικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των αποφοίτων προσέφερε μια αρχική καταγραφή. Τα ευρήματα σχετικά με την πρόθεση των αποφοίτων να συστήσουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν σε τρίτους, μπορούν αρχικά να ερμηνευτούν ως ενδείξεις για ενεργότερη παροχή στήριξης από τις διοικήσεις των προγραμμάτων στους αποφοίτους που αναζητούν εργασία. Μελλοντική έρευνα και επικοινωνία με τους αποφοίτους που συμμετείχαν στην έρευνα θα αποδώσει μια περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη στο θέμα της ικανοποίησης των αποφοίτων.
Φυσική περιγραφή 163 [25] σ. : εικ.πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Career
Demographycs
Employment
Word mouth communication
Δημογραφικά
Εργασία
Καριέρα
Προφορική λεκτική επικοινωνία
Ημερομηνία έκδοσης 2013-12-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 57

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4