Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Seroprevalence of perinatal infections among pregnant women in Crete  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000414892
Τίτλος Seroprevalence of perinatal infections among pregnant women in Crete
Άλλος τίτλος Ορολογικός έλεγχος για συγγενείς λοιμώξεις σε εγκύους στην Κρήτη
Συγγραφέας Αναγνωστάτου, Νικολίνα -Χίλντα
Σύμβουλος διατριβής Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Μακρυγιαννάκης, Αντώνης
Παπαευαγγέλου, Βάνα
Περίληψη Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι η κάθετη μετάδοση περιγεννητικώνλοιμώξεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Ο εστιασμένος ορολογικός έλεγχος και η κατάλληλη θεραπεία της εγκύου ή του νεογνού όπου αυτό χρειάζεται, κατέχουν εξέχουσα θέση στην προσπάθεια εξάλειψης των συγγενών αυτών λοιμώξεων. Επιπρόσθετα, η γνώση της ακριβούς οροεπίπτωσης κάθε συγκεκριμένου λοιμογόνου παράγοντα, με ειδικό ενδιαφέρον για ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι μετανάστες, είναι ιδιαιτέρως σημαντική και απαραίτητη για τον προγραμματισμό της δημόσιας υγείας. Μέθοδοι: Για το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017 μελετήθηκαν οι φάκελοι των εγκύων που γέννησαν στα τρία μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Αγ.Γεώργιος»). Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, όπως η ηλικία, η καταγωγή και ο τόπος διαμονής, καθώς και αναλυτικά τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου σχετικά με τις συγγενείς λοιμώξεις. Υπολογίσθηκε η οροεπίπτωση για την ηπατίτιδα Β, την ηπατίτιδα C, τον HIV, τη σύφιλη, τη λοίμωξη από Toxoplasmagondii και από τον CMV, καθώς και για την ερυθρά. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν στη συνέχεια ανάλογα με την καταγωγή και με την ηλικιακή κατανομή των εγκύων. Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 1912 ιατρικοί φάκελοι εγκύων, οι οποίοι διέθεταν προγεννητικό ορολογικό έλεγχο. Η μέση ηλικία των εγκύων ήταν 30,3 (± 6) έτη. Η καταγωγή τους ήταν από την Ελλάδα (77,2%), την Αλβανία (22,7%), τη Βουλγαρία (3,3%), τη Ρουμανία (1,7%), την Άπω Ανατολή (0,4%), πρόσφυγες από τη Συρία, το Μαρόκο και την Αίγυπτο (0,7%), από την πρώην Σοβιετική Ένωση (1,9%), από τον πληθυσμό των Ρομά (2%), από την Κεντρική/Δυτική Ευρώπη (0,7%) και 1,1% από άγνωστη χώρα προέλευσης. Η μέση οροεπίπτωση του συνόλου του πληθυσμού ήταν 1,5% για την ηπατίτιδα Β, 0,43% για την ηπατίτιδα C, 0% για τον ιό HIV, 0,22% για τη σύφιλη, 21,7% για το τοξόπλασμα, 69,1% για τον CMV, και 84,2% για την ερυθρά. Η οροεπίπτωση των Ελληνίδων για την ηπατίτιδα Β ήταν 0,5%, ενώ οι Αλβανίδες, οι Βουλγάρες, οι Ρουμάνες και οι Ρομά, εμφάνιζανσημαντικά υψηλότερη επίπτωση, και συγκεκριμένα 4,3%, 5,7%, 2,8%, and 11,1% αντίστοιχα (p<0.001). Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για την ηπατίτιδα C, με την οροεπίπτωση των Ελληνίδων να είναι 0,1%, των Βουλγάρων 1,4%, των Ρομά 4,4% και των γυναικών από την πρώην Σοβιετική Ένωση 5,3%. Σύφιλη καταγράφηκε μόνο σε 2 εγκύους ρουμάνικης καταγωγής, ενώ καμία έγκυος δε βρέθηκε θετική για τον HIV. Η μέση οροεπίπτωση για το τοξόπλασμα ήταν 21,7%, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις χώρες χαμηλής ενδημικότητας, ενώ η οροθετικότητα για τον CMVυπολογίστηκε στο 69,1%. Η συχνότητα ορομετατροπής για το τοξόπλασμα ήταν 4% και για τον CMV 3,4%. Ανοσία στην ερυθρά διαπιστώθηκε στο 84,2% των εγκύων. Η πλειονότητα των γυναικών ήταν επαρκώς ελεγμένες για την ηπατίτιδα Β, την ηπατίτιδα C και τον HIV, αλλά ο έλεγχος για σύφιλη ήταν ελλιπής σε >50% των περιπτώσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των εγκύων είχε ελεγχθεί επίσης για τοξόπλασμα και CMV, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό συγγενούς λοίμωξης. Συμπέρασμα: Η οροεπίπτωση της ηπατίτιδα Β, της ηπατίτιδας C και της σύφιλης είναι σημαντικά χαμηλότερη στις Ελληνίδες σε σχέση με τις εγκύους με καταγωγή από την Ανατολική Ευρώπη ή την Άπω Ανατολή. Η οροεπίπτωση του τοξοπλάσματος είναι χαμηλή στην Κρήτη, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειονότητα των εγκύων είναι ευάλωτες και διατρέχουν κίνδυνο πρωτολοίμωξης κατά την εγκυμοσύνη, ενώ αντιθέτως η περισσότερες έχουν ανοσία έναντι του CMV. Ο προγεννητικός έλεγχος των εγκύων στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, εφάμιλλο των προηγμένων χωρών, προσφέροντας ορολογικό έλεγχο στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων για την ηπατίτιδα Β, την ηπατίτιδα C και τον HIV, αν και παρατηρείται κενό στον έλεγχο της σύφιλης. Όσον αφορά το τοξόπλασμα και τον CMV, αν και η συχνότητα ορομετατροπής είναι εξαιρετικά χαμηλή και δεν υπήρξε καμία διαπιστωμένη συγγενή λοίμωξη, ο έλεγχος που γίνεται από τους μαιευτήρες είναι σχεδόν καθολικός, πρακτική που επιφέρει μεγάλο οικονομικό κόστος.
Φυσική περιγραφή 62 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα CMV
Childbearing age
Congenital infection
Epidemiology
HBV
HCV
HIV
Perinatal infection
Rubella
Surveillance
Syphilis
Toxoplasma gondii
Vertical transmission
Έγκυες γυναίκες
Αναπαραγωγική ηλικία
Επιδημιολογία
Ερυθρά
Ηπατήτιδα C
Ηπατίτιδα Β
Κάθετη μετάδοση
Κυτταρομεγαλοϊός
Οροεπίπτωση
Περιγεννητική λοίμωξη
Σύφιλη
Τοξόπλασμα
Ημερομηνία έκδοσης 2018-03-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 172

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 10