Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    A. Στερεοεκλεκτικές αναγωγές α-κυανοαιθυλο-β-κετο εστέρων καταλυόμενες από NADPH-εξαρτώμενες κετορεδουκτάσες Β. Μελέτη δραστικότητας, ειδικότητας της νέας θερμοανθεκτικής εστεράσης EstDZ2  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000422960
Τίτλος A. Στερεοεκλεκτικές αναγωγές α-κυανοαιθυλο-β-κετο εστέρων καταλυόμενες από NADPH-εξαρτώμενες κετορεδουκτάσες Β. Μελέτη δραστικότητας, ειδικότητας της νέας θερμοανθεκτικής εστεράσης EstDZ2
Άλλος τίτλος A. Stereoselective reductions of α-cyanoethyl-β- keto esters catalyzed by isolated NADPH-dependent ketoreductases B. Activity and specificity studies of the new thermostable esterase EstDZ2
Συγγραφέας Μυρτολλάρη, Καμέλα Λ.
Σύμβουλος διατριβής Σμόνου, Ιουλία
Μέλος κριτικής επιτροπής Παυλίδης, Ιωάννης
Στρατάκης, Μανώλης
Περίληψη Η ραγδαία εξέλιξη στην εφαρμοσμένη βιοκατάλυση τα τελευταία χρόνια απεικονίζει την σπουδαιότητα των ενζύμων στην οργανική σύνθεση. Τα ένζυμα είναι ελκυστικά ως ανανεώσιμοι και φυσικοί καταλύτες και συντελούν στην απλοποίηση των σταδίων μιας μετατροπής και στην αποφυγή χρήσης σε μεγάλο βαθμό τοξικών ή επικίνδυνων αντιδραστηρίων. Το ερευνητικό μας εργαστήριο δραστηριοποιείται στον τομέα της Βιοκατάλυσης έχοντας ως στόχο την σύνθεση χειρόμορφων ενδιαμέσων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε πρόσφατη μελέτη της ομάδας μας περιγράφεται η χημειοενζυμική σύνθεση γ-λακταμών από κυκλοποίηση β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο-εστέρων. Οι λακτάμες είναι ενώσεις που έχουν προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της βιολογικής τους δραστικότητας, η οποία καθιστά τις ενώσεις αυτές, υψηλής προστιθέμενης αξίας φαρμακευτικά ενδιάμεσα. Δεδομένης της σπουδαιότητας των αμιδικών δακτυλίων στις φαρμακευτικές ενώσεις, επεκτείναμε την μελέτη στην χημειοενζυμική σύνθεση κατάλληλων οπτικά ενεργών β-υδρόξυ-α-κυανοαιθυλο-εστέρων, με σκοπό την στερεοεκλεκτική σύνθεση δ-λακταμών. Η μελέτη αυτή αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής. Αρχικά, περιγράφεται η σύνθεση α-κυανοαιθυλο-β-κετοεστέρων. Στην συνέχεια περιγράφεται η ενζυμική αναγωγή τους από μια σειρά NADPH εξαρτώμενες κετορεδουκτάσες, και προσδιορίζεται η στερεοεκλεκτικότητα. Η μελέτη που περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην κατηγορία των υδρολυτικών ενζύμων. Συγκεκριμένα, μελετάται για πρώτη φορά η υδρολυτική δράση ενός νέου ενζύμου, της εστεράσης EstDZ2. Η νέα εστεράση είναι θερμοσταθερή, με χρόνο ημιζωής πάνω από έξι ώρες και παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα σε υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών διαλυτών. Αρχικά, μελετήθηκε η ικανότητα δράσης του νέου ενζύμου στην υδρόλυση σειράς αρυλο p-υποκατεστημένων εστέρων του βουτυρικού οξέος. Προσδιορίστηκαν και βελτιστοποιήθηκαν οι συνθήκες αντίδρασης. Με όλα τα υποστρώματα επιτεύχθηκε ικανοποιητικό ποσοστό μετατροπής του εστέρα, ανεξάρτητα από το είδος αλλά και από την θέση του υποκαταστάτη πάνω στον αρωματικό δακτύλιο. Επίσης, μελετήθηκε η υδρόλυση εστέρων δευτεροταγών αλκοολών. Τέλος, διερευνήθηκε η ικανότητα της EstDZ2 να καταλύει αντιδράσεις μετεστεροποίησης δευτεροταγών αλκοολών ενώ διερευνήθηκαν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την στερεοεκλεκτικότητα και την καταλυτική ικανότητα του νέου αυτού ενζύμου.
Φυσική περιγραφή vi, 107 σ. : πίν., σχήμ., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Biocatalysis
Hydrolysis
Thermostable esterase
Transesterification
Βιοκατάλυση
Θερμοσταθερή εστεράση
Μετεστεροποίηση
Υδρόλυση
Ημερομηνία έκδοσης 2019-07-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 547

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 5