Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Επαγγελματική εξουθένωση και άγχος-κατάθλιψη στους πρώτης γραμμής επαγγελματίες υγείας,εν καιρώ πανδημίας. : Διαφορές κατά το πρώτο κύμα μέχρι σήμερα  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000457744
Τίτλος Επαγγελματική εξουθένωση και άγχος-κατάθλιψη στους πρώτης γραμμής επαγγελματίες υγείας,εν καιρώ πανδημίας. : Διαφορές κατά το πρώτο κύμα μέχρι σήμερα
Άλλος τίτλος Burn out and anxiety-depression in front-line healtcare professionals during the pandemic
Συγγραφέας Ζαχαριουδάκη, Αριάδνη
Σύμβουλος διατριβής Σηφάκη-Πιστόλλα Δήμητρα
Λιονής, Χρήστος
Βαφειάδη, Μαρίνα
Περίληψη Εισαγωγή: Η πανδημία του COVID-19 έχει επιφέρει πολυάριθμες συνέπειες, άμεσες και έμμεσες, οι οποίες είχαν βαθύ αντίκτυπο σε διάφορες πτυχές της κοινωνίας. Μια σημαντική έμμεση επίδραση που έχει προκύψει είναι η σημαντική επιβάρυνση στην ψυχική υγεία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Εκτεταμένη έρευνα έχει δείξει αυξημένη εμφάνιση δυσμενών αποτελεσμάτων για την υγεία, κυρίως εξουθένωσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πανδημίας. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο έντονο μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στην πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας . Σκοπός: Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επιχείρησε να ερευνήσει τα υφιστάμενα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και επαγγελματικής εξουθένωσης στους γιατρούς και νοσηλευτές, που εργάστηκαν στην πρώτη γραμμή κατά την πανδημία, διερευνώντας για μεταβολές από το πρώτο κύμα μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα, ορίστηκαν οι εξής Επιμέρους στόχοι :Η διερεύνηση των διαφορών/μεταβολών στα επίπεδα των εκβάσεων αυτών, αν συγκρίνουμε το πρώτο κύμα με σήμερα και διερεύνηση των χαρακτηριστικών δημογραφικού και επαγγελματικού προφίλ, που σχετίζονται με τις διαφορές/μεταβολές αυτές. Μεθοδολογία: Η παρούσα συγχρονική μελέτη αποτέλεσε ουσιαστικά μια μελέτη δημοσκόπησης με χρήση ερωτηματολογίων και διεξήχθη στo ΓΝΗ Βενιζέλειο- Πανάνειο την περίοδο Οκτωβρίου 2022-Δεκεμβρίου 2022. Η μελέτη είχε ως ομάδας σύγκρισης, τα δεδομένα για την οποία είχαν συλλεχθεί κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας από συνεργάτη της ερευνητικής ομάδας. Ο πληθυσμός μελέτης ήταν το σύνολο των επαγγελματιών υγεία του ΓΝΗ Βενιζέλειου-Πανάνειου ΓΝ νοσοκομείου που εργάστηκαν στην μονάδα εν καιρώ πανδημίας. Τα τμήματα και οι μονάδες απ’ όπου αντιλήφθηκε του δείγμα είναι: ΜΕΘ COVID 19 και ΜΕΘ-ΜΑΦ. Το τελικό δείγμα ανά κύμα ήταν 100 άτομα. Τα εργαλεία μέτρησης για τη συλλογή των δεδομένων ήταν ένα πακέτο ερωτηματολογίων, ανώνυμο και αυτο συμπληρούμενο. Υπήρχε ένα φύλλο με ερωτήσεις καταγραφής κοινωνικό-δημογραφικών στοιχείων του δείγματος και των χαρακτηριστικών της εργασίας (πχ. φύλο, ηλικία, ειδικότητα κ.α.), σε συνδυασμό με τα σταθμισμένα ερωτηματολόγια (ελληνικές εκδόσεις) της επαγγελματικής εξουθένωσης του Maslach, το Maslach Burbout Inventory (MBI) και του άγχους-κατάθλιψης (DASS-21). Αποτελέσματα: Η κατανομή στις μετρήσεις κατά το πρώτο κύμα και ξανά στο τέλος της πανδημίας, δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά (Pvalue=1,00), μάλιστα ήταν απολύτως η ίδια. Συνοπτικά, στη μελέτη συμμετείχαν περισσότερες γυναίκες (80%), οι συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία 41,53 έτη (τ.α.=10,79), το 46% ήταν έγγαμοι και το 38% άγαμοι, με μέσο αριθμό μελών οικογένειας 2,8 (τ.α.=1,57). Το 56% ήταν νοσηλευτές και το 16% ιατροί και είχαν μέσο αριθμό χρόνιων νοσημάτων 0,69 (τ.α.=0,97).Όπως φάνηκε όλες οι ψυχικές εκβάσεις μεταβλήθηκαν στατιστικά σημαντικά από το πρώτο κύμα της πανδημίας μέχρι το τέλος της (Pvalue<0,001). Αναλυτικότερα, το στρες στο πρώτο κύμα ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα (μ.τ.=17,92, τ.α.=0,7) και μειώθηκε προς το τέλος της πανδημίας φτάνοντας μεσαία επίπεδα (μ.τ.=11,36, τ.α.=0,21). Αντίθετα, το άγχος αυξήθηκε μεταξύ των δύο περιόδων. Συγκεκριμένα, από 6,66 (μεσαία επίπεδα) έφτασε το 12,07 (πολύ υψηλά επίπεδα). Το ίδιο συνέβη και με την κατάθλιψη όπου από 2,86 (φυσιολογικά επίπεδα) έφτασε το 11,36 (υψηλά επίπεδα). Εστιάζοντας στις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, η συναισθηματική εξάντληση από χαμηλά επίπεδα (μ.τ.=9,92, τ.α.=5,6) έφτασε τα μεσαία προς υψηλά επίπεδα στο τέλος της πανδημίας (μ.τ.=24,24 (τ.α.=5,63). Τα προσωπικά επιτεύγματα ήταν σε υψηλά επίπεδα από το πρώτο κιόλας κύμα (μ.τ.=4,87, τ.α.=3,6) και μειώθηκαν ελαφρώς αλλά παρέμεινα υψηλά στο τέλος της (μ.τ.=12,24, τ.α.=5,03). Η αποπροσωποποίηση ήταν εντονότερη σε υψηλά επίπεδα στο πρώτο κύμα (μ.τ.=35,33, τ.α.=4,69) και μειώθηκε στο τέλος της πανδημίας αλλά παραμένοντας σε υψηλό επίπεδο σύμφωνα με την ταξινόμηση της κλίμακας MBI (μ.τ.=11,54, τ.α.=7,85). Συμπεράσματα: Η μελέτη που διεξήχθη έριξε φως στο πώς η πανδημία έχει επηρεάσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και του άγχους-κατάθλιψης των επαγγελματιών υγείας. Αποκάλυψε ότι αυτές οι επιπτώσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να κλιμακωθούν με την πάροδο του χρόνου και να γίνουν πιο έντονες ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της πανδημίας COVID-19.
Φυσική περιγραφή 51 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Depersonalization
Emotional exhaustion
Personal achievements Covid 19
Προσωπικά επιτεύματα
Συναισθηματική εξάντληση
Ημερομηνία έκδοσης 2023-07-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Εμφανίσεις 363

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2024-07-28