Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) και των γλυκοκορτικοειδών στην τραυματική επούλωση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000378692
Τίτλος Εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) και των γλυκοκορτικοειδών στην τραυματική επούλωση
Άλλος τίτλος Role of neuropeptide corticotropin releasing (CRH) and glucocorticoids in wound healing
Συγγραφέας Ρασούλη, Όλγα
Σύμβουλος διατριβής Γραβάνης, Αχιλλέας
Μέλος κριτικής επιτροπής Μαργιωρής, Ανδρέας
Κάραλη, Αικατερίνη
Καστανάς, Ηλίας
Τσατσάνης, Χρήστος
Λιαπάκης, Γεώργιος
Βενυχάκη, Μαρία
Περίληψη Η δερματική τραυματική επούλωση είναι μια σύνθετη διαδικασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φλεγμονή, που απαιτεί τη συνεργασία πολλών διαφορετικών κυτταρικών πληθυσμών και παραγόντων. Η εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή του υποθαλαμικού-υποφυσιακού-επινεφριδιακού (HPA) άξονα, ο οποίος μεσολαβεί στην απόκριση του οργανισμού στος στρες, συμπεριλαμβανομένης και της φλεγμονής. Η διέγερση της CRH από στρεσογόνα ερεθίσματα οδηγεί στην απελευθέρωση των επινεφριδιακών γλυκοκορτικοειδών, ενός ισχυρού ενδογενούς αντιφλεγμονώδους μέσου. Η CRH ασκεί τις δράσεις της μέσω δύο κύριων τύπων υποδοχέων, τον υποδοχέα 1 της CRH (CRF1) και τον υποδοχέα 2 της CRH (CRF2). Το mRNA της CRH καθώς και το ανοσοδραστικό πεπτίδιο και οι υποδοχείς της έχουν εντοπιστεί σε πληθώρα περιφερικών ιστών συμπεριλαμβανομένου του δέρματος. Αν και έχει δειχθεί ότι η περιφερική CRH ασκεί άμεση προ-γλεγμονώδη δράση, εντούτοις ο ρόλος της στη διαδικασία της δερματικής τραυματικής επούλωσης παραμένει αδιευκρίνιστος. Προκειμένου να μελετηθεί ο ρόλος της CRH στην επούλωση του δερματικού τραύματος χρησιμοποιήθηκαν μύες στους οποίους έχει γίνει απαλοιφή του γονιδίου της CRH (Crh-/-). Η CRH ανιχνεύθηκε τόσο σε φυσιολογικό όσο και σε τραυματισμένο δέρμα Crh+/+ μυών. Οι Crh-/- μύες χαρακτηρίζονταν από επιταχυμένη τραυματική επούλωση η οποία συνοδευόταν από ταχύτερη εξέλιξη της φλεγμονής και της επαναεπιθηλιοποίησης από τη δεύτερη έως την πέμπτη ημέρα μετά την επαγωγή του τραύματος συγκριτικά με τους μύες αγρίου τύπου. Επιπλέον οι Crh-/- μύες είχαν υψηλότερα επίπεδα TGF-β1 την 3η ημέρα όταν συγκρίνονταν με τους Crh+/+ μύες. Η αποκάτασταση των γλυκοκορτικοειδών στους Crh-/- μύες επιτάχυνε την τραυματική επούλωση ακόμα περισσότερο την πρώτη ημέρα μετά την επαγωγή του τραύματος συγκριτικά με τους Crh-/- μύες στους οποίους δε χορηγήθηκε κορτικοστερόνη και ταυτόχρονα επιτάχυνε τη λύση της φλεγμονώδους αντίδρασης και αύξησε τον αριθμό και την ταχύτητα οργάνωσης των ινοβλαστών. Τέλος, η χορήγηση κορτικοστερόνης επανέφερε τα ιστικά επίπεδα του TGF-β1 στους Crh-/- μυς σe αυτά που παρατηρούνταν Crh-/- στους μύες. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η γενετική έλλειψη CRH συνδέεται με επιταχυμένη τραυματική επούλωση που χαρακτηρίζεται από αυξημένη επιθηλιοποίηση και παρουσία ινοβλαστών στην τραυματική περιοχή κατά τρόπο ανεξάρτητο των γλυκοκορτικοειδών. Για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της ενδογενούς CRH στη λειτουργία των ινοβλαστών κατά τη διάρκεια της επούλωσης χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς καλλιέργειες ινοβλαστών προερχόμενες από δέρμα νεογνών Crh+/+ και Crh-/- μυών. Οι μελέτες μας έδειξαν ότι η Crh εκφράζεται στους ινοβλάστες μυών αγρίου τύπου. Επιπλέον, οι ινοβλάστες και των δύο γονοτύπων διαθέτουν λειτουργικούς υποδοχείς, καθώς επάγουν την παραγωγή cAMP. Οι ινοβλάστες με γενετική έλλειψη CRH παρουσίαζαν υψηλότερο ρυθμό πολλαπλασιασμού και μετανάστευσης και μειωμένη παραγωγή cAMP. Οι ινοβλάστες με γενετική έλλειψη CRH παρουσίαζαν υψηλότερο ρυθμό πολλαπλασιασμού και μετανάστευσης και μειωμένη παραγωγή IL-6, TGF-β1 και κολλαγόνου σε σύγκριση με τους ινοβλάστες αγρίου τύπου. Ο φαρμακολογικός αποκλεισμός του CRF1 με τη χρήση ανταλαρμίνης σε καλλίέργειες ανθρώπινων ινοβλαστών επέφερε παρόμοιες αλλαγές αναφορικά με το ρυθμό πολλαπλασιασμού και μετανάστευσης και την έκκριση IL-6, με αυτές που παρατηρούνταν στους Crh-/- ινοβλάστες. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η CRH στη βιολογία των δερματικών ινοβλαστών κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του τραύματος. Συνοψίζοντας, τα ευρήματά μας, από In vivo σε in vitro πειράματα, καταδεικνύουν για πρώτη φορά το σημαντικό ρόλο της τοπικά παραγόμενης CRH στη δερματική τραυματική επούλωση. Ο ακριβής μηχανισμός της δράσης της αυτής δεν έχει διασαφηνισθεί. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι ινοβλάστες αποτελούν σημαντική συνιστώσα στη διαδικασία αυτή.
Φυσική περιγραφή 177 σ : πιν. ; 23 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα CRH
Corticotropin-Releasing Hormone pharmacology
Fibroblasts
Glucocorticoids
Hypothalamic-pituitary-adrenal axis
IL-6
Neurotransmitter Agents pharmacology
Skin
TGF-β
Wound Healing
Άξονας υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια
Γλυκοκορτικοειδή
Δέρμα
Επούλωση τραύματος
Ινοβλάστες
Κορτικοτροπίνης εκλυτική ορμόνη Φαρμακολογία
Ημερομηνία έκδοσης 2011-12-15
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 109

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 19