Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας του βελονισμού πάνω στις εμβοές ώτων σε σχέση με τη μέθοδο ιοντοφόρεσης τοπικού αναισθητικού  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000338811
Τίτλος Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας του βελονισμού πάνω στις εμβοές ώτων σε σχέση με τη μέθοδο ιοντοφόρεσης τοπικού αναισθητικού
Άλλος τίτλος Comparative study of the effectiveness of acupuncture on tinnitus, in comparison to local anaesthetic iontophoresis
Συγγραφέας Χρονάκης, Νικόλαος
Σύμβουλος διατριβής Χελιδόνης, Εμμανουήλ
Συντελεστής Μιχαλοδημητράκης, Εμμανουήλ
Χριστοδούλου, Παναγιώτης
Χατζηπαύλου, Αλέξανδρος
Κουμαντάκης, Ευγένιος
Παπαβασιλείου, Ευστάθιος
Τσατσάκης, Αριστείδης
Περίληψη Ο όρος “εμβοές ώτων” αναφέρεται στην ακουστική αίσθηση που συνειδητά δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξωτερική ηχητική πηγή και δεν έχει τον χαρακτήρα ήχου με σημασία όπως η μουσική ή η ομιλία, αλλά συνήθως έχει χαρακτηριστικά θορύβου ή καθαρών τόνων ή συνδυασμών από αυτά. Οι εμβοές αποτελούν ένα σύμπτωμα που συνοδεύει σχεδόν όλες τις οργανικές ή λειτουργικές παθήσεις του κεντρικού ή του περιφερικού ακουστικού συστήματος. Εμφανίζονται δε συνήθως όχι σαν προειδοποιητικό σημείο μιας λειτουργικής ανωμαλίας του ακουστικού συστήματος, αλλά όταν πλέον έχει εγκατασταθεί μια οργανική βλάβη. Ελάχιστα είναι γνωστά σήμερα σχετικά με τις ηλεκτροφυσιολογικές διεργασίες που είναι υπεύθυνες για τη γένεση των εμβοών, ή με τον τοπογραφικό εντοπισμό της γεννήτριας των εμβοών, με αποτέλεσμα την απουσία μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης πρότασης για αιτιολογική θεραπεία των εμβοών ώτων. Τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος των εμβοών ώτων είναι ελάχιστα. Όμως, όπως είναι λογικό, η απουσία μιας συγκεκριμένης αιτιολογικής θεραπείας είχε σαν αποτέλεσμα να προταθούν κατά καιρούς διάφορες τεχνικές ή μέθοδοι για την καταστολή τους. Τα αποτελέσματα στις διάφορες αυτές τεχνικές ήσαν αποθαρρυντικά ή φτωχά και συνήθως παροδικά. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι διακρίνεται στις διάφορες ερευνητικές μελέτες μια τάση να βελτιώσουν τα φτωχά αποτελέσματα κάποιας τεχνικής, παρά να ερευνήσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης μεθόδευσης με υψηλή αποτελεσματικότητα. Στο Εργαστήριο Ακοολογίας – Νευροωτολογίας του ΠαΓΝΗ, γίνεται μια προσπάθεια καταστολής των εμβοών ώτων με τη τεχνική της ιοντοφόρεσης τοπικού αναισθητικού (υδροχλωρικής λιδοκαίνης 2%). Όμως, παρότι γίνονται συνεχείς βελτιώσεις της τεχνικής αυτής, σε ορισμένες τουλάχιστον παθήσεις ή σε ορισμένες βαριές καταστάσεις εμβοών, τα θετικά αποτελέσματα είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα. Στη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, ερευνήθηκε το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας μεθόδευσης για τη καταστολή των εμβοών ώτων, στο χώρο της εναλλακτικής ιατρικής. Μία από τις αρχαιότερες τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί στον χώρο της εναλλακτικής ιατρικής, αναφέρεται στον βελονισμό. Η τεχνική καταστολής των εμβοών με βελονισμό αποτελούσε από τα βάθη της ιστορίας της Κινέζικης ιατρικής μια παραδοσιακή ιατρική μέθοδο. Σήμερα, η τεχνική του κλασικού βελονισμού με διάφορες παραλλαγές και μεθοδεύσεις, εφαρμόστηκε ή εφαρμόζεται για την καταστολή των εμβοών ώτων σε διάφορα κέντρα σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα φαίνονται αντικρουόμενα, άλλοτε εμφανίζοντας σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του βελονισμού και άλλοτε ανακοινώνοντας απογοητευτικά αποτελέσματα. Ο στόχος της παρούσας μελέτης αφορούσε στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του βελονισμού πάνω στις εμβοές ώτων αφενός και αφετέρου στη σύγκριση των αποτελεσμάτων του βελονισμού σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της ιοντοφόρεσης τοπικού αναισθητικού. Υλικό - Μεθόδευση Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν συνολικά 132 ασθενείς, ηλικίας 15 έως 84 ετών, από τους οποίους οι 86 ήταν άνδρες. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα που αποτελείτο από 46 ασθενείς υποβλήθηκε στη μέθοδο καταστολής των εμβοών με ιοντοφόρεση τοπικού αναισθητικού. Η δεύτερη ομάδα που αποτελείτο από 86 ασθενείς περιλάμβανε δύο υποομάδες από τις οποίες η πρώτη με 60 ασθενείς υποβλήθηκε σε κλασικό βελονισμό, ενώ η δεύτερη με 26 ασθενείς υποβλήθηκε σε placebo βελονισμό. Στην ομάδα placebo μεθοδεύτηκε ψευδοβελονισμός (minimal acupuncture). Τα σημεία του βελονισμού που επιλέχτηκαν ήταν τα SI19, TE17 και LI4 . Όλοι οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη εμφάνιζαν υποκειμενικές εμβοές διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και είχαν υποβληθεί κατά το παρελθόν σε διάφορες θεραπείες για το σύμπτωμα των εμβοών, χωρίς αποτέλεσμα. Ο διαχωρισμός των ομάδων έγινε με τυχαία επιλογή των ασθενών, προσπαθώντας ουσιαστικά να περιλαμβάνονται σε κάθε μια από τις ομάδες αυτές αναλογικά ασθενείς με διάφορες παθήσεις του ακουστικού συστήματος, σε διάφορες ηλικίες και με διάφορους χρόνους παραμονής του συμπτώματος. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλήρη Ακοολογικό – Νευροωτολογικό έλεγχο για να εκτιμηθεί η κατάσταση του ακουστικού τους συστήματος. Οι συνεδρίες ιοντοφόρεσης γίνονταν καθημερινά για 15 ημέρες, ενώ στο βελονισμό γίνονταν 3 κάθε εβδομάδα για 5 εβδομάδες. Οι επανεκτιμήσεις γίνονταν μετά από 3 και 6 μήνες από τη ολοκλήρωση της θεραπείας. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα με την εφαρμογή του βελονισμού φάνηκαν καταρχήν ενθαρρυντικά αλλά οι επανεκτιμήσεις σε βάθος χρόνου έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα του βελονισμού πάνω στις εμβοές ώτων είναι μάλλον παροδική. Η απλή όμως διαδικασία μεθόδευσή της και η ουσιαστική απουσία αντενδείξεων ή παρενεργειών, παρέχει την ευχέρεια βελτιώσεων της τεχνικής ή συχνών επαναλήψεων της μεθόδευσης. Φάνηκε κάποια υπεροχή στην αποτελεσματικότητα της ιοντοφόρεσης τοπικού αναισθητικού, είτε με την έννοια της άμεσης απαλλαγής ή βελτίωσης του συμπτώματος είτε με την έννοια της παράτασης των θετικών αποτελεσμάτων. Όμως, λόγω της περιορισμένης αποτελεσματικότητας της ιοντοφόρεσης σε ορισμένες παθήσεις ή της σχετικής αντένδειξης εφαρμογής της σε μερικές παθήσεις, παραμένει υπό συζήτηση η δυνατότητα συνδυασμένης ή κατά περίπτωση θεραπευτικής αντιμετώπισης με τις δύο αυτές τεχνικές, αφού πρώτα ερευνηθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της μεθόδευσής τους.
Φυσική περιγραφή 47 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Acupuncture
Tinnitus therapy
Ημερομηνία έκδοσης 2006-08-04
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Εμφανίσεις 151

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 27