Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Α) Σύνθεση α-υποκατεστημένων-α-χλωρο-β-κετο εστέρων και 1,3-δικετόνων με Oxone/AlCl3 σε υδατικό περιβάλλον. Β) Στερεοεκλεκτικές βιοαναγωγές α-υποκατεστημένων-α-χλωρο-β-κετο εστέρων από NADPH –εξαρτώμενες κετορεδουκτάσες  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Τίτλος Α) Σύνθεση α-υποκατεστημένων-α-χλωρο-β-κετο εστέρων και 1,3-δικετόνων με Oxone/AlCl3 σε υδατικό περιβάλλον. Β) Στερεοεκλεκτικές βιοαναγωγές α-υποκατεστημένων-α-χλωρο-β-κετο εστέρων από NADPH –εξαρτώμενες κετορεδουκτάσες
Συγγραφέας Χριστοφορίδου, Ιωάννα
Σύμβουλος διατριβής Σμόνου, Ιουλία
Περίληψη Η σύνθεση στην Οργανική Χημεία πολλές φορές μπορεί να καταστεί επίπονη και χρονοβόρα με απoτέλεσμα το τελικό προϊόν να παραλαμβάνεται σε πολύ χαμηλή απόδοση με παραπροϊόντα και να προκύπτουν πολλά τοξικά απόβλητα. Αυτά τα στοιχεία της χημικής σύνθεσης προσπαθούν οι επιστήμονες να εξαλείψουν με διάφορες καινοτόμες μεθόδους. Μια εναλλακτική της κλασσικής οργανικής σύνθεσης μέθοδος είναι η Βιοκατάλυση όπου χρησιμοποιούνται ένζυμα ως βιολογικοί καταλύτες σε οργανικές αντιδράσεις. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που λειτουργούν ως καταλύτες μέσα σε ένα οργανισμό με σκοπό να επιτελέσουν τις αντιδράσεις, που πραγματώνονται μέσα σε αυτόν, πολύ γρήγορα χωρίς να επηρεάζεται η ισορροπία της αντίδρασης. Καθώς προέρχονται από ζωντανούς οργανισμούς, τα ένζυμα επιτελούν τις αντιδράσεις τους σε συνθήκες φυσιολογικές, οι οποίες συναντώνται και σε ένα κύτταρο. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που μετατρέπει τα ένζυμα σε σημαντικά εργαλεία στην Οργανική Σύνθεση είναι η εκλεκτικότητα που παρουσιάζουν. Η δομή του εκάστοτε ενζύμου καθώς και το ενεργό του κέντρο καθορίζουν την εκλεκτικότητα του, όπου το υπόστρωμα προσδένεται με κατάλληλο προσανατολισμό και πραγματοποιείται η αντίδραση, ώστε να προκύπτει μόνο εκλεκτικά μία στερεοχημικά μορφή μιας ένωσης. Στη βιομηχανία, και κυρίως στην φαρμακοβιομηχανία, είναι πολύ σημαντική η παραγωγή ενώσεων με καθορισμένη στερεοδομή, καθώς αυτή έχει αντίκτυπο στις ιδιότητες αυτών.Τα ένζυμα διαθέτουν εξαιρετική χημειο-, τοπο- και στερεοεκλεκτικότητα, λειτουργία σε ήπιες συνθήκες, υψηλή εκλεκτική κατάλυση και μπορούν με τη χρήση τους να παραληφθούν πολλά στάδια της χημικής σύνθεσης μια ένωσης. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως τα ένζυμα προσφέρουν στην σύνθεση πολλά πλεονεκτήματα. Επιπλέον, μια συνθετική πορεία για την παραγωγή μιας ένωσης που περιλαμβάνει την χρήση ενζύμων ακολουθεί τις αρχές της Πράσινης Χημείας. Ωστόσο, τον πρώτο καιρό της βιοκατάλυσης υπήρχε μεγάλη δυσπιστία από τους οργανικούς χημικούς. Υπήρχε η εντύπωση πως τα ένζυμα είναι ακριβά και ασταθή μόρια, με πολύ μικρό εύρος υποστρωμάτων που μπορούσαν να καταλύσουν. Οι ιδέες αυτές με την εξέλιξη της ενζυμικής τεχνολογίας έχουν εξαλειφθεί και έχουν αποδειχθεί εμπράκτως εσφαλμένες. Κατά καιρούς έχει ανακαλυφθεί και χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία ενζύμων. Κατέστη απαραίτητος ο διαχωρισμός τους σε κατηγορίες για την καλύτερη μελέτη και χρήση τους. Η Διεθνής Επιτροπή Ενζύμων (Enzyme Commission) δημοσίευσε για πρώτη φορά το 1961 τις έξι κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκαν τα ένζυμα ανάλογα με την αντίδραση που καταλύουν. Επίσης, σε όλα τα ένζυμα αποδόθηκε ένας ‘EC’ αριθμός, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση της κατηγοριοποίησης. Συγκεκριμένα, κάθε ένζυμο περιγράφεται από το EC και τέσσερις αριθμούς χωρισμένους μεταξύ τους με τελεία.Τα ψηφία αυτά χαρακτηρίζουν την κατηγορία, το είδος της αντίδρασης, το υπόστρωμα και την ομάδα.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2021-11-24
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Πτυχιακές εργασίες
  Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες
Εμφανίσεις 169

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 14