Your browser does not support JavaScript!

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Καλαντίδης"  Και Συγγραφέας="Κρίτων"

Τρέχουσα Εγγραφή: 13 από 649

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000426962
Τίτλος Development of salmonella detection methods in food
Άλλος τίτλος Ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης σαλμονέλας σε τρόφιμα
Συγγραφέας Κοντογιάννη, Γεωργία-Ιωάννα Π.
Σύμβουλος διατριβής Γκιζέλη, Ηλέκτρα
Περίληψη Οι εκδηλώσεις που συνδέονται με προϊόντα μολυσμένα με Σαλμονέλα προκαλούν την ανάγκη ανάπτυξης απλών, γρήγορων και ακριβών μεθόδων ανίχνευσης, ακόμη και αν η παρουσία Σαλμονέλας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε αυτή τη μελέτη, εξετάσαμε μια νέα στρατηγική για την ταχεία ανίχνευση και ποσοτικοποίηση βιώσιμης Σαλμονέλας με σύζευξη απλής ακουστικής ανίχνευσης βιοτινυλιωμένων μορίων DNA σε επιφάνεια τροποποιημένη με νιουτραβιδίνη ενός αισθητήρα QCM-D μετά από ισοθερμική ενίσχυση με μεσολάβηση βρόχου (LAMP). Σχεδιάσαμε και βελτιστοποιήσαμε αρχικά μια LAMP δοκιμή που στοχεύει το γονίδιο invA της Σαλμονέλας και δεύτερον το γονίδιο bcfD με βιοτινυλιωμένους FIP εναρκτήρες. Για χαμηλές ποσότητες νουκλεϊνικών οξέων που θα ανιχνευθούν, χρησιμοποιήθηκαν λιποσώματα POPC με διάμετρο 100nm ως σήμανση για να ενισχυθεί η ακουστική ανίχνευση; αυτή η ανάγκη για δέσμευση λιποσώματος στα προϊόντα LAMP είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήσαμε βρόχο προς τα εμπρός και βρόχο προς τα πίσω εκκινητές τροποποιημένους με χοληστερόλη. Χρησιμοποιήθηκαν 500 κύτταρα για την ενίσχυση του σήματος με τη χρήση της LAMP στα αρχικά πειράματα (με στόχο τη μείωση αυτού του ορίου) και ο χρόνος αντίδρασης είχε εύρος από 15 έως 45 λεπτά, ενώ πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις ελέγχου για να αποφευχθούν τα ψευδώς αρνητικά και τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση του γονιδίου invA οι ανιχνευτές χοληστερόλης εισήχθησαν στον θάλαμο βιοαισθητήρα μετά την έγχυση του βιοτινυλιωμένου DΝΑ και δεν παρατηρήθηκε σήμα, οπότε η παρουσία τους ταυτοποιήθηκε κατά την εισαγωγή των λιποσωμάτων POPC. Για το γονίδιο bcfD, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Στην πρώτη, η έγχυση ανιχνευτών χοληστερόλης στον θάλαμο βιοαισθητήρα έλαβε χώρα μετά την έγχυση του βιοτινυλιωμένου DΝΑ και στη δεύτερη περίπτωση οι ανιχνευτές χοληστερόλης χρησιμοποιήθηκαν απευθείας κατά τη διάρκεια της ενίσχυσης του σήματος (LAMP), έτσι ώστε το τελικό προϊόν πριν από την εισαγωγή στο θάλαμο του βιοαισθητήρα να περιέχει βιοτίνη και χοληστερόλη. Στην πρώτη περίπτωση δεν παρατηρήθηκε κανένα σήμα μετά την προσθήκη των λιποσωμάτων POPC στο βιοαισθητήρα ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι των εκκινητών βρόχου στην αντίδραση LAMP. Παρ 'όλα αυτά, στην περίπτωση της προσθήκης των εκκινητών χοληστερόλης στην αντίδραση LAMP, παρατηρήθηκαν παραπροϊόντα στην αρνητική αντίδραση ελέγχου και παρόμοια μετατόπιση σήματος όπως στις θετικές αντιδράσεις καταγράφηκαν στον QCM-D, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε βασίζονται σε αυτά τα αποτελέσματα. Διεξήχθη μελέτη αξιολόγησης απενεργοποίησης για πέντε φυτικές αντιμικροβιακές φαινολικές ενώσεις (αναστολείς) έναντι δύο στελεχών της Σαλμονέλας: Σαλμονέλα Typhimurium και Σαλμονέλα Enteritidis. Οι πέντε αναστολείς, που απομονώθηκαν ως καθαρές χημικές ενώσεις, δοκιμάστηκαν μόνες τους έναντι των δύο θερμικά επεξεργασμένων στελεχών προκειμένου να αναγνωριστεί η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση αυτών και στη συνέχεια με την προσθήκη πέντε προηγουμένως δοκιμασμένων και δώδεκα μη δοκιμασμένων συνταγών εξουδετέρωσης. Η θερμική επεξεργασία εφαρμόστηκε στα κύτταρα για να ελέγχει η ανάκτηση αυτών μετά την προσθήκη ενός πρόσθετου στρες, εκτός από το ένα λόγω της χρήσης των ανασταλτικών ουσιών. Η πρώτη διαλογή των πέντε απενεργοποιητών πραγματοποιήθηκε έναντι των καθαρών χημικών ενώσεων και η δεύτερη έναντι των πρώτων υλών στις οποίες περιέχεται κάθε αναστολέας. Από τα πειράματα είδαμε ότι η Σαλμονέλα Enteritidis είναι πιο ευαίσθητη στην εφαρμογή της θερμικής επεξεργασίας και η πλειονότητα των πειραμάτων πραγματοποιήθηκε με αυτό το στέλεχος. Ακόμη και αν μετά την πρώτη διαλογή των απενεργοποιητών έναντι των καθαρών χημικών ενώσεων είδαμε σχεδόν πλήρη ανάκτηση των κυττάρων, στη δεύτερη εξέταση υπήρχε σχεδόν μηδενική ανάκτηση στις περισσότερες από τις δοκιμές. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η απουσία ανάκτησης μπορεί να οφείλεται στο ότι η συγκέντρωση των συστατικών εξουδετέρωσης δεν είναι αρκετά υψηλή για να ξεπεραστούν τα ανασταλτικά αποτελέσματα, καθώς σε όλους τους ελέγχους τοξικότητας και βιωσιμότητας για τους απενεργοποιητές υπάρχει πλήρης ανάκτηση.
Φυσική περιγραφή 75 φύλλα : σχεδ., πίν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Ανίχνευση
Ημερομηνία έκδοσης 2019-11-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/4/c/metadata-dlib-1576831809-621845-28455.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 17

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3