Your browser does not support JavaScript!

Post-graduate theses

Search within this collection
Results  1-100   of  824   Get results as RSS feedResults/page  
First page
Previous page
Page:[1] 2  3  .. 9  Next page
Last page
  Title Creator Date  
1. Automated causal discovery library Ντρουμπογιάννης, Αντώνιος Χ.
2024-03-22 Add to Basket
2. An automated method for the creation of oriented bounding boxes in remote sensing object detection datasets Σαβαθράκης, Γεώργιος Κων.
2024-03-22 Add to Basket
3. A commonsense knowledge-driven framework for part-of relation discovery in images Κουμούρου, Σωτήρης Θ.
2024-03-22 Add to Basket
4. Employing encryption workarounds to support digital forensics investigations Καλοχριστιανάκης, Διονύσιος Αριστοτέλης Γ.
2024-03-22 Add to Basket
5. The evolution of cybercrime through the lens of cryptocurrencies Αρακάς, Ιωάννης Γ.
2024-03-22 Add to Basket
6. TeraHeap for G1 efficient caching for latency-sensitive applications Χαραλάμπους, Μαρία Χ.
2024-03-22 Add to Basket
7. Adaptive control of body posture and movement in quadruped robots Αργυροπούλου, Δέσποινα Αικατερίνη Ε.
2023-12-01 Add to Basket
8. AmI Prototyper: streamlining rapid prototyping and evaluation of interactive applications for intelligent environments Βολακάκης, Κωνσταντίνος Ν.
2023-12-01 Add to Basket
9. Anthus: index shipping for LSM-based Key-Value stores utilizing hybrid Key-Value placement Στυλιανάκης, Γεώργιος Κ.
2023-12-01 Add to Basket
10. Arcane Tabletop: platform for creating, customizing and experiencing multi-player strategy board games in XR environments Αγαπάκης, Αντώνιος Δ.
2023-12-01 Add to Basket
11. AugmenTable: a projection-based tabletop system combining tangible interactions with mixed reality technologies Πρινιανάκης, Αντώνιος Ν.
2023-12-01 Add to Basket
12. Autonomia: a knowledge-based framework for realistic agent behaviours in dynamic video game environments Περβολαράκης, Ζαχαρίας Ε.
2023-12-01 Add to Basket
13. Autonomous fire front detection in satellite images with deep reinforcement learning Βελεσιώτη, Μαρία-Ιωάννα Σ.
2023-12-01 Add to Basket
14. Do we need sophisticated imputation in AutoML? Πατεράκης, Γιώργος Μ.
2023-12-01 Add to Basket
15. Exploration of non-stationary speech protection for highly intelligible time-scale compression. Πανταλός, Παναγιώτης Ε.
2023-12-01 Add to Basket
16. Fingerprinting the shadows: unmasking malicious servers with machine learning-powered TLS analysis Θεοφάνους, Ανδρέας Κ.
2023-12-01 Add to Basket
17. Generic visualizer for spatially distributed data over indoor and outdoor maps Σκουλούδη, Ευαγγελία Ι.
2023-12-01 Add to Basket
18. An HTML document editor with visual macros to dynamically insert database elements Κωστομανωλάκης, Γεώργιος Φ.
2023-12-01 Add to Basket
19. Implementation of verification algorithms for ADFD semantics Ντάνης, Δημήτριος Α.
2023-12-01 Add to Basket
20. A methodological framework and software tools for accessible by design extended reality environments Βαλάκου, Αικατερίνη Γ.
2023-12-01 Add to Basket
21. Proportional fairness and isolation for serverless applications over FaaS platforms Κελαντωνάκης, Γιώργος Ζ.
2023-12-01 Add to Basket
22. Question answering over CIDOC-CRM based knowledge graphs Γουνάκης, Νικόλαος Ν.
2023-12-01 Add to Basket
23. Visual full-stack programming for dynamically extensible WEB applications Ραπτάκης, Μιχαήλ Γεωρ.
2023-12-01 Add to Basket
24. An accessible smart kitchen cupboard Γαβαλετάκης, Μάριος Π.
2023-07-21 Add to Basket
25. Analysis of server throughput for managed big data analytics frameworks Αναγνωστάκης, Εμμανουήλ Μ.
2023-07-21 Add to Basket
26. Choose wisely: an extensive evaluation of model selection for anomaly detection in time series Συλλιγάρδος, Εμμανουήλ Π.
2023-07-21 Add to Basket
27. Contact state estimation for legged robots Μαραυγάκης, Μιχαήλ Ε.
2023-07-21 Add to Basket
28. Development of an Augmented Reality (AR) library for real-time visualization of defect detection, facilitating on-the-fly reconfiguration of manufacturing production lines Γαυγιωτάκη, Δέσποινα Γ.
2023-07-21 Add to Basket
29. A dialogue system for human-robot interaction Πρασατζάκης, Χριστόφορος Ζ.
2023-07-21 Add to Basket
30. Encryption workarounds for Android Μπάσα, Σκέρντι Μ.
2023-07-21 Add to Basket
31. Exploration and analysis of online political ad libraries Βιτσαξάκη, Αικατερίνη Ι.
2023-07-21 Add to Basket
32. Few-shot deep learning algorithms for image classification Τζεβελεκάκης, Κωνσταντίνος Ε.
2023-07-21 Add to Basket
33. Interactive formulation of SPARQL queries through examples and feedback Ακριτίδης, Ακρίτας Α.
2023-07-21 Add to Basket
34. RED : a Reputation Dashboard that displays the geolocation of bots and malicious computers, utilizing OSINT data Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Ν.
2023-07-21 Add to Basket
35. Speech rhythm detection and its application in speech perception Λυδάκη, Ελευθερία Ε.
2023-07-21 Add to Basket
36. Stream processing of financial tick data with in-order guarantees Καλογεράκης, Στέφανος Π.
2023-07-21 Add to Basket
37. Utility-driven performance management over a shared resource pool Κουρού, Γαρυφαλιά Λ.
2023-07-21 Add to Basket
38. The Hitchhiker’s guide to facebook web tracking with invisible pixels and click IDs Μπέκος, Πασχάλης Ν.
2023-04-07 Add to Basket
39. Reconstruction of 3D objects from multiple scanners Κυριαζής, Ευστάθιος Α.
2023-04-07 Add to Basket
40. The ARgus designer: an XR evaluation tool for ubiquitous applications in intelligent environments Στεφανίδη, Ελένη Κ.
2022-12-02 Add to Basket
41. ComDEX : a context-aware federated platform for IoT-enhanced communities Παπαδάκης, Νικόλαος Λ.
2022-12-02 Add to Basket
42. Design and implementation of a massively multi-threaded RISC-V processor Ματζουράνης, Γεώργιος-Μιχαήλ Α.
2022-12-02 Add to Basket
43. Genisys, a resource management and placement mechanism for HPC and datacenter applications under Kubernetes Ζέρβας, Γεώργιος Μ.
2022-12-02 Add to Basket
44. Kernel level support for transparent use of huge-pages in memory mapped I/O Μαλλιωτάκης, Ιωάννης Π.
2022-12-02 Add to Basket
45. A neural-based sinusoidal vocoder Ραπτάκης, Μιχαήλ Γ.
2022-12-02 Add to Basket
46. Structural feature extraction and engineering for sentiment analysis Περόντση, Εύα Γ.
2022-12-02 Add to Basket
47. Tool for rapid software architecture design with SPLIT-N-JOIN actions Περής, Αντώνιος Ι.
2022-12-02 Add to Basket
48. Transforming transactional BPMN2.0 business processes to Function-as-a-Service (FaaS) workflows on OpenWhisk Μελαδάκης, Κωνσταντίνος Ν.
2022-12-02 Add to Basket
49. BPHS: a BGP prefix hijacking simulation tool supporting RPKI filtering Επταμηνιτάκης, Γεώργιος Ε.
2022-07-29 Add to Basket
50. Design and implementation of a write based version of the Exanet MPI Νικολουδάκης, Μιχαήλ Β.
2022-07-29 Add to Basket
51. Design level software optimization of structural analysis tool through memoization and application of concurrent computing methods Τσατσαράκης, Μύρων Χ.
2022-07-29 Add to Basket
52. An efficient and lightweight OpenSHMEM implementation Καλυβιανάκης, Γεώργιος Δ.
2022-07-29 Add to Basket
53. GUDU: Geometrically-constrained Ultrasound Data augmentation in U-Net for echocardiography semantic segmentation Σφακιανάκης, Χριστόφορος Γ.
2022-07-29 Add to Basket
54. Hardware support for quality of service in an RDMA engine Μπάρτζης, Σωκράτης Δ.
2022-07-29 Add to Basket
55. Increasing the efficiency of data rebalancing in the Redis distributed key-value store Νταλλαρής, Ευστράτιος Ε.
2022-07-29 Add to Basket
56. Stream communication across RISC-V coherence islands, with read-invalidate and write-through-combine cache policies Μουσούρος, Ορέστης Δ.
2022-07-29 Add to Basket
57. Analysis and visualization of hierarchical graphs Κρητικάκης, Γεώργιος
2022-03-18 Add to Basket
58. Automated feature engineering on relational data Καλουρής, Δημήτριος Α.
2022-03-18 Add to Basket
59. CODE-CHIPS: interactive syntax in visual programming Αγαπάκης, Εμμανουήλ Δ.
2022-03-18 Add to Basket
60. Design and development of a unified framework for the anonymization, analysis, visualization and exploration of big data acquired from digital market places Αδαμάκης, Εμμανουήλ Γ.
2022-03-18 Add to Basket
61. iSummary : workload-based, personalized summaries for RDF/S KBs Αλεβιζάκης, Φάνης Δ.
2022-03-18 Add to Basket
62. Multi-layer bipartite structural features to analyze YouTube Social Network Οικονομίδου, Μαρία Π.
2022-03-18 Add to Basket
63. Semantically annotated cooking procedures for an intelligent kitchen environment Κονδυλάκης, Γιώργος Β.
2022-03-18 Add to Basket
64. Tracking mechanisms and the effect of user consent on the web Παπαδογιαννάκης, Εμμανουήλ Α.
2022-03-18 Add to Basket
65. 3DMA (3D Model Annotator) : a user-friendly annotation editor for the spatial markup of 3D models Δουλγεράκη, Μαρία Μ.
2021-11-26 Add to Basket
66. Design and implementation of cache coherence engines for RISC-V systems Τοτόμης Σωτήριος Χ.
2021-11-26 Add to Basket
67. Developing an isolated in-browser platform for security applications against malicious browser extensions Καράμπελας, Απόστολος-Παράσχος Ι.
2021-11-26 Add to Basket
68. Game development environment for learning with live- programming and time-travel Κατσαράκης, Αλεξάνδρος Ε.
2021-11-26 Add to Basket
69. Hierarchical shared address space MPI Collectives, for multi/many-core processors Κατεβαίνης - Μπίτζος, Γεώργιος Ε.
2021-11-26 Add to Basket
70. Knowledge graph embedding methods for entity alignment Φανουράκης, Νικόλαος Ε.
2021-11-26 Add to Basket
71. Multiplatform incremental OTAP strategy for resource-constrained IoT devices Αρακαδάκης, Κωνσταντίνος Ε.
2021-11-26 Add to Basket
72. P4Debugger: tracing through network changes with table-version packet tainting Χατζηβασιλείου, Αντώνιος Π.
2021-11-26 Add to Basket
73. Real-time optimization of Context-Aware Adaptive User Interfaces, for Enhanced Situational Awarenes Στεφανίδη, Ζηνοβία Κ.
2021-11-26 Add to Basket
74. Tebis: efficient index replication for persistent LSM-based key-value stores Βαρδουλάκης, Μιχαήλ Ε.
2021-11-26 Add to Basket
75. Atlas: automated scale-out of trust-oblivious systems to trusted execution environments Αναγνώπουλος, Γεώργιος Α.
2021-07-30 Add to Basket
76. Balancing Garbage Collection vs I/O Amplification using hybrid Key-Value Placement in LSM-based Key-Value Stores Ξανθάκης, Γιώργος Ι.
2021-07-30 Add to Basket
77. Design and implementation of a scalable IOMMU for RISC-V architectures Μαστοράκης, Ιάσων Γ.
2021-07-30 Add to Basket
78. Elastic resource allocation for a structural design application Γιορταμής, Εμμανουήλ
2021-07-30 Add to Basket
79. Exploitation of noisy automatic data annotation for CNN training and its application to hand posture classification Λυδάκης, Γεώργιος Ε.
2021-07-30 Add to Basket
80. Flood mapping via satellite remote sensing and artificial intelligence Δρακωνάκης, Γεώργιος Ι.
2021-07-30 Add to Basket
81. GPU-accelerated streaming analytics Λεβέντης, Χριστόφορος Σ.
2021-07-30 Add to Basket
82. Interoperability over meteorological and spatial big data warehouse Μπαριτάκης, Παύλος Δ.
2021-07-30 Add to Basket
83. More informative untyped IntelliSense with type carriers Ντούλας, Μάριος Γ.
2021-07-30 Add to Basket
84. MotiVo editor. A human motion artistic visualizer Ρηγάκη, Αναστασία Μ.
2021-07-30 Add to Basket
85. Optimization of recyclable materials collection on conveyor belts Αγιομαυρίτη Αικατερίνη- Άρτεμις
2021-07-30 Add to Basket
86. SecurityAuditor: a XDriver security oriented module for the evaluation of Security Header Policies Σαββόπουλος, Αλέξανδρος Δ.
2021-07-30 Add to Basket
87. Software architecture mining from source code Σαββάκη, Κρυσταλλία Χ.
2021-07-30 Add to Basket
88. This greedy piggy went to the Ad market : stealing users' (Input) data using mobile sensors Μουστάκας, Σεραφείμ Ι.
2021-07-30 Add to Basket
89. Visual programming for smart devices : UI generator, simulator and runtime Λιναρίτης, Δημήτριος Ι.
2021-07-30 Add to Basket
90. AmIChef: supporting the cooking process in the intelligent kitchen Μανώλη, Κωνσταντίνα Δ.
2021-03-26 Add to Basket
91. Analysis of the activity patterns in focal cortical seizures using the 4-AP model Ασβεστοπούλου, Θωμαΐς Ε.
2021-03-26 Add to Basket
92. Exploring real-time data analytics using distributed stream processing systems Μποφίλη Αρβανίτη, Ιωάννα Μαρία
2021-03-26 Add to Basket
93. GRETA: employing AR and web technologies to monitor and control intelligent greenhouses Μπεκιάρης, Ηρακλής Δ.
2021-03-26 Add to Basket
94. Keyword search with multiple interactive perspectives and question answering over RDF datasets Νίκας, Χρήστος Β.
2021-03-26 Add to Basket
95. LuaGuardia: a confidential computing framework for trusted execution environments Καρνίκης, Δημήτριος Ε.
2021-03-26 Add to Basket
96. On the use of neural networks and dilation for speech enhancement in a Generative Adversarial Network environment Μπακαγιάννης, Λεωνίδας
2021-03-26 Add to Basket
97. A scalable data science platform built on open source technologies with application of predictive analytics on acute Respiratory Distress Syndrome disease Χανιωτάκης, Ευάγγελος
2021-03-26 Add to Basket
98. TeraCache: efficient Spark caching over fast storage devices Κολοκάσης, Ιάκωβος
2021-03-26 Add to Basket
99. Wizard of AmI: a system for building and enacting interactive prototypes in intelligent environments Αραμπατζής, Δημήτριος Γ.
2021-03-26 Add to Basket
100. An analytics algorithm for performance assessment in VR training Κέντρος, Μιχαήλ Γ.
2020-11-27 Add to Basket
First page
Previous page
Page:[1] 2  3  .. 9  Next page
Last page