Your browser does not support JavaScript!

Διδακτορικές διατριβές

Τρέχουσα Εγγραφή: 8 από 27

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000419752
Τίτλος Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διά βίου μάθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την απασχολησιμότητα, στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"
Άλλος τίτλος The european policy for lifelong learning, vocational education and training and employability, within the public policy complex, in the context of the "Europe 2020" strategy
Συγγραφέας Δρακάκη, Μαρία Γ.
Σύμβουλος διατριβής Παπαδάκης, Νίκος
Μέλος κριτικής επιτροπής Σταμέλος Γεώργιος
Δαφέρμος Βασίλειος
Περίληψη Το πυρηνικό αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής μας είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Διά Βίου Μάθηση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Απασχολησιμότητα, στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών, στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Διδακτορική μας Διατριβή επιμερίζεται σε πέντε κύρια και διακριτά Μέρη. Αρχικώς, το Μέρος Ι αφορά στον προσδιορισμό και στην ανάλυση του Μεθοδολογικού και Θεωρητικού Πλαισίου της Διδακτορικής Διατριβής μας. Συγκεκριμένα, στο Μεθοδολογικό Πλαίσιο, προσδιορίζουμε και αναλύουμε την μεθοδολογική στρατηγική και το πλαίσιο που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε για την διερεύνηση, ανάλυση και ερμηνεία του αντικειμένου (ΔΒΜ και ΕΕΚ) της έρευνάς μας. Επιπλέον, στο Θεωρητικό Πλαίσιο προβαίνουμε στην ανάλυση της έννοιας της διακυβέρνησης και του σχεδιασμού πολιτικής για τα πεδία της ΔΒΜ και της ΕΕΚ, επιχειρώντας αφενός να διασαφήσουμε εννοιολογικά το πεδίο της διακυβέρνησης και της χρηστής διακυβέρνησης και αφετέρου να προσδιορίσουμε και να αναλύσουμε την Εκπαιδευτική Πολιτική ως δημόσια πολιτική, τη λειτουργία και το πεδίο παρέμβασής της στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών και, ιδίως, την σχέση της με την Πολιτική Απασχόλησης, την Κοινωνική Πολιτική και την Μακροοικονομική Πολιτική. Ακολούθως, προχωράμε στην περαιτέρω ανάλυση του αντικειμένου της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τόσο ως προς τον προσδιορισμό της έννοιας και του περιεχομένου της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όσο και ως προς τα επίπεδα ανάλυσης και ερμηνείας αυτής και των αποτελεσμάτων της. Το Μέρος I ολοκληρώνεται με την θεωρητική και εννοιολογική διασάφηση και την οριοθέτηση των πεδίων της ΔΒΜ και της ΕΕΚ, συνοψίζοντας, ως κατακλείδα του Μέρους I, τους θεωρητικούς και μεθοδολογικούς προϊδεασμούς και τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Ακολούθως, το Μέρος ΙΙ, αφορά στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη ΔΒΜ και την ΕΕΚ έως το 2010. Αρχικώς επιχειρούμε να επισκοπήσουμε, να αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε την εξέλιξη της διαμόρφωσης, στη διαχρονία, των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Εκπαίδευση, τη ΔΒΜ και την ΕΕΚ από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έως και το 2000, και πώς επηρέασαν ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας και οι διεθνείς μεταβολές και ανακατατάξεις στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, τον μετασχηματισμό του περιεχομένου και του στοχοθεσιακού προσανατολισμού των πεδίων της εκπαίδευσης, της ΔΒΜ και της ΕΕΚ. Ακολούθως, διερευνάμε και αναλύουμε, για την δεκαετία 2000-2010, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη ΔΒΜ και την ΕΕΚ στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας της Ε.Ε., και συνακόλουθα την υλοποίηση του Προγράμματος Εργασίας «Education and Training 2010», τις μείζονες προτεραιότητες που ετέθησαν για τα πεδία της ΔΒΜ και της ΕΕΚ, τα εργαλεία πολιτικής που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του «ΕΤ2010» και φυσικά τα αποτελέσματα αυτού. Επίσης, στο τέλος επιχειρούμε μία αποτίμηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας για τα πεδία της ΔΒΜ και της ΕΕΚ και ποια ήταν η σχέση τους με την Πολιτική της Απασχόλησης και τους μείζονες στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας εν συνόλω. Στο Μέρος ΙΙΙ αναλύουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη ΔΒΜ και την ΕΕΚ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Europe 2020» και τη σχέση αυτής με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα την περίοδο 2010-2017 (που αποτελεί και την κατεξοχήν περίοδο διερεύνησης της Διδακτορικής Διατριβής). Αρχικώς, διερευνάμε και επιχειρούμε να αναλύσουμε τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Στρατηγικής «ΕU2020», και συγκεκριμένα τις τάσεις που διαμόρφωσαν τον σχεδιασμό της, τους στρατηγικούς στόχους και τις μείζονες προτεραιότητες της, καθώς επίσης και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες που τέθηκαν σε ισχύ στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Κατόπιν, ερευνάμε το νέο Πρόγραμμα Εργασίας «Education and Training 2020», ήτοι τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη ΔΒΜ και την ΕΕΚ, καθώς και τα εργαλεία πολιτικής που αξιοποιηθήκαν στο πλαίσιο υλοποίησής του, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης και ερμηνείας της διαμόρφωσης και εξέλιξης των 3 Κύκλων Εργασίας του «ΕΤ2020», στο πλαίσιο της εξεταζόμενης περιόδου 2010-2017. Εστιάζουμε συγχρόνως, στην ανασυγκρότηση των όρων της σχέσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη ΔΒΜ και την ΕΕΚ με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση και την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα στο πλαίσιο της Στρατηγικής «EU2020». Το Μέρος III ολοκληρώνεται με μία συνοπτική αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη ΔΒΜ και την ΕΕΚ στο πλαίσιο της Στρατηγικής «EU2020». Ακολούθως, στο Μέρος IV της Διδακτορικής Διατριβής μας εστιάζουμε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη ΔΒΜ, την ΕΕΚ και τις Δεξιότητες εκτός των συνόρων της Ε.Ε., αναλύοντας την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας για τα πεδία της ΔΒΜ και της ΕΕΚ και τη Διαδικασία του Τορίνο (Torino Process), καθώς επίσης και την ατζέντα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (multilevel & multi-actor governance) στις χώρες-εταίρους του ETF (ETF partner countries). Ιδιαίτερη έμφαση δίδουμε στο μεθοδολογικό πλαίσιο του μοντέλου της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (multilevel & multi-actor governance) που έχει αναπτύξει το ETF για το πεδίο της ΕΕΚ και της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRD - με εστίαση στις δεξιότητες και στις ικανότητες) για τις χώρες-εταίρους του. Το Μέρος IV ολοκληρώνεται με μία συνοπτική επισκόπηση των τάσεων και των προκλήσεων για την Πολιτική για τη ΔΒΜ και την ΕΕΚ στις χώρες-εταίρους του ETF και της Ε.Ε. (Βόρεια Αφρική, Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία), που απολήγει σε συμπερασματικές επισημάνσεις και σε μία πρόταση διασκευής-σύνθεσης του συγκεκριμένου μοντέλου της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, για την δυνητική εφαρμογή του για τη ΔΒΜ εντός της Ε.Ε.. Καταληκτικά, στο Μέρος V προβαίνουμε σε κριτική ανασυγκρότηση και επιχειρούμε να θεωρητικοποιήσουμε τα συνθετικά συμπεράσματα της κριτικής ανασυγκρότησης σε σχέση με τα αρχικά ερευνητικά μας ερωτήματα.
Φυσική περιγραφή 2 Τ. (920 σ.) : διαγρ/τα, χάρτ., πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα "Europe 2020" strategy
Employability
European policy
Lifelong learning
Public policies
Vocational education and training
Work programme "Education and Training 2020"
Απασχολησιμότητα
Δημόσιες πολιτικές
Διά βίου μάθηση
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Ευρωπαϊκή πολιτική
Πρόγραμμα εργασίας "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020"
Στρατηγική "Ευρώπη 2020"
Ημερομηνία έκδοσης 2018-10-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/0/f/c/metadata-dlib-1543840148-683743-2341.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 223

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 25