Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Σχολή/Τμήμα    Ιατρική Σχολή    Τμήμα Ιατρικής    Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης  

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Άγγλος"  Και Συγγραφέας="Δημήτριος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 15 από 767

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000426895
h
Τίτλος Γνώσεις και αντιλήψεις αντιπροσωπευτικού πληθυσμού της νήσου Κάσου, αναφορικά με την υπογονιμότητα και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Άλλος τίτλος An outlook (knowledge and perceptions ) on infertility and assisted reproduction ,on a representative sample of the island of Kasos, Greece
Συγγραφέας Αννούσης, Κωνσταντίνος
Επιλέξτε τιμή Τσιλιγιάννη, Ιωάννα
Μέλος κριτικής επιτροπής Βρεκούσης, Θωμάς
Σηφάκη-Πιστόλα, Δήμητρα
Περίληψη Οι αιτίες, που προκαλούν υπογονιμότητα και στειρότητα στον πληθυσμό, έχουν υποστεί ραγδαία αύξηση τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο επιπολασμός των ζευγαριών, που δεν δύναται να τεκνοποιήσουν, αυξάνεται αντί να μειώνεται και σε αυτή την περίπτωση οι επιστήμες της ιατρικής έχουν συμβάλει αναφορικά με την πολυπόθητη απόκτηση ενός παιδιού. Οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι αρκετές και ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος, προκειμένου τα ζευγάρια να αποκτήσουν ένα παιδί. Οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής διαχωρίζονται σε αυτές, που περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την επαναφορά της γονιμότητας, σε εκείνες που αντιμετωπίζουν χειρουργικά την υπογονιμότητα, στις τεχνητές μεθόδους αναπαραγωγής, όπου η γονιμοποίηση πραγματοποιείται με εξωτερικούς παράγοντες και τέλος, στις εναλλακτικές μεθόδους, όπως είναι η παρένθετη μητρότητα και η δωρεά γαμετών. Στη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει βρεθεί ότι, παίζει ιδιαίτερο ρόλο η επίγνωση και οι πληροφορίες που παρέχονται στο ζευγάρι, για τις τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικούς, οικονομικούς, ψυχολογικούς, και προσωπικούς παράγοντες. Η γνώση και η παιδεία έρχονται να προστεθούν σε αυτούς, αφού η έλλειψη τους μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη πληροφοριών αναφορικά με το αντικείμενο και έτσι δε δύναται να παρθεί μια ολοκληρωμένη απόφαση γνωρίζοντας όλες τις παραμέτρους. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι αντιλήψεις αναφορικά με την υπογονιμότητα και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στον πληθυσμό της Κάσου. Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκε πληθυσμός ηλικίας 18 έως 60 ετών στο νησί της Κάσου, όπου τους διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από τη σύμπτηξη δύο ερωτηματολογίων, και αφορούσε την ποιότητα ζωής, τη γονιμότητα και τις γνώσεις αναφορικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=5%, ενώ η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το SPSSv.22. Συνολικά συμμετείχαν 150 άτομα. Δυο από τα πιο βασικά ζητήματα, που οι κάτοικοι χαρακτήρισαν ως «ταμπού», είναι τόσο η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, όσο και η αποτυχία τεκνοποίησης. Αξιοσημείωτο είναι πως επικρατεί η παραπάνω άποψη, ενώ ανιχνεύτηκε ότι σχεδόν το 30% των ατόμων αυτών είτε αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα υπογονιμότητας οι ίδιοι, είτε κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία του 90% αποφάνθηκε ότι, οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι χρήσιμες και έχουν θετική άποψη γι’ αυτές. Αναφορικά με τις γνώσεις του πληθυσμού της Κάσου για τις επιμέρους τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά, αφού μικρός αριθμός ατόμων δεν γνώριζε πληροφορίες σχετικά με αυτές. Η μελέτη μας έδειξε ότι, ο πληθυσμός της Κάσου έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά την υπογονιμότητα και τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κάτι το οποίο προγράμματα αγωγής υγείας θα μπορούσαν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
Φυσική περιγραφή 99 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Assisted reproduction
Κάσος
Ημερομηνία έκδοσης 2019-12-11
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/8/c/metadata-dlib-1576849785-651713-4009.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 23

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 4