Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Σχολή/Τμήμα    Ιατρική Σχολή    Τμήμα Ιατρικής    Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης  

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Τρέχουσα Εγγραφή: 588 από 685

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000336727
Τίτλος Πηγές ασβεστίου στη διατροφή αγροτικού πληθυσμού της Κρήτης. Σχέση ασβεστίου με δείκτες παχυσαρκίας
Άλλος τίτλος Sources of calcium in nutrition of rural Cretan population. Relationship between calcium and obesity factors
Συγγραφέας Παπαδήμα, Ευγενία-Ιωάννα
Σύμβουλος διατριβής Καφάτος, Αντώνης
Μοσχανδρέα, Ιωάννα
Περίληψη Ερευνητικό ερέθισµα: Βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων Ελλήνων µαζί ξεπερνά το 67% (www.iaso.org). Mεγάλες µελέτες όπως η CARDIA, η NHANES, οργανισµοί όπως το National Dairy Council και ερευνητές όπως ο Zemel έχουν αναφερθεί στην -anti-obesity- επίδραση του ασβεστίου. Υποστηρίζεται πως το ασβέστιο, εκτός των άλλων ευεργετικών δράσεών του, πιθανόν να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο του σωµατικού βάρους. Σκοπός: Η διερεύνηση των πηγών ασβεστίου στη διατροφή αγροτικού πληθυσµού της Κρήτης, η µελέτη της επάρκειας πρόσληψης του ασβεστίου από το συγκεκριµένο πληθυσµό, καθώς και η διερεύνηση της πιθανής σχέσης του ασβεστίου µε δείκτες παχυσαρκίας. Μεθοδολογία: Η εργασία ήταν µέρος διατµηµατικής έρευνας σε αγροτικό πληθυσµό της περιοχής της Μεσαράς του Ν. Ηρακλείου Κρήτης για τη διερεύνηση του επιπέδου υγείας και της παρουσίας χρόνιων νοσηµάτων στον πληθυσµό. Συµµετείχαν 243 άτοµα, 114 άνδρες και 129 γυναίκες (ηλικίας 18-77 ετών). Η αξιολόγηση της διατροφής του πληθυσµού έγινε µε 3ήµερη διαιτολογική καταγραφή ηµερολογίου. Ο ρυθµός ανταπόκρισης στην έρευνα ήταν 91,4%. Αποτελέσµατα: Ο µέσος ΔΜΣ των ανδρών ήταν 28,5 Kg/m2 (Τ.Α.=3,64) και των γυναικών 29,6 Kg/m2 (Τ.Α.=5,47). Το 83,1% του συνόλου ήταν υπέρβαροι ή/και παχύσαρκοι. (Βρέθηκε ότι το 50,9% των ανδρών ήταν υπέρβαροι και το 34,2% παχύσαρκοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες ήταν 37,2% και 44,2%). Η µέση ηµερήσια πρόσληψη ασβεστίου ήταν 713 mg (T.A=332). Το 56,8% των συµµετεχόντων είχαν ανεπαρκή πρόσληψη ασβεστίου, δηλαδή τo 50% των ανδρών και το 62,8% των γυναικών. Οι άνδρες προσλάµβαναν περισσότερο ασβέστιο κατά µέσο όρο ηµερησίως (p= 0,003). H µέση πρόσληψη ασβεστίου δεν διέφερε ανάλογα µε την ηλικία ή την οικογενειακή κατάσταση, αλλά διέφερε ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης (p=0,020). Οι καπνιστές κατανάλωναν περισσότερο ασβέστιο κατά µέσο όρο από τους µη (p=0,019) και όσοι νηστεύουν «συχνά» περισσότερο από όσους νηστεύουν «σπάνια» (p=0,001). Το 30% του διαιτητκού ασβεστίου του συνόλου των συµµετεχόντων προερχόταν από γαλακτοκοµικές πηγές. Το ποσοστό ασβεστίου από γαλακτοκοµικές πηγές ήταν αυξηµένο σε όσους λάµβαναν µεγάλη ποσότητα ασβεστίου συνολικά (p<0,001), ανεξαρτήτως του φύλου. Το προσλαµβανόµενο ασβέστιο βρέθηκε να σχετίζεται θετικά µε το λίπος, το % ενέργειας από το λίπος και το είδος του λίπους. Μικρή ήταν η λήψη συµπληρωµάτων ασβεστίου (3,7% επί του συνόλου και 42,9% επί όσων λαµβάνουν κάποιο συµπλήρωµα) και διαφέρει ανάλογα το φύλο (p= 0,004), δηλαδή οι γυναίκες λαµβάνουν πιο συχνά συµπληρώµατα και δει ασβεστίου. H συσχετίση της πρόσληψης ασβεστίου µε δείκτες παχυσαρκίας και λιπίδια ορού δεν ήταν σηµαντική, αλλά όταν το ασβέστιο εκφράστηκε ως προς την ενεργειακή πρόσληψη (ασβέστιο/ ενέργεια) συσχετίστηκε θετικά µε το ποσοστό της λιπώδους µάζας (p = 0,035). Τα παχύσαρκα άτοµα δε διέφεραν ως προς τη µέση κατανάλωση ασβεστίου ή τη µέση κατανάλωση γάλακτος & κρεµών σε σχέση µε τα άτοµα κανονικού βάρους. Η µέση κατανάλωση τυριών όµως ήταν αυξηµένη στην οµάδα των ατόµων κανονικού βάρους σε σχέση µε τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτοµα (p=0,009). Συµπεράσµατα: Η σηµασία της παρούσας µελέτης έγκειται στην εκτίµηση του επιπέδου κάλυψης του συγκεκριµένου πληθυσµού σε ασβέστιο, των πηγών προέλευσης του ασβεστίου στη διατροφή του πληθυσµού, καθώς και των παραγόντων που την επηρρεάζουν. Ανησυχητικός ήταν ο µεγάλος βαθµός ανεπαρκούς λήψης ασβεστίου από µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Ελάχιστα αποτελέσµατα κατέδειξαν την πιθανή σύνδεση της πρόσληψης διαιτητικού ασβεστίου µε δείκτες παχυσαρκίας (ασβέστιο/ενέργεια µε % λιπώδους µάζας), ενώ τα περισσότερα δεν στηρίζουν την αρχική υπόθεση πως η αυξηµένη πρόσληψη ασβεστίου σχετίζεται µε χαµηλούς δείκτες παχυσαρκίας. Σίγουρα µένουν αναπάντητα ερωτήµατα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, ωστόσο η µελέτη αποτελεί σηµείο αναφοράς στα χέρια των επιστηµόνων υγείας.
Φυσική περιγραφή 61 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Calcium
Calcium in the body
Nutrition
Rural Health and Hygiene
Ασβέστιο
Διατροφή
Υγεία αγροτικού πληθυσμού και υγιεινή
Ημερομηνία έκδοσης 2006-12-20
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Σημειώσεις Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Δημόσια υγεία και διοίκηση υπηρεσιών υγείας"
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/a/5/metadata-dlib-9c8a0b2c23f0c8d6ffed56511fd4bbf8_1227765451.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 59

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 5