Your browser does not support JavaScript!

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Τρέχουσα Εγγραφή: 31 από 110

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000421369
Τίτλος Ο οικο-σωματικο-βιωματικός κόσμος και η ποιότητα ζωής των αναπληρωτών δασκάλων και των δύο φύλων με παρατεταμένο χρόνο μη μόνιμου διορισμού τους (7 και πάνω χρόνια) : μελέτη περιπτώσεων στη βάση της συστημικής και βιογραφικής-αφηγηματικής μεθοδολογίας
Συγγραφέας Πατέρας, Χρήστος
Σύμβουλος διατριβής Πουρκός Α. Μάριος
Περίληψη Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στον χώρο της εκπαίδευσης στάθηκε η εξάπλωση και η ευρύτατη αξιοποίηση από πλευράς κράτους του θεσμού του αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Εδώ και αρκετά δηλαδή χρόνια οι προσλήψεις στον χώρο της εκπαίδευσης αφορούν μόνο ελαστικά εργαζόμενους αναπληρωτές και αναπληρώτριες, οι οποίοι καλύπτουν σε ολοένα και αυξανόμενο βαθμό τις ανάγκες στελέχωσης των υποδομών παιδείας για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Ιουνίου, υπό εργασιακές συνθήκες διαφορετικές των μονίμων εκπαιδευτικών που εργάζονται στον ίδιο χώρο και αναγκασμένοι τους θερινούς μήνες να αντιμετωπίζουν την προοπτική της ανεργίας. Παράλληλα, στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρόσκληση του αναπληρωτή συνεπάγεται αυτόματα την απομάκρυνσή του από το σπίτι του, τους οικείους του και τον τόπο συμφερόντων του και την αποστολή του σε ένα τυχαίο μέρος της ελληνικής επικράτειας, εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων. Αυτή η διαδικασία όμως προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μεταβάλλει προς το χειρότερο την ποιότητα της ζωής τους. Ποικίλα ζητήματα ανακύπτουν για τους αναπληρωτές σε διάφορους τομείς της ζωής τους και καλούνται να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα αγχωτική κατάσταση, η οποία συνεχίζει αδιάλειπτα για πολλά χρόνια, και να προσπαθήσουν να επιτύχουν την ευτυχία τους σε ένα διαρκώς ασταθές και ενίοτε εχθρικό περιβάλλον. Στο θεωρητικό μέρος της έρευνας που παρατίθεται στην εργασία αυτή εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την έννοια της ποιότητας ζωής και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται πτυχές της οι αναπληρωτές δάσκαλοι και οι αναπληρώτριες δασκάλες, που αποτελούν το δείγμα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται οι έννοιες της ποιότητας ζωής στην ιστορική της διαδρομή και τα συστατικά αυτής στοιχεία, η θεωρία της ροής και η έννοια της ευτυχίας, αλλά και η αξιολόγησή της από τους μελετητές. Παράλληλα, επιχειρείται μια αναλυτική επισκόπηση της εξέλιξης του θεσμού του αναπληρωτή από τη θεσμοθέτησή του μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο γύρω από αυτόν και εν συνεχεία εξετάζονται τόσο τα προβλήματα που οι αναπληρωτές αντιμετωπίζουν εντός και εκτός του σχολικού χώρου όσο και οι γενικότερες ερευνητικές αποτυπώσεις για τους εκπαιδευτικούς και τις ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, στο θεωρητικό μέρος εξετάζονται η οικο-σωματικο-βιωματική προσέγγιση, το ζήτημα του εργασιακού άγχους και της εργασιακής ανασφάλειας, οι πηγές εκ των οποίων αυτές απορρέουν και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους. Το θεωρητικό σκέλος ολοκληρώνεται με τη θεωρητική τεκμηρίωση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων που αξιοποιήθηκαν για την έρευνα, δηλαδή την αφηγηματική-βιωματική προσέγγιση, το ιχνογράφημα και τη συνέντευξη. Στο ερευνητικό μέρος της έρευνας παρατίθεται η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη, η οποία αποβλέπει στην αποτύπωση των απόψεων και των αντιλήψεων των αναπληρωτών δασκάλων, ανδρών και γυναικών, γύρω από παραμέτρους σχετικές με την ποιότητα ζωής γενικότερα και τα χαρακτηριστικά αυτής γνωρίσματα, γύρω από τα προβλήματα που υποβαθμίζουν τη ζωή των άλλων αναπληρωτών τους οποίους γνωρίζουν, αλλά και του ίδιου τους του εαυτού, και τις προσδοκίες ή φοβίες τους σε σχέση με αυτά. Εν συνεχεία τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους κωδικοποιούνται στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων και η έρευνα ολοκληρώνεται με την αναφορά στους περιορισμούς που εμφανίστηκαν και με διατύπωση ορισμένων προτάσεων για μελλοντικές έρευνες.
Φυσική περιγραφή 419 σ. : εικ., πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Case studies
Eco-bodily-experiential approach
Flexible work
Flow theory
Free time
Gender
Insecurity
Lived experience
Narrative-biographical methodology
Quality of life
Rubbing
Stress
Substitute teachers
Systemic methodology
Άγχος
Αναπληρωτές δάσκαλοι,
Ανασφάλεια
Βίωμα
Βιογραφική-αφηγηματική μεθοδολογία
Ελαστική εργασία
Ελεύθερος χρόνος
Θεωρία ροής
Ιχνογράφημα
Μελέτη περιπτώσεων
Οικο-σωματικο-βιωματική προσέγγιση
Ποιότητα ζωής
Συστημική μεθοδολογία
Φύλο
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/c/d/metadata-dlib-1551338130-94387-20247.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 121

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 100