Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Τύπος Εργασίας    Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης  

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Τρέχουσα Εγγραφή: 10 από 5182

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000438733
Τίτλος Διερεύνηση των αντιλήψεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ΜΕΘ σε θέματα που αφορούν το τέλος της ζωής : αποφάσεις και επιδράσεις στην επαγγελματική εξουθένωση
Άλλος τίτλος ICU medical and nursing staff perceptions on issues concerning the end of life
Συγγραφέας Πλευράκη, Αικατερίνη
Σύμβουλος διατριβής Ηλία, Σταυρούλα
Μέλος κριτικής επιτροπής Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
Μπριασούλης, Γεώργιος
Βαπορίδη, Αικατερίνη
Περίληψη Εισαγωγή: Στις ΜΕΘ η θεραπεία στόχο έχει την διατήρηση της ζωής των ασθενών αντιμετωπίζοντας απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις, η θεραπεία δεν μπορεί να ανατρέψει τη διαδικασία θανάτου, και η όποια παρέμβαση μπορεί να θεωρηθεί ως μάταιη. Οι καταστάσεις αυτές είναι ψυχοφθόρες, τόσο για τους γιατρούς όσο και τους νοσηλευτές των ΜΕΘ, καθώς πρόκειται για μια επίπονη διαδικασία από άποψη συναισθηματικής κατάστασης και σωματικής φθοράς. Είναι άλλωστε γνωστό ότι στις ΜΕΘ της Ελλάδας το προσωπικό δεν είναι επαρκές αναλογικά με τους ασθενείς. Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου σχετικά με τις απόψεις για το Τέλος της Ζωής στις μονάδες και για τον σταδιακό περιορισμό της θεραπείας που λαμβάνουν. Επιπλέον θα εξεταστεί η συναισθηματική καταπόνηση την οποία υφίσταται το προσωπικό προκειμένου να ανταπεξέλθει στο απαιτητικό περιβάλλον στο οποίο δουλεύει αλλά και στην κρίσιμη κατάσταση των ασθενών. Μέθοδός: Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης (cross sectional observational study). Η έρευνα έλαβε χώρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε 3 μονάδες : Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο των απόψεων των ιατρών και των νοσηλευτών για τα θέματα που αφορούν τις αποφάσεις περιορισμού θεραπειών αποτελείται από 103 ερωτήσεις για γιατρούς και 95 για νοσηλευτές και τα θέματα που διερευνά είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποκλιμάκωσης ή απόσυρσης των θεραπειών, η ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας απ’ αυτή τη διαδικασία, η δέσμευση των ΜΕΘ σε υψηλά Ηθικά Πρότυπα, η επικοινωνία με την οικογένεια ή τους οικείους του ασθενούς, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη διακοπή μιας θεραπείας, η νομική ευθύνη και ο φόβος νομικών συνεπειών, η πληροφόρηση που παρέχεται από τους γιατρούς στην οικογένεια ή/και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης, Maslach Burnout Inventory (MBI) είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο για την αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσής. Περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις σχετικές με τις 3 διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσωπικής εκπλήρωσης - προσωπικών επιτευγμάτων. Αποτελέσματα: Στην έρευνα τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν ήταν νοσηλευτές με μέση ηλικία 30-40 έτη και με τουλάχιστον 1 παιδί. Σύμφωνα με την μελέτη η πλειοψηφία του δείγματος δηλώνει ότι διαδικασία περιορισμού της θεραπείας είναι απαραίτητη και ωφέλιμη. Επίσης ανέδειξε ότι το 47,1%, ποσοστό που αντιστοιχεί στους γιατρούς που συμμετείχαν πιστεύει ότι δεν υπάρχει πλήρη ενημέρωση της οικογένειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι καταλληλότερος όρος είναι “Άρνηση της μάταιης φροντίδας”. Επίσης, με μικρή διαφορά 45,8%, οι γιατροί δηλώνουν ότι δεν φοβούνται για νομικές συνέπειες έναντι του ποσοστού 41,1%. Η επαγγελματική εξουθένωση ανέρχεται στο ποσοστό 26.25% στο σύνολο ενώ η συναισθηματική κόπωση είναι μεγαλύτερη για τους νοσηλευτές. Τέλος η επαγγελματική εξουθένωση είναι σε υψηλά ποσοστά τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους νοσηλευτές. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διακρίνεται έλλειψη ομοφωνίας μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών, ικανοποίηση της εργασίας και υψηλή επαγγελματική εξουθένωση. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου καθώς υπάρχει ο φόβος για νομικές συνέπειες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το Τέλος της Ζωής.
Φυσική περιγραφή 112 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Ημερομηνία έκδοσης 2021-03-29
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/0/e/5/metadata-dlib-1617184351-349975-17182.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 132

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2023-03-29