Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Τύπος Εργασίας    Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης  

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Νικολακάκης"  Και Συγγραφέας="Γεώργιος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 17 από 5382

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000441540
Τίτλος Investigation for the detection of putative intracellular targets of Shigella
Άλλος τίτλος Μελέτη για την ανίχνευση υποκυτταρικών στόχων βακτηρίων του γένους Shigella
Συγγραφέας Αραπίτσας, Νικόλαος Π.
Σύμβουλος διατριβής Σαρρής, Παναγιώτης
Μέλος κριτικής επιτροπής Παυλίδης, Ιωάννης
Σκούλικα, Ευθυμία
Περίληψη Η Shigella είναι ένα παθογόνο βακτήριο το οποίο προσβάλλει πρωτεύοντα και ευθύνεται παγκοσμίως για μεγάλο ποσοστό θανάτων που σχετίζονται με διάρροια. Τα τελευταία χρόνια, το βακτήριο έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε πολλά ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο αποτελεσματικό εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια υγεία, και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για να μπορέσει να μολύνει τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου και να πολλαπλασιαστεί, η Shigella αξιοποιεί ένα σύνολο πρωτεϊνών τελεστών (effector proteins) τις οποίες εγχέει στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων μέσω του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού συστήματός της. Η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών παθογένειας της Shigella είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων στρατηγικών για την καταπολέμησή της. Παρόλο που η Shigella θεωρείται ένα εξειδικευμένο ανθρωποπαθογόνο, πρόσφατα παρατηρήθηκε ότι έχει την ικανότητα να μολύνει και να πολλαπλασιάζεται στο φυτό Arabidopsis thaliana, αξιοποιώντας τις ίδιες πρωτεΐνες τελεστές που χρησιμοποιεί για να μολύνει και τα κύτταρα του ανθρώπου. Έτσι, φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο δρουν οι πρωτεΐνες τελεστές της Shigella για να τροποποιήσουν τις κυτταρικές λειτουργίες προς όφελος του παθογόνου είναι κοινές ανεξάρτητα από τον ξενιστή στον οποίο βρίσκεται. Μέσω αυτής της εργασίας επιδιώκουμε να αναδείξουμε την ύπαρξη βασικών αρχών που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ παθογόνου και ξενιστή οι οποίες είναι κοινές μεταξύ φυτών και ζώων. Σε αυτά τα πλαίσια επιχειρήσαμε να ελέγξουμε εάν οι επικράτειες φυτικών κυτταροπλασματικών υποδοχέων NLRs (nucleotide-binding leucine-rich repeat) που χρησιμεύουν ως δολώματα για την ανίχνευση πρωτεϊνών τελεστών φυτικών παθογόνων (επικράτειες integrated decoys, IDs) μπορούν να αλληλεπιδράσουν με πρωτεΐνες τελεστές του ανθρωποπαθογόνου βακτηρίου Shigella. Για αυτό το σκοπό αξιοποιήσαμε δοκιμασίες δύο υβριδίων σε κύτταρα ζύμης (Saccharomyces cerevisiae) στα οποία συνεκφράστηκαν δώδεκα πρωτεΐνες τελεστές του βακτηρίου Shigella και είκοσι τρεις επικράτειες ID που εντοπίζονται σε υποδοχείς NLRs από διαφορετικά είδη φυτών. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι πρωτεΐνες τελεστές OspF, VirA, IpgD, IpaJ, και OspC1 της Shigella είναι τοξικοί όταν εκφράζονται στη ζύμη και προκαλούν ήπια ή έντονη αναστολή της αύξησης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η επικράτεια EXO70 ID από το φυτό Hordeum vulgare (κριθάρι) μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλεί ήπια αυτοενεργοποίηση της έκφρασης των γονιδίων μαρτύρων, ενώ η επικράτεια WRKY_Barley ID, από το ίδιο φυτό, προκαλούσε πιο έντονη αυτοενεργοποίηση. Μία πιθανή αλληλεπίδραση εντοπίστηκε μεταξύ της επικράτειας WRKY_Barley ID και της πρωτεΐνης τελεστή IpaJ. Η αξιοποίηση των φυτών ως μοντέλα για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών ζωικών παθογόνων και φυτικών πρωτεϊνών μπορεί να βελτιώσει την αντίληψή μας για τους μηχανισμούς εμφάνισης και αντιμετώπισης της παθογένειας που προκαλείται από τα ζωικά παθογόνα και να παρέχει νέους στόχους για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών που προκαλούνται από αυτά. Σε μελλοντικά πειράματα θα διερευνήσουμε περεταίρω την ύπαρξη αλληλεπίδρασης μεταξύ της επικράτειας WRKY_Barley ID και της πρωτεΐνης τελεστή IpaJ. Επιπλέον, θα εστιάσουμε σε πρωτεΐνες τελεστές του βακτηρίου Shigella που εμφανίζουν ομολογία με τελεστές φυτοπαθογόνων οι οποίοι στοχεύουν γνωστές φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πιθανό αυτές οι φυτικές πρωτεΐνες να μπορούν να αλληλεπιδράσουν και με τους τελεστές τις Shigella αναδεικνύοντας την ομοιότητα στον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ παθογόνου και ξενιστή.
Φυσική περιγραφή 74 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Host-pathogen interaction
Innate immunity
Microbiology
Yeast-two-hybrid screening
Αλληλεπίδραση παθογόνου ξενιστή
Δοκιμασία δύο υβριδίων
Μικροβιολογία
Ημερομηνία έκδοσης 2021-07-30
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/c/8/f/metadata-dlib-1627896860-796807-31867.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 45

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1