Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Τύπος Εργασίας    Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης  

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Τρέχουσα Εγγραφή: 4622 από 4837

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000364421
Τίτλος Κατανομή μακροβενθικών βιοκοινοτήτων κατά μήκος περιβαλλοντικών διαβαθμίσεων στην βαθιά ανατολική Μεσόγειο
Άλλος τίτλος Distribution of macrobenthic communities along environmental gradients in the deep eastern Mediterranean Sea
Συγγραφέας Παξιμαδά, Νίκη
Σύμβουλος διατριβής Καρακάσης, Ιωάννης
Παυλίδης, Μιχάλης
Περίληψη Για την περιγραφή του βενθικού βαθύαλου οικοσυστήματος της Κρήτης ελήφθησαν δείγματα μακροπανίδας κατά μήκος βαθυμετρικών διαβαθμίσεων στο ολιγοτροφικό σύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Συλλέχθηκαν δείγματα από 17 σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε πέντε διατομές βάθους από 215 m έως 3600 m. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν το Μάιο του 2006, νότια της Κρήτης, με το ωκεανογραφικό σκάφος (Ω/Σ) «Αιγαίο» του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια του προγράμματος HERMES (Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas). Η συλλογή των δειγμάτων έγινε με δειγματολήπτη τύπου USNEL Box-corer. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση της σύνθεσης της μακροπανίδας τόσο στο υποθαλάσσιο φαράγγι της Σαμαριάς όσο και στις γειτονικές κατωφέρειες, η σύγκριση των σταθμών μεταξύ των διατομών και η συσχέτιση των ειδών που ζουν στην περιοχή δειγματοληψίας με τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Για την ανάλυση των πανιδικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η πολυδιάστατη διαβάθμιση (MDS), η μέθοδος ANOSIM για την ανάλυση ομοιότητας και το λογισμικό SIMPER Analysis για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ειδών. Η εκτίμηση της ποικιλότητας βασίστηκε στις ήδη χρησιμοποιούμενες μεθόδους (δείκτες ποικιλότητας Shannon-Wiener, Margalef και Pielou) ενώ για την εξέταση της σχέσης μεταξύ των μακροπανιδικών δεδομένων και των περιβαλλοντικών παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος BIO-ENV. Η πανιδική ανάλυση έγινε σε επίπεδο είδους και απέδωσε 100 είδη από ένα σύνολο 2056 ατόμων. Κυρίαρχη ταξινομική ομάδα ήταν τα Σωληνοειδή, με τους Πολύχαιτους όμως να έχουν την μεγαλύτερη αφθονία ειδών. Η επικράτηση των Σωληνοειδών έρχεται σε αντίθεση με τις περισσότερες μελέτες, που εμφανίζουν τους Πολύχαιτους ως αφθονότερη ομάδα. Παρόλα αυτά έχει αναφερθεί σε άλλες εργασίες ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της υφαλοκρηπίδας της Κρήτης είναι η σχετικά υψηλή αφθονία των Σωληνοειδών, κάτι που μπορεί να αποδοθεί στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους σε ολιγοτροφικές συνθήκες. Τα Μαλάκια εμφανίστηκαν έως το βάθος των 1086 μέτρων ενώ η ομάδα των Εχινοδέρμων απουσίαζε από τα δείγματα που ελήφθησαν. Σε επίπεδο είδους την μεγαλύτερη αφθονία εμφάνισε το Σωληνοειδές Apionsoma murinae bilobatae, ακολουθούμενο από τον Πολύχαιτο Pholoides dorsipapillatus και το δίθυρο Kelliella abyssicola. Η αφθονία και η βιομάζα παρουσίασαν μείωση συναρτήσει του βάθους, ιδιαίτερα σε βάθη μεγαλύτερα των 1000 μέτρων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην χαμηλή πρωτογενή παραγωγή και επομένως την μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα βάθη. Η αφθονία ήταν μεγαλύτερη στον σταθμό με το μικρότερο βάθος, νότια του λιμανιού της Αγίας Γαλήνης. Οι κυριότεροι παράγοντες που φάνηκε να καθορίζουν την δομή του μακροβένθους ήταν το βάθος, ο άνθρακας και το είδος του ιζήματος ενώ μεγαλύτερη ομοιότητα στην βιοκοινωνία φάνηκε να έχουν οι σταθμοί μεταξύ 215 και 2500 m. Σε βάθη μεγαλύτερα των 2500 m, οι βιοκοινωνίες όχι μόνο παρουσίαζαν διαφορές σε σχέση με αυτές των ρηχότερων σταθμών αλλά και μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό παραπέμπει στην απομόνωση που παρουσιάζουν οι βαθιές λεκάνες και άρα σε ένα είδος εξειδίκευσης στους οργανισμούς που εγκαθίστανται σε αυτές.
Φυσική περιγραφή 300 σ. : χάρτ., πίν., έγχ. εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Canyon
Macrobenthos
Slope
Submarine
Κατωφέρεια
Μακροβένθος
Υποθαλάσσιο
Φαράγγι
Ημερομηνία έκδοσης 2011-07-15
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/3/5/metadata-dlib-3834385a52461f9bb8b47dc5e2dd48e6_1300262738.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 75

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 23