Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Τύπος Εργασίας    Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης  

Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Κούτρα"  Και Συγγραφέας="Αικατερίνη"

Τρέχουσα Εγγραφή: 7 από 6124

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000454826
Τίτλος Study on the potential interactions of the local nervous system and the intestine tissue under physiological and pathological conditions
Άλλος τίτλος Μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του τοπικού νευρικού συστήματος και του εντερικού ιστού κάτω από φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες
Συγγραφέας Κανδηλογιαννάκης, Λεωνίδας
Σύμβουλος διατριβής Χαραλαμπόπουλος, Ιωάννης
Περίληψη Εισαγωγή: Ο Άξονας Εντέρου-Εγκέφαλου συνδέει το γαστρεντερικό με το νευρολογικό σύστημα και αυτή η σύνδεση φαίνεται να είναι αμφίδρομη, καθώς το καθένα από αυτά επηρεάζει τις λειτουργίες του άλλου. Οι νευροτροφίνες όπως και οι υποδοχείς τους έχουν μελετηθεί διεξοδικά και έχει αποδειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές Νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αλλά η εμπλοκή τους στην εντερική φλεγμονή δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Σκοπός: Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε την έκφραση των TrkA, TrkB και p75NTR (υποδοχείς νευροτροφινών) σε in vitro και ex vivo μοντέλα εντερικής φλεγμονής, έπειτα από διέγερση με τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες IL-1α και TNF-α, με σκοπό να εντοπιστούν πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί και νέοι θεραπευτικοί στόχοι έναντι της εντερικής φλεγμονής. Υλικά & Μέθοδοι: Ανθρώπειοι κολονικοί υποεπιθηλιακοί μυοϊνοβλάστες (ΥΕΜ) απομονώθηκαν από ενδοσκοπικές βιοψίες υγιών ατόμων, καλλιεργήθηκαν και διεγέρθηκαν με 5ng/ml IL-1α και 50ng/ml TNF-α για 6, 24 και 48 ώρες. Στο τέλος της 6-ωρης επώασης, απομονώθηκε ολικό RNA, ενώ μετά από τις επωάσεις των 24 και 48 ωρών, συλλέχθηκαν τα κύτταρα και τα υπερκείμενά τους. Η mRNA και πρωτεϊνική έκφραση των υποδοχέων TrkA, TrkB και p75NTR αναλύθηκε χρησιμοποιώντας RT-PCR και Western blot, αντίστοιχα. Τα ανθρώπεια εντερικά οργανίδια (ΑΕΟ) αναπτύχθηκαν από την εμβρυϊκή σειρά βλαστοκυττάρων Η1, ενώ τα κολονοειδή αναπτύχθηκαν από επιθηλιακές κρύπτες που απομονώθηκαν από ενδοσκοπικές βιοψίες. Έπειτα, τα δύο αυτά 3D μοντέλα χαρακτηρίστηκαν χρησιμοποιώντας ανοσοφθορισμό και διεγέρθηκαν με 5 ng/ml IL-1α και 50 ng/ml TNF-α για 12 και 24 ώρες. Στο τέλος της 12-ωρης επώασης, απομονώθηκε ολικό RNA, ενώ στο τέλος των 24 ωρών, συλλέχθηκαν τα οργανίδια και τα υπερκείμενα τους. Η mRNA έκφραση χημειοκινών αναλύθηκε χρησιμοποιώντας RT-PCR. Αποτελέσματα: Οι αδιέγερτοι ΥΕΜ δεν εξέφρασαν κανένα από τους υποδοχείς (TrkA, TrkB και p75NTR). Η διέγερση με IL-1α και TNF-α οδήγησε σε στατιστικά σημαντική αύξηση των mRNA επιπέδων του TrkB και του p75NTR. Η επαγωγή του mRNA επαληθεύτηκε σε επίπεδο πρωτεΐνης και συγκεκριμένα, η διέγερση με IL-1α και TNF-α οδήγησε σε σημαντική και χρόνο-εξαρτώμενη αύξηση της έκφρασης των TrkB και p75NTR στους ΥΕΜ. Επιπλέον, τα 3D in vitro και ex vivo εντερικά μοντέλα (ΑΕΟ – Κολονοειδή) αναπτύχθηκαν επιτυχώς, καθώς και τα δύο συστήματα ανταποκρίνονταν στη διέγερση με IL-1α και TNF-α. Συγκεκριμένα η διέγερση είχε ως αποτέλεσμα την mRNA επαγωγή των χημειοκινών CXCL1, CXCL8, CXCL10, CXCL11, CCL2 και CCL20, καθιστώντας τα ΑΕΟ και τα Κολονοειδή υποσχόμενα εργαλεία για την περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου των υποδοχέων των νευροτροφινών στην εντερική φλεγμονή. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας αναδεικνύουν ότι οι προφλεγμονώδεις παράγοντες επάγουν την έκφραση των υποδοχέων TrkB και p75NTR στους ΥΕΜ, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο της φλεγμονής στην έκφραση των υποδοχέων νευροτροφινών. Η in vitro προσέγγισή μας προσπαθεί να μιμηθεί το φλεγμονώδες μικρο-περιβάλλον του βλεννογόνου των ασθενών με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου ή άλλες σχετικές εντερικές διαταραχές, ώστε να αποτελέσει μία χρήσιμη in vitro πλατφόρμα για την αξιολόγηση νέων φαρμάκων ή παραγόντων έναντι αυτών των ασθενειών.
Φυσική περιγραφή 51 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Disease models
Gut-brain axis
Inflammation
Myofibroblasts
Neurotrophins
Organoids
Άξονας εντέρου-εγκεφάλου
Μοντέλα ασθενειών
Μυοϊνοβλάστες
Νευροτροφίνες
Οργανίδια
Φλεγμονή
Ημερομηνία έκδοσης 2023-04-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/4/c/metadata-dlib-1681904134-698097-29216.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 7

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 0