Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Τύπος Εργασίας    Διδακτορικές διατριβές  

Διδακτορικές διατριβές

Τρέχουσα Εγγραφή: 1 από 2282

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000452832
Τίτλος Μεταλλοφωσφονικές ενώσεις και εφαρμογές στην ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων
Άλλος τίτλος Metal-phosphonates and applications on controlled drug delivery systems
Συγγραφέας Βασσάκη, Μαρία Μ
Σύμβουλος διατριβής Δημάδης, Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Μήλιος, Κωνσταντίνος
Τρικαλίτης, Παντελής
Νεοχωρίτης, Κωνσταντίνος
Σμόνου, Ιουλία
Στούμπος, Κωνσταντίνος
Turhanen, Petri
Περίληψη Η άμεση χορήγηση διφωσφονικών φαρμάκων εμπεριέχει πρακτικούς περιορισμούς, όπως η χαμηλή φαρμακοκινητική και βιοκατανομή καθώς και ποικίλες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Για το λόγο αυτό έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες για ανάπτυξη συστημάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσής τους. Οι μεταλλο-διφωσφονικές ενώσεις αποτελούν μια κατηγορία ενώσεων που κατασκευάζονται από διφωσφονικούς υποκαταστάτες, σε συνδυασμό με μεταλλικά ιόντα και κάποιες από τις ιδιότητές τους τα καθιστούν υποσχόμενους υποψήφιους για διάφορες εφαρμογές, όπως τη μεταφορά φαρμάκων. Οι διφωσφονικές ενώσεις είναι μία υποκατηγορία των φωσφονικών ενώσεων. Αποτελούν φάρμακα για τη θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου και ταυτόχρονα, έχουν την ικανότητα να λειτουργούν ως ισχυροί υποκαταστάτες για μεταλλικά κέντρα, λόγω των φωσφονικών ομάδων τους. Έτσι, συναρμόζονται με διάφορα μέταλλα του Περιοδικού Πίνακα, σχηματίζοντας ποικιλία κρυσταλλικών δομών, όπως μοριακά σύμπλοκα (0D) ή πολυμερή συναρμογής, τα οποία, ανάλογα τη φύση του μεταλλικού κέντρου και του υποκαταστάτη, μπορεί να σχηματίσουν διαφορετικά δομικά μοτίβα (1D, 2D ή 3D). Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αυτή πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της χημείας συναρμογής μεγάλου αριθμού διφωσφονικών φαρμάκων/υποκαταστατών (1ης, 2ης, 3ης, και 4ης γενιάς) με δισθενή μεταλλικά ιόντα των αλκαλικών γαιών. Αυτές οι συνθετικές προσπάθειες οδήγησαν στην απομόνωση και στο δομικό χαρακτηρισμό νέων βιοσυμβατών μεταλλο διφωσφονικών ενώσεων. Οι ενώσεις αυτές αξιολογήθηκαν για τον τρόπο αποδέσμευσης των ενεργών συστατικών/φαρμάκων σε διαφορετικές συνθήκες (διάφορες τιμές pH ή θερμοκρασίας), οι οποίες προσομοιάζουν τις βιολογικές συνθήκες του ανθρώπινου σώματος. Ο στόχος ήταν να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του προφίλ της ελεγχόμενης αποδέσμευσης του κάθε συστήματος μετάλλου/διφωσφονικού, έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα δομής/δραστικότητας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα μπορεί να προσδιοριστεί η δυναμική των ενώσεων αυτών να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά ως μεταφορείς για τα φάρμακα κατά των ασθενειών που σχετίζονται με τα οστά. Με βάση τα αποτελέσματα και τη σύγκριση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους έγινε προσπάθεια για να διασαφηνιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο, το ρυθμό και το ποσοστό με το οποίο επιτυγχάνεται η αποδέσμευση του ενεργού συστατικού, συναρτήσει του χρόνου, δηλαδή η κινητική της αποδέσμευσης φαρμάκου. Με τον τρόπο αυτό θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό «έξυπνων» συστημάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων, ανάλογα τις ανάγκες που διαθέτει ο κάθε ασθενής. Τέλος, υλοποιήθηκαν πειράματα μέτρησης της βιωσιμότητας κυττάρων in vitro με σκοπό τον έλεγχο της κυτταροτοξικότητας συναρτήσει της δόσης/συγκέντρωσης των διφωσφονικών φαρμάκων με την παρουσία ή απουσία μεταλλικών ιόντων.
Φυσική περιγραφή 332 σ. : πίν., σχήμ., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Bisphosphonate drugs/ligands
Controlled release
Cytotoxicity
Βiocompatible
Βιοσυμβατά
Διφωσφονικά φάρμακα/υποκαταστάτες
Κυτταροτοξικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 2023-01-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/d/8/metadata-dlib-1670927349-71519-17608.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 9

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2026-01-18