Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Συλλογές    Τύπος Εργασίας  

Τύπος Εργασίας

Τεχνικές αναφορές [13] Διδακτορικές διατριβές [2079]
Πτυχιακές εργασίες [1303] Διάφορα [75]
Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης [4909]

Τρέχουσα Εγγραφή: 20 από 71

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000426431
Τίτλος Εμβολιαστική κάλυψη ενηλίκων άνω των 60 ετών στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ανωγείων.
Άλλος τίτλος Vaccination coverage of people over 60 years old in the area of responsibility of the Anogeia Health Center.
Συγγραφέας Χριστοδουλάκης, Γεώργιος Κ.
Σύμβουλος διατριβής Κοφτερίδης, Διαμαντής
Περδικογιάννη Χρυσούλα
Λιονής, Χρήστος
Περίληψη Υπόβαθρο: Στις μέρες μας σημειώνεται μία μεγάλη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από λοιμώξεις που μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού στον παιδιατρικό πληθυσμό. Αντιθέτως στους ενήλικες, μολονότι έχουν εκδοθεί συστάσεις για τον απαραίτητο προληπτικό τους εμβολιασμό αυτός συχνά αμελείται, και δε λαμβάνεται ως προτεραιότητα. Ένας μεγάλος αριθμός θανάτων και το αυξανόμενο κόστος νοσηλείας από λοιμώξεις, που μπορούν αποτελεσματικά να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού στους γηραιότερους, όπως η γρίπη, η πνευμονιοκοκκική νόσος, ο έρπητας ζωστήρας και άλλες, δημιουργούν την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της εμβολιαστικής κατάστασης των γηραιότερων ηλικιακών ομάδων. Δεδομένης της οικονομικής ύφεσης που χαρακτηρίζει την χώρα μας, η προώθηση δράσεων για την βελτίωση του επιπέδου εμβολιασμού στους ενήλικες κρίνεται κάθε άλλο από απαραίτητη. Οι μελέτες εκτίμησης της εμβολιαστικής κάλυψης αποτελούν ένα απαραίτητο και σπουδαίο εργαλείο για την καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας στην άσκηση αποτελεσματικής προληπτικής ιατρικής. Αυτές διευκολύνουν την αναγνώριση των παραγόντων που ευθύνονται για τον ελλιπή εμβολιασμό τους και παρέχουν στοιχεία για να ευοδωθεί μια μελλοντική παρέμβαση βελτίωσης του επιπέδου ανοσοποίησης στην κοινότητα. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της εμβολιαστικής κάλυψης των ενηλίκων άνω των 60 ετών μιας ορεινής, απομονωμένης περιοχής της Κρήτης, που αποτελεί την περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ανωγείων. Η εκτίμηση αφορά τα εμβόλια του γενικού πληθυσμού όπως αυτά συστήνονται σύμφωνα με το εμβολιαστικό πρόγραμμα ενηλίκων 2017- 2018. Αυτά ήταν: της εποχικής γρίπης, του πνευμονιόκοκκου είτε με το πολύ- σακχαριδικό PPSV23 είτε με το συζευγμένο εφάπαξ PCV13, του έρπητα ζωστήρα και του τετάνου ( με οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει τοξοειδές του τετάνου ή μεμονωμένα ( TT ), ή με την αναμνηστική δόση με το τριπλό συνδυασμένο εμβόλιο που περιέχει τοξοειδές του τετάνου, της διφθερίτιδας και ακυτταρρικό του κοκκύτη - ( Tdap ). Ανάμεσα στους αντικειμενικούς στόχους της μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης των διάφορων κοινωνικών – οικονομικών παραγόντων, των δημογραφικών χαρακτηριστικών και του ατομικού ιατρικού ιστορικού των συμμετεχόντων στο επίπεδο ανοσοποίησης τους. Μέθοδος: Ο πληθυσμός μελέτης αφορά όλους τους ενήλικες άνω των 60 ετών που έχουν ως μόνιμη κατοικία μια από τις 14 κοινότητες περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ανωγείων. Πρόκειται για τις κοινότητες: Ανωγείων, Ζωνιανών, Λιβαδίων, Καλύβου, Αγίου Ιωάννη, Αξού, Βενίου, Κράνας, Σισάρχων, Γωνιών, Αστυρακίου, Καμαριώτη, Αηδονοχωρίου και Λιβάδας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το σύνολο του πληθυσμού αναφοράς αποτελείται από 1911 άτομα. Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν με την χρήση κατάλληλου ανώνυμου ερωτηματολόγιου ενώ έγινε επίσης καταγραφή των συνοδών ιατρικών καταστάσεων, της ηλικίας, του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, του επαγγέλματος και της μόνιμης κατοικίας. Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε μέσω συνέντευξης με κατ’ οίκον επισκέψεις από 1/7/2018 – 31/11/2018 σε όλα τα σπίτια και τις γειτονιές από τις παραπάνω κοινότητες. Η καταχώρηση, επικύρωση και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το υπολογιστικό φύλλο της Microsoft EXCEL 325. 2017 και το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS statistics 24.0 Αποτελέσματα. Συνολικά συλλέχθηκαν 944 ερωτηματολόγια από άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής για την μελέτη, αντιπροσωπεύοντας το 49.4% ( 944/1911 άτομα ) του συνολικού πληθυσμού αναφοράς, ( διάμεση ηλικία 77 έτη, εύρος ηλικίας 60 – 103 ετών ). Στο σύνολο των συμμετεχόντων, το 58.6% ( 554/944 ) δήλωσε ότι είχε εμβολιασθεί για την γρίπη κατά την χειμερινή περίοδο 2017 – 2018. Το 26% των συμμετεχόντων ( 246/944 ) δήλωσε ότι έχει εμβολιασθεί με τουλάχιστον ένα από τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου. Τα άτομα άνω των 65 ετών πλήρως εμβολιασμένα για τον πνευμονιόκοκκο με μία δόση με το πολυσακχαριδικό 23-δύναμο εμβόλιο ( PPSV23 ) και μία δόση με το συζευγμένο 13-δύναμο εμβόλιο ( PCV13 ) βρέθηκαν να αντιπροσωπεύουν μόλις το 2% ( 17/836 ) των συμμετεχόντων. Τα άτομα που δήλωσαν ότι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, χρόνια καρδιοπάθεια και σακχαρώδη διαβήτη του δείγματος, η κάλυψη με το αντιγριπικό εμβόλιο βρέθηκε 75.7% ( 106/140 ), 73.8% ( 150/203 ) και 71.2% ( 151/212 ) αντίστοιχα, ενώ η κάλυψη με το εμβόλιο έναντι του πνευμονιοκόκκου για τις παραπάνω ομάδες βρέθηκε να κυμαίνεται από 36.7% - 43.5%. Τα άτομα με παχυσαρκία στον πληθυσμό μελέτης βρέθηκαν με 69% ( 58/84 ) κάλυψη για το αντιγριπικό εμβόλιο και 29.7% ( 25/84 ) με μία δόση εμβολίου για τον πευμονιόκοκκο ενώ οι καπνιστές 50.2% ( 97/193 ) για το αντιγριπικό και 17.6% ( 34/193 ) με έστω μια δόση με ένα από τα διαθέσιμα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου αντίστοιχα. Η κάλυψη με το εμβόλιο για τον τέτανο με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα εμβόλια κατά του τετάνου βρέθηκε 1.5% ( 14/944 ), η κάλυψη με το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα 0.8% ( 8/944 ), ενώ για την αναμνηστική δόση με το τριπλό συνδυασμένο εμβόλιο κατά του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη ( Tdap ) δεν βρέθηκε κανένας να έχει εμβολιασθεί. Οι άνδρες, οι νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι άγαμοι και τα άτομα που δήλωσαν να μην πάσχουν από χρόνιες παθήσεις βρέθηκαν με τα μικρότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης. ( p<0,05 ) Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά ( p>0.05 ) μεταξύ του επιπέδου εμβολιασμού της κοινότητας των Ανωγείων που αποτελεί και την φυσική έδρα της μονάδας υγείας της περιοχής με την κάλυψη για τα υπό μελέτη εμβόλια των υπόλοιπων κοινοτήτων με διαφορετική απόσταση από το Κέντρο Υγείας Ανωγείων. Συμπεράσματα. Η εμβολιαστική κάλυψη των ενηλίκων άνω των 60 ετών για τα εμβόλια που συστήνονται από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων 2018 στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ανωγείων φαίνεται να είναι ανεπαρκής. Η εμβολιαστική κάλυψη με το αντιγριπικό εμβόλιο στο σύνολο του γενικού πληθυσμού της μελέτης βρέθηκε σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες μελέτες από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο το 2014, γεγονός που υποδηλώνει μια στασιμότητα στην βελτίωση της εφαρμογής των εμβολιαστικών προγραμμάτων με αυτό το εμβόλιο τα τελευταία έτη. Τα επίπεδα εμβολιασμού με το αντιγριπικό εμβόλιο παρουσιάζουν μια σταθερή αύξηση σε σχέση με την αύξηση των ηλικιακών ορίων. Εκτός τους πάσχοντες από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα που βρέθηκαν ότι ξεπέρασαν τον κατώτερο επιθυμητό ευρωπαϊκό στόχο με το αντιγριπικό εμβόλιο, όλες οι υπόλοιπες υποομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου βρέθηκαν με ανεπαρκή κάλυψη. Η κάλυψη με τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου φαίνεται να είναι επίσης ανεπαρκής, ενώ βρέθηκε μία μείωση των επιπέδων εμβολιασμού σε σχέση με παλαιότερες μελέτες από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Η εμβολιαστική κάλυψη με τo εμβόλιο κατά του τετάνου ( TT ), και του έρπητα ζωστήρα βρέθηκε σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ για το τριπλό συνδυασμένο εμβόλιο κατά του τετάνου – της διφθερίτιδας – α-κυτταρικό του κοκκύτη ( Τdap ) βρέθηκε μηδενική. Παράλληλα διαπιστώθηκε εξαιρετικά χαμηλή η επίγνωση σχετικά με την αναγκαιότητα για εμβολιασμό με τα παραπάνω εμβόλια και σημειώθηκε μια ελλιπής επίγνωση των ερωτηθέντων σχετικά με τις γνώσεις για την επάρκεια του δοσολογικού σχήματος του εμβολιασμού τους για την πνευμονιοκοκκική νόσο. Τα παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την υλοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων και την προώθηση δράσεων για την βελτίωση των προγραμμάτων πρόληψης στην κοινότητα.
Φυσική περιγραφή 63 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Diphtheria
Immunization
Influenza
Pertussis
Pneumococcal disease
Tetanus
elderly
mortality
Έρπητας ζωστήρας
Ανοσολογική γήρανση
Ανοσοποίηση
Γρίπη
Διφθερίτιδα
Εμβολιασμός
Ενήλικες
Ηλικιωμένοι
Θνησιμότητα
Κοκκύτης
Πνευμονιοκοκκική νόσος
Τέτανος
Ημερομηνία έκδοσης 2019-12-11
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/5/4/metadata-dlib-1575284684-771399-18447.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 1348

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2020-12-11