Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Όλα τα πεδία="Γκιόλιας"

Τρέχουσα Εγγραφή: 1 από 1

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000419287
Τίτλος Exploring LoRaWAN PHY & MAC layers performance limits
Άλλος τίτλος Εξερευνώντας τα όρια απόδοσης των επιπέδων PHY και MAC του LoRaWAN
Συγγραφέας Γκιόλιας, Αθανάσιος Γ.
Σύμβουλος διατριβής Δημητρόπουλος, Ξενοφώντας
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσακαλίδης, Παναγιώτης
Παπαδοπούλη, Μαρία
Περίληψη Η ζήτηση για συνδεδεμένες συσκευές, σύμφωνα με το μοντέλο του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον. Διάφορα πρότυπα αγωνίζονται να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό και να παρέχουν την μαζική συνδεσιμότητα που θα απαιτείται από έναν κόσμο όπου καθημερινά αντικείμενα αναμένεται να επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα δίκτυα χαμηλής ισχύος και ευρείας περιοχής (LPWANs) εμφανίζονται ως λύση στις απαιτήσεις αυτές. Τα δίκτυα αυτά παρέχουν βελτιωμένη εμβέλεια και μικρότερη κατανάλωση ισχύος, με αντάλλαγμα χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, γεγονός που τα καθιστά ιδανικό υποψήφιο για τις συσκευές IoT. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε ένα νέο πρωτόκολλο φυσικού επιπέδου που ονομάζεται LoRa καθώς και το σχετιζόμενο πρωτόκολλο MAC επιπέδου LoRaWAN. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν διάφορες οπτικές των δύο αυτών επιπέδων μέσα από εκτενείς προσομοιώσεις και πραγματικά πειράματα έτσι ώστε να φτάσουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση ενός τέτοιου δικτύου. Ένας απλοποιημένος πομποδέκτης LoRa υλοποιήθηκε σε ραδιοπομπό διαμορφούμενο από λογισμικό (SDR) έτσι ώστε να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τη μέθοδο συγχρονισμού στο χρόνο και στη συχνότητα σε πραγματικές συσκευές. Το μαθηματικό υπόβαθρο της μεθόδου συγχρονισμού και αποδιαμόρφωσης για το LoRa εξερευνήθηκε ενώ αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πύλες δικτύου LoRaWAN για τη διόρθωση λαθών κατά τη μετάδοση με υψηλό ρυθμό κωδικοποίησης. Επιπλέον, ένα ζεύγος συσκευών χαμηλού κόστους LoRa/LoRaWAN κατασκευάστηκε, επιτρέποντάς μας να πραγματοποιήσουμε πειράματα σχετικά με την εμβέλεια μετάδοσης, την κατανάλωση ισχύος και να συγκρίνουμε την συμπεριφορά διαφόρων ρυθμών μετάδοσης. Η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα και οι εφαρμογές που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στην δουλειά αυτή, διευκολύνουν την διαμόρφωση των συσκευών και την συλλογή δεδομένων για την δημιουργία χαρτών κάλυψης. Ένας πλήρης προσομοιωτής LoRaWAN δημιουργήθηκε και ένα εκτενές σύνολο από αποτελέσματα προσομοιώσεων παρουσιάζεται και εξετάζεται. Ο προσομοιωτής μας έχει μια πλειάδα μεταβλητών παραμέτρων και χρησιμοποιεί τρία μοντέλα διάδοσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η ακριβής παραμετροποίηση των προσομοιώσεων και να φτάσουμε σε πιο στοχευμένα συμπεράσματα. Συνεπώς, μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της επίδρασης που έχουν διάφορες επιλογές κατά την σχεδίαση ενός LoRaWAN δικτύου, όπως η πυκνότητα των συσκευών, η επιλογή των ρυθμών μετάδοσης, τα ποσοστά κόμβων που περιμένουν επιβεβαίωση, η ισχύς εκπομπής, ακόμα και η τοποθέτηση των κόμβων και των πυλών δικτύου στον πραγματικό κόσμο. Μέσα από αυτή την δουλειά, επιβεβαιώσαμε μια μέθοδο συγχρονισμού για το πρωτόκολλο LoRa ενώ αποκαλύψαμε σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν τρόπο διόρθωσης λαθών κατά την μετάδοση από μια συσκευή σε μια πύλη δικτου με χαμηλή επιβάρυνση και την υπάρχουσα δομή πακέτου. Σε σύγκριση με παρόμοιες δουλειές, ο προσομοιωτής μας δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα λόγω της προσέγγισης πραγματικών δικτύων ενώ μελετήθηκε και η ενεργειακή αυτονομία του δικτύου.
Φυσική περιγραφή xiii, 76 σ. : σχεδ., πιν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Error coding
IoT
LoRa
Model
Sensor network
Simulator
Synchronization
WSN
Ασύρματο πρωτόκολλο
Δίκτυο αισθητήρων
Διόθρωση λαθών
Πειραματική διάταξη
Προσομοιωτής
Συγχρονισμός
Ημερομηνία έκδοσης 2018-11-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/c/d/metadata-dlib-1542370481-424671-18824.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 71

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 10