Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Όλα τα πεδία="Δρακωνάκης"

Τρέχουσα Εγγραφή: 1 από 2

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000419284
Τίτλος Exploring the privacy implications of location (meta)data in public data streams
Άλλος τίτλος Διερεύνηση των επιπτώσεων στην ιδιωτικότητα από δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας σε δημόσιες ροές δεδομένων
Συγγραφέας Δρακωνάκης, Κωνσταντίνος Ι.
Σύμβουλος διατριβής Μαρκάτος, Ευάγγελος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ιωαννίδης, Σωτήρης
Φατούρου, Παναγιώτα
Polakis, Jason
Περίληψη Η δημοσιοποίηση δεδομένων που αφορούν την γεωγραφική τοποθεσία των χρηστών αποτελεί σημαντικό κίνδυνο κατά της ιδιωτικότητάς τους, καθώς αυτά τα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν στην κατάργηση της ανωνυμίας των χρηστών, στην αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, και σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και σε απειλές κατά της ζωής και της σωματικής τους ακεραιότητας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε τον LPAuditor, ένα εργαλείο σχεδιασμένο ώστε να διεξάγει ενδελεχή αξιολόγηση των κινδύνων κατά της ιδιωτικότητας που προκαλούνται από την ευρεία διάθεση μεταδεδομένων προσδιορισμού γεωγραφικής τοποθεσίας. Αρχικά παρουσιάζουμε με ποιον τρόπο το σύστημά μας μπορεί να προσδιορίσει τις δύο πιο κύριες τοποθεσίες των χρηστών, συγκεκριμένα αυτές του χώρου κατοικίας και εργασίας τους, με μια άνευ προηγουμένου ακρίβεια, σε επίπεδο ταχυδρομικής διεύθυνσης. Με την χρήση δεδομένων από το Twitter δείχνουμε ότι οι τεχνικές μας ξεπερνούν σε αποτελεσματικότητα όλες τις προηγούμενες προσεγγίσεις κατά 18,9% - 91,6% για τον προσδιορισμό κατοικίας και κατά 8,7% -21,8% για προσδιορισμό του χώρου εργασίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε μία πρωτότυπη προσέγγιση για τον αυτοματοποιημένο προσδιορισμό γεωγραφικών τοποθεσιών που έχει προηγουμένως επισκεφτεί ο χρήστης, οι οποίες αποκαλύπτουν περαιτέρω ευαίσθητες πληροφορίες που δεν γνωστοποίησε ο χρήστης εκ προθέσεως (συγκεκριμένα τοποθεσίες σχετικές με θρησκεία, ζητήματα υγείας και σεξουαλικού προσανατολισμού). Γενικά, δείχνουμε ότι τα μεταδεδομένα που αφορούν γεωγραφικές τοποθεσίες στο Twitter , μπορούν να προσφέρουν επιπλέον πληροφορία που σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του tweet οδηγεί στην αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών που δεν αποσκοπούσε να αποκαλύψει ο χρήστης. Ακόμη, εξετάζουμε την αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των ενεργειών των χρηστών και της έκθεσης πληροφοριών και διαπιστώνουμε ότι παλαιότερες εκδόσεις των επίσημων εφαρμογών του Twitter για κινητές συσκευές εφάρμοζαν μία πολιτική μη σχεδιασμένη για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές αυτές εφάρμοζαν ακριβή μεταδεδομένα τοποθεσίας σε tweets που οι χρήστες είχαν χαρακτηρίσει με τοποθεσίες χαμηλότερης ακρίβειας (π.χ. πόλη). Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι οι χρήστες είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητά τους και την αποκάλυψη δεδομένων ακριβής γεωγραφικής τοποθεσίας, το οποίο τονίζει ακόμη περισσότερο τις επιπλοκές της εν λόγω πολιτικής. Κατ ́ ακρίβειαν, όταν οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν συγκεκριμένα το επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας που διαμοιράζονται, παρατηρούμε μια μείωση της τάξης του 94.6% στα tweets που περιέχουν συντεταγμένες GPS. Συμβαδίζοντας με τρέχουσες προσπάθειες ώστε να δοθεί περισσότερος έλεγχος στους χρήστες σε ό,τι αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, ο LPAuditor μπορεί να αξιοποιηθεί από μεγάλες υπηρεσίες και να προσφερθεί σαν ένα εργαλείο που θα ενημερώνει τους χρήστες για ευαίσθητες πληροφορίες που έμμεσα αποκαλύπτονται από μεταδεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας τους.
Φυσική περιγραφή vi, 50 σ. : σχεδ., πιν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Location metadata
Μεταδεδομένα τοποθεσίας
Ημερομηνία έκδοσης 2018-11-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/6/7/metadata-dlib-1542369379-743992-17528.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 85

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 11