Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Όλα τα πεδία="Sancov"

Τρέχουσα Εγγραφή: 1 από 1

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000423226
Τίτλος Enhancing museum visitors’ experience through user-adapted interactive multimedia descriptions of exhibits
Άλλος τίτλος Ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών μουσείων μέσω προσωποποιημένης διαδραστικής πολυμεσικής πληροφόρησης
Συγγραφέας Sancov, Denis G.
Σύμβουλος διατριβής Στεφανίδης, Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαγιαννάκης, Γεώργιος
Antona, Margherita
Περίληψη Τα τελευταία χρόνια, η διαθεσιμότητα και ο ρόλος των κινητών τηλεφώνων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Στο παρελθόν, τα κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά με σκοπό την επικοινωνία. Στη σημερινή όμως εποχή, τα σύγχρονα έξυπνα κινητά τηλέφωνα έχουν μετατραπεί σε φορητούς υπολογιστές υψηλών επιδόσεων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν, επιτρέπουν στους χρήστες να τα χρησιμοποιούν για ποικίλες εργασίες σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, όπως η εργασία, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, κ.λπ. Ωστόσο, τα πιθανά οφέλη και η καινοτόμος χρήση τους σε άλλους τομείς, όπως τα μουσειακά περιβάλλοντα, αποτελούν ακόμα αντικείμενο συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης. Αυτή η εργασία παρουσιάζει ένα σύστημα που υποστηρίζει τη διαχείριση μουσειακών εκθεμάτων και παρέχει την δυνατότητα σύνταξης και παρουσίασης αφηγηματικών ιστοριών στους επισκέπτες των μουσείων. Οι αφηγήσεις δημιουργούνται δυναμικά σύμφωνα με προκαθορισμένες συνθήκες αλλά και με βάση τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του χρήστη. Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται στην αξιοποίηση των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης και στη χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) με σκοπό την επαύξηση της εμπειρίας επίσκεψης μέσω μιας αφηγηματικής παρουσίασης μουσειακών συλλογών (Storytelling). Ποικίλες τεχνολογίες, προερχόμενες από διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς, έχουν χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό του παρόντος συστήματος. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιεί την μηχανή κατασκευής 3D γραφικών Mobile Unity3D και το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι υλοποιημένο με τεχνολογία ReactJS. Τα παραπάνω πλαισιώνουν το .NET Core Web Server καθώς και το σύστημα μοντελοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιεί σύνταξη RDF για την αναπαράσταση γνώσης. Σχετικά με την υλοποίηση του συστήματος, υιοθετήθηκε μία αρχιτεκτονική που αξιοποιεί το σχεδιαστικό πρότυπο Model-View-Controller, σε συνδυασμό με άλλα υποσυστήματα. Τα επιμέρους υποσυστήματα έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με βάση μία γενική αρχιτεκτονική, προκειμένου να υποστηριχθεί η αναπαράσταση και εξαγωγή γνώσης, ο σχολιασμός (annotation), η πολυτροπική αλληλεπίδραση, η δυνατότητα εξατομίκευσης της πληροφορίας (content personalization) και η δυνατότητα προσαρμογής της διεπαφής (UI adaptation). Επιπλέον, το προτεινόμενο σύστημα διευκολύνει την εξαγωγή σημασιολογικών γνώσεων σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών και το ιστορικό χρήσης. Συμπερασματικά, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν το σύστημα να δημιουργήσει πιο σχετικές και εξατομικευμένες αφηγήσεις. Για την αξιολόγηση της ευχρηστίας και της εμπειρίας των χρηστών, διεξήχθη μία ευρετική αξιολόγηση με τη συμμετοχή πέντε εμπειρογνωμόνων. Η αξιολόγηση είχε θετική έκβαση, επιβεβαιώνοντας τη χρησιμότητα του συστήματος και ενθαρρύνοντας περαιτέρω ερευνητικές και αναπτυξιακές εργασίες στον τομέα αυτόν.
Φυσική περιγραφή 69 σ. : σχεδ., πιν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα User adapted
Μουσείο
Πολυμεσική πληροφόρηση
Ημερομηνία έκδοσης 2019-07-26
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/0/3/4/metadata-dlib-1560929144-12781-4095.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 165

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 15