Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Divanach"  Και Συγγραφέας="Pascal"

Τρέχουσα Εγγραφή: 5 από 6

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000372487
Τίτλος Οντογένεση του πεπτικού συστήματος και του ματιού και συσχέτιση με την διατροφική συμπεριφορά στα είδη Μαγιάτικο (Seriola dumerili), Κρανιός (Argyrosomus regius), Συναγρίδα (Dentex dentex)
Άλλος τίτλος Feeding behavioure is influenced by the ontogeny of digestive system and eye in greater amberjack (Seriola dumerili), meagre (Argyrosomus regius) and common dentex (Dentex dentex)
Συγγραφέας Παπαδάκης, Ιωάννης Ε.
Σύμβουλος διατριβής Divanach, Pascal
Περίληψη Στην παρούσα διατριβή μελετάται η οντογένεση του πεπτικού και οπτικού συστήματος καθώς και η πλαστικότητα των οργάνων των παραπάνω συστημάτων στην συναγρίδα (Dentex dentex), στον κρανιό (Argyrosomus regius) και στο μαγιάτικο (Seriolla dumerili), με στόχο την βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων διατροφής τους για την επίτευξη των βέλτιστων παραγωγικών αποτελεσμάτων. Και τα τρία είδη εκτράφηκαν με την τεχνολογία του μεσοκόσμου. Τα κύρια διατροφικά συστατικά τα οποία εμπεριέχονταν στο πρωτόκολλο εκτροφής που χορηγήθηκε ήταν, τα Τροχόζωα του γένους Βrachionus plicatilis, οι ναύπλιοι Artemia sp. και η βιομηχανική τροφή. Από τη συγκριτική περιγραφή της οντογένεσης των οργάνων τόσο του πεπτικού όσο και του συστήματος όρασης, προκύπτει ότι ο κρανιός παρουσιάζει ταχύτερο ρυθμό οντογένεσης των περισσοτέρων δομών σε σχέση με τα άλλα δύο είδη. Ο δείκτης διατροφικής καταπόνησης, δηλαδή το ποσοστό εναπόθεσης λίπους στο συκώτι, έδειξε ότι η συναγρίδα και το μαγιάτικο εμφανίζουν μεγαλύτερη καταπόνηση σε σχέση με τον κρανιό. Μια περίοδος διατροφικής καταπόνησης εμφανίστηκε στον κρανιό και αυτή κατά την μετάβαση από την ζωντανή τροφή στην βιομηχανική τροφή. Αντιθέτως στην συναγρίδα και στο μαγιάτικο εμφανίστηκε μια ακόμη περίοδος διατροφικής καταπόνησης κατά την οποία γινόταν κατανάλωση κυρίως ζωοπλακτονικων οργανισμών. Το αποτέλεσμα αυτό συσχετίζεται με το πρωτόκολλο διατροφής που χρησιμοποιήθηκε και τους ρυθμούς οντογένεσης του πεπτικού συστήματος. Όσον αφόρα την ικανότητα όρασης κάτω από υψηλές εντάσεις φωτός (φωτοπική όραση) μεγαλύτερη ευαισθησία παρουσίασε η συναγρίδα, ακολουθούν το μαγιάτικο και ο κρανιός. Ο κρανιός είναι το είδος με την μεγαλύτερη ικανότητα όρασης κάτω από χαμηλές εντάσεις φωτός (σκοτοπική ευαισθησία) και ακολουθούν το μαγιάτικο και η συναγρίδα. Το μαγιάτικο και η συναγρίδα παρουσιάζουν μεγαλύτερη οπτική οξύτητα από τον κρανιό μετά το στάδιο της μεταμόρφωσης. Και τα τρία είδη που μελετήθηκαν παρουσίασαν διαφορετική προτίμηση - επιλεκτικότητα για τις τροφές που συμπεριλήφθηκαν στο πρωτόκολλο διατροφής τους. Ο κρανιός κατανάλωσε σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα όλες τις τροφές που το χορηγήθηκαν. Η συναγρίδα εμφάνισε καθυστέρηση στην κατανάλωση της βιομηχανικής τροφής όπως και το μαγιάτικο το οποίο όμως εμφάνισε μια επιπλέων καθυστέρηση κατά την διάρκεια της κατανάλωσης των Τροχόζωων. Ο βαθμός επιλεκτικότητας διέφερε επίσης μεταξύ των διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων του ίδιου είδους γεγονός που συσχετίζεται με τον βαθμό ανάπτυξης και λειτουργικότητα της όρασης και του πεπτικού συστήματος. Βάση των παραπάνω αποτελεσμάτων φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του διατροφικού πρωτοκόλλου εκτροφής στο μαγιάτικο και την συναγρίδα χρήζει βελτιώσεων. Στο μαγιάτικο θα πρέπει πριν την χορήγηση των τροχώζωων να χορηγούνται μικρότερου μεγέθους ζωοπλαγκτονικοί οργανισμοί. Στην συναγρίδα θα πρέπει να καθυστερήσει η χορήγηση των ναύπλιων Artemia sp. και να αυξηθεί ο χρόνος διατροφής της με τροχόζωα. Αντιθέτως, το διατροφικό πρωτόκολλο εκτροφής του κρανιού δεν χρειάζεται περαιτέρω αλλαγές. Και για τα τρία είδη που μελετήθηκαν απαιτείται περισσότερη μελέτη στις αβιοτικές συνθήκες που σχετίζονται με τις φωτεινές καταστάσεις που επικρατούν στο χώρο της εκτροφής. Οι πληροφορίες που παρέχει αυτή η μελέτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και με στοχευόμενες πλέον παρεμβάσεις τόσο στα πρωτόκολλα διατροφής και εκτροφής όσο και στην διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστα παραγωγικά αποτελέσματα.
Φυσική περιγραφή 261 σ. : χάρτ., πίν., έγχ. εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Feeding
Ontogeny digestive
Πεπτικό Μάτι
Ημερομηνία έκδοσης 2012-02-09
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/8/9/a/metadata-dlib-1330583964-132285-16069.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 73

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 5