Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Βγόντζας"  Και Συγγραφέας="Αλέξανδρος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 8 από 8

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000377739
Τίτλος Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της μεσογειακής δίαιτας και της κοινής δίαιτα; στην έκβαση του αποφρακτικού τύπου συνδρόμου απνοιών υποπνοιών κατά τον ύπνο (ΣΑΑΥΥ). Παρεμβατική μελέτη
Άλλος τίτλος Comparison of the effectiveness of the mediterranean diet and a prudent diet on obstructive sleep apnea-hypnoea syndrome. An intervention study
Συγγραφέας Παπανδρέου, Χριστόφορος
Σύμβουλος διατριβής Τζανάκης, Νικόλαος Ε.
Μέλος κριτικής επιτροπής Σχίζα, Σοφία Ε.
Κογεβίνας, Εμμανουήλ
Κουρούμαλης, Ηλίας
Σιαφάκας, Νικόλαος
Βγόντζας, Αλέξανδρος
Μοσχανδρέα, Ιωάννα
Περίληψη Εισαγωγή Το Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών στον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) αποτελεί μια πάθηση που συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα και νοσηρότητα. Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου είναι η παχυσαρκία. Σε σοβαρές περιπτώσεις του ΣΑΑΥΥ, η στρατηγική της απώλειας βάρους είναι ουσιώδης και πρέπει να συνοδεύει τη θεραπεία με εφαρμογή συνεχούς θετικής πίεσης στους αεραγωγούς από τη μύτη (CPAP). Η ήπια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας περιλαμβάνει την υιοθέτηση ενός μοντέλου για απώλεια βάρους με δίαιτα και σωματική άσκηση. Σκοπός Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνήσει α) το πρόβλημα της παχυσαρκίας στη Μεσογειακή περιοχή, β) την επίδραση της Μεσογειακής διατροφής στην απώλεια βάρους και γ) στην υπεροξείδωση του λίπους μετρημένη με τη μέθοδο των ενεργοποιημένων συστατικών του θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS) σε παχύσαρκους ασθενείς με ΣΑΑΥΥ, για διάστημα 6 μηνών. δ) Επίσης στους ασθενείς αυτούς εξετάστηκαν συσχετίσεις μεταξύ της μακροπρόθεσμης πρόσληψης των n-3 και n-6 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων μέσω της διατροφής και των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Πληθυσμός και μέθοδοι Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που είχαν διαγνωσθεί με ΣΑΑΥΥ μέσω της πολυσωματοκαταγραφικής μελέτης στη μονάδα διαταραχών ύπνου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, την περίοδο Νοέμβριος 2008-Οκτώβριος 2009 και τηρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης. Στην αρχική φάση της διατριβής έγινε διερεύνηση του προβλήματος της παχυσαρκίας στη Μεσογειακή περιοχή, την περίοδο 1997-2007, με τη μέθοδο της συστηματικής ανασκόπησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή της μετα-ανάλυσης. Στη συνέχεια έγινε λήψη υποδορίου λίπους της γλουτιαίας περιοχής από 63 άτομα για διερεύνηση τυχόν συσχετίσεων μεταξύ των n-3 και n-6 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και των συμπτωμάτων της κατάθλιψης όπως αξιολογήθηκε από την κλίμακα αυτο-αξιολόγησης της κατάθλιψης κατά Zung. Έγινε σύγκριση της αποτελεσματικότητας της Μεσογειακής δίαιτας σε 20 ασθενείς με αυτή της κοινής δίαιτας σε άλλους 20 ως προς την έκβαση του ΣΑΑΥΥ καθώς σε 11 και 10 ασθενείς, αντίστοιχα, ως προς την υπεροξείδωση των λιπιδίων μετρημένη μέσω των TBARS. Και στις 2 ομάδες οι συμμετέχοντες ακολούθησαν θεραπεία με CPAP και έλαβαν τις ίδιες συμβουλές για αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Αποτελέσματα Η μετα-ανάλυση ανέδειξε το πρόβλημα της παχυσαρκίας στην περιοχή της Μεσογείου την περίοδο 1997-2007 και ιδιαίτερα στους ενήλικες. Το ποσοστό των γυναικών που επιβαρύνονταν από παχυσαρκία ήταν 25.3% και των ανδρών 20.0%. Η παχυσαρκία βρέθηκε να εμφανίζεται σε υψηλότερο ποσοστό στους ενήλικες που προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό τμήμα της Μεσογείου σε σύγκριση με τα άλλα τμήματά της. Δε βρέθηκε σύνδεση μεταξύ καταθλιπτικών συμπτωμάτων και μεμονωμένων n-6 και/ή n-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων του υποδορίου λίπους της γλουτιαίας περιοχής. Παρόλα αυτά, η ανάλυση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης έδειξε μια θετική συσχέτιση μεταξύ των συμπτωμάτων κατάθλιψης και της αναλογίας 20:3n-6/18:3n-6. Όσον αφορά τα TBARS, υπήρξε σημαντική μείωση των επιπέδων τους και στις 2 ομάδες παρέμβασης χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων. Τα άτομα που κατανάλωσαν τη Μεσογειακή δίαιτα σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη αύξηση της σωματικής τους δραστηριότητας σε σχέση με την ομάδα της κοινής δίαιτας, μείωσαν περισσότερο την περίμετρο μέσης, τους λόγους περιμέτρου μέσης προς ύψος και μέσης προς γοφό καθώς και το ποσοστό λίπους, χωρίς να βελτιώσουν όμως τη συνολική βαρύτητα του ΣΑΑΥΥ. Η ομάδα Μεσογειακής δίαιτας, όμως, μείωσε περισσότερο το δείκτη απνοιών- υποπνοιών κατά τον ύπνο REM σε σχέση με την ομάδα κοινής δίαιτας. Συμπεράσματα Θεωρείται αναγκαία η εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης με σκοπό την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών σε συνδυασμό με σωματική άσκηση που θα στοχεύουν γενικά τη Μεσόγειο και ειδικά τους ενήλικες του Ευρωπαϊκού τμήματός της που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για παχυσαρκία. Η μακροχρόνια διαιτητική πρόσληψη n-6 και n-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων όπως εκτιμήθηκε στο λιπώδη ιστό της γλουτιαίας περιοχής ίσως δεν είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη όταν εκτιμώνται τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε παχύσαρκους ασθενείς με ΣΑΑΥΥ. Η ομάδα της Μεσογειακής δίαιτας δεν έδειξε σημαντική διαφορά στην υπεροξείδωση του λίπους εκτιμώμενη με τα TBARS και στη συνολική βαρύτητα του συνδρόμου συγκριτικά με την ομάδα της κοινής δίαιτας, εκτός από τον δείκτη απνοιών-υποπνοιών κατά το REM στάδιο ύπνου, ίσως λόγω της σημαντικότερης μείωσης του κοιλιακού λίπους, και άρα της βελτίωσης του συσχετιζόμενου με το ΣΑΑΥΥ μηχανικού φορτίου.
Φυσική περιγραφή 93 σ : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά, Ελληνικά
Θέμα Apnoea-hypnoea index during rapid eye movement sleep
Body Weight
Mediterranean diet
Obesity
Physical activity
Sleep Apnea, Obstructive
TBARS
Αποφρακτικού τύπου σύνδρομο απνοιών-υποπνοιών στον ύπνο
Δείκτης απνοιών-υποπνοιών κατά το REM στάδιο ύπνου
Μεσογειακή δίαιτα
Παχυσαρκία
Σωματική δραστηριότητα
Ημερομηνία έκδοσης 2011-11-16
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/f/a/metadata-dlib-1357206862-387362-11882.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 99

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 12