Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Γαλανάκης"  Και Συγγραφέας="Εμμανουήλ"

Τρέχουσα Εγγραφή: 5 από 67

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000423631
ηl
Τίτλος Ορολογικός έλεγχος συγγενών λοιμώξεων στην κύηση : Γ.Ν Αγίου Νικολάου 2017-2018
Άλλος τίτλος Seroprevalence of perinatal infections among pregnant women in Crete
Συγγραφέας Κατσουράκη, Μαρία
Σύμβουλος διατριβής Γαλανάκης, Εμμανουήλ
Δημητρίου, Ελένη
Παπαευαγγέλου, Βάνα
Περίληψη Εισαγωγή: Οι συγγενείς λοιμώξεις είναι αιτίες θνησιμότητας και θνητότητας σε όλο τον κόσμο. Επειδή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παθογόνων που μπορούν να δράσουν βλαπτικά στο έμβρυο, κάποια από αυτά μπορούν να έχουν υπολογίσιμη επίδραση στην δημόσια υγεία όπως η ηπατίτιδα Β, η ηπατίτιδα C, ο HIV, το toxoplasma gondii, ο CMV , η ερυθρά. Η βαρύτητα και η χρονιότητα των επιπλοκών έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού που ενδέχεται να επιφέρουν μόνιμες αναπηρίες ή ακόμα και το θάνατο. Μέθοδοι:Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν όλες οι γυναίκες που γέννησαν στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου (Μ/Γ ΓΝΑΝ) από 1/1/2017 έως 31/12/2018. Καταγράφηκαν οι ορολογικοί δείκτες όσον αφορά την HBV, HCV, HIV, Toxoplasma gondii, CMV, και Rubella ανά καταγωγή και ηλικία των εγκύων και υπολογίστηκε η οροεπίπτωση σε κάθε κατηγορία νοσήματος, καταγωγής και ηλικιακής ομάδας. Στις περιπτώσεις μη ανοσίας έναντιστοToxoplasmagondii και CMV καταγράφηκαν οι επαναληπτικοί έλεγχοι καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αποτελέσματα: Το σύνολο των γυναικών που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη οροεπίπτωσης εγκύων γυναικών ήταν 1128 (586 για το 2017 και 534 για το 2018). Με βάση την καταγεγραμμένη ιθαγένεια από τα στοιχεία που διατηρήθηκαν στην μαιευτική κλινική οι γυναίκες διαχωρίστηκαν με κριτήρια συχνότητας και εγγύτητας σε 4 μεγάλες κατηγορίες (Ελλάδα, Βαλκάνια, Υπόλοιπη Ευρώπη, Υπόλοιπος Κόσμος). Η οροεπίπτωση του HBsAg ήταν 0,3% (0,1%-1,1%) για το 2017 και 0,6% (0,2%-1,5%) για το 2018 (p=0,580). Οι δύο θετικές περιπτώσεις του HBsAg το 2017 ανήκουν στην περιοχή «Βαλκάνια» (95% ΔΕ: 0,0%-3,6%) ενώ από τις 3 θετικές του 2018, η μία ανήκει στην Ελλάδα 0,16% (95%ΔΕ: 0,0%-0,7%) και οι άλλες δύο στην περιοχή «Υπόλοιπος κόσμος»- από τις 10- με ποσοστό 20% (95%ΔΕ: 0,0%-44,8%). Δεν υπήρξαν νέες περιπτώσεις ασθενειών HBV, HCV, HIV, CMV, Toxoplasma gondii, Rubella. Η οροεπίπτωση των IgGαντισωμάτων των ασθενειών CMV, Toxoplasma gondii, Rubella μελετήθηκε ως προς το σύνολο των γυναικών αλλά και ως προς τη τοποθεσία και ηλικιακή κατανομή. Η οροεπίπτωση των IgGτου CMV ήταν 67,4% (95% ΔΕ: 63,5%-71,1%) για το 2017 και 66,3% (95%ΔΕ: 62,2%-70,2%) για το 2018. Οι αντίστοιχες τιμές για το Toxoplasma gondi ήταν 22,4% (95%ΔΕ:19,1%-25,9%) για το 2017 και 21,7% (95%ΔΕ: 18,4%-25,4%) για το 2018. Παρόμοια για τηRubella ήταν 87,4% (95%ΔΕ: 84,5%-89,9%) για το 2017 και 87,5% (95%ΔΕ: 84,4%-90,1%). Συζήτηση:Η παρούσα μελέτη αφορά στην οροεπίπτωση των συγγενών λοιμώξεων (HBV,HCV,HIV,Toxoplasma gondii, CMV , Rubella) στο μαιευτήριο του ΓΝΑΝ. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν σημαντικά στοιχεία και δεδομένα για τον πληθυσμό που κατοικεί στον νομό Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι ο πληθυσμός του νομού και κατ΄ αναλογία της Κρήτης ως σύνολο εμφανίζει χαμηλή επίπτωση για τις νόσους HBV,HCV,HIV.Η οροεπίπτωση αυτή είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ομάδες πληθυσμού της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και των Η.Π.Α..Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού, ελέγχου των επίνοσων εγκύων, αλλά και ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού για τον τρόπο μετάδοσης και διασποράς των νόσων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή και σε εξάλειψή τους. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατό να βελτιωθεί η δημόσια υγεία και να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, όπως και το αντίστοιχο των πολιτών. Όσον αφορά το Toxoplasma gondii, η οροθετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα ανάμεσα στις εγκύους γεγονός που τις καθιστά επιρρεπείς στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους ενώ όσον αφορά τον CMV τα στοιχεία οροθετικότητας είναι μάλλον ενθαρρυντικά για προφύλαξη από νόσηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τέλος, όσον αφορά τη Rubella φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης και νόσησης σε παιδική ηλικία που διασφαλίζει την προφύλαξη των επίνοσων εγκύων σε ικανοποιητικό βαθμό.
Φυσική περιγραφή 73 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα CMV
HBV
HCV
HIV
Rubella
Toxoplasma gondii
Κάθετη μετάδοση
Μετάδοση απο μητέρα σε παιδί
Οροεπίπτωση
Συγγενής λοίμωξη
Ημερομηνία έκδοσης 2019-07-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/9/1/metadata-dlib-1563959027-285168-17732.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 6

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3