Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Γεωργούλιας"  Και Συγγραφέας="Β."

Τρέχουσα Εγγραφή: 6 από 7

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000347976
Τίτλος Ρόλος της τουμπουλίνης και επίδραση ταξανών και παραγώγων τους στην οργάνωση, λειτουργικότητα και δυναμική του πυρηνικού φακέλου
Συγγραφέας Ακουμιανάκη, Αντωνία
Σύμβουλος διατριβής Γεωργούλιας, Βασίλειος
Μέλος κριτικής επιτροπής Γεωργάτος, Σπυρίδων
Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης
Στουρνάρας, Χρήστος
Τσίκαρης, Β.
Καρδάσης, Δημήτρης
Μαυρουδής, Δ.
Περίληψη Οι μικροσωληνίσκοι σχηματίζονται από ετεροδιμερή α,β-τουμπουλίνης και αποτελούν μια από τις κύριες δομές του κυτταροσκελετού και διαδραματίζουν σημαντικό οργανωτικό και λειτουργικό ρόλο σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα. Αν και θεωρείται κυτταροπλασματική πρωτεΐνη, η τουμπουλίνη έχει επίσης εντοπιστεί στον πυρήνα ζωϊκών κυττάρων σε καλλιέργεια. Από μελέτες σε καρκινικά ιστολογικά παρασκευάσματα έχει προταθεί ότι η κύρια πυρηνική ισομορφή είναι η βΙΙ-τουμπουλίνη. Μελετήσαμε ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, τον μηχανισμό που ρυθμίζει την κατανομή της τουμπουλίνης σε ανθρώπινες καρκινικές σειρές. Αρχικά εξετάσαμε τόσο την εντόπιση της ενδογενούς, διαλυτής α,β- και βΙΙ-τουμπουλίνης, όσο και τουμπουλίνης συζευγμένης με GFP, συγκεκριμένα της GFP-βΙΙ-, GFP-βΙV- και GFP-ΔβΙΙ-τουμπουλίνης (απαλοιφή των αμινοξέων 232-266 τα οποία αντιστοιχούν σε τρία σήματα πυρηνικής εξόδου της GFP-βΙΙ- τουμπουλίνης). Βρήκαμε ότι όλες οι GFP-πρωτεΐνες εντοπίζονται στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα. Η πυρηνική συσσώρευση είναι αυξημένη στην περίπτωση της GFP-ΔβΙΙ- τουμπουλίνης, όπως επίσης και της GFP-βΙΙ- και GFP-βΙV-τουμπουλίνης μετά από επώαση των κυττάρων με λεπτομυκίνη Β. Επίσης, η ενδογενής διαλυτή τουμπουλίνη συγκεντρώνεται στον πυρήνα σε συνθήκες αποπολυμερισμού των μικροσωληνίσκων και χαμηλής θερμοκρασίας, ενώ η έξοδος της πρωτεΐνης αναστέλλεται μερικώς από την λεπτομυκίνη Β. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η είσοδος της τουμπουλίνης στον πυρήνα πραγματοποιείται με παθητική διάχυση, η συσσώρευσή της οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις με συστατικά του πυρήνα πιθανότατα την ιστόνη Η3 και ότι η έξοδός της στο κυτταρόπλασμα είναι ενεργητική και πραγματοποιείται, τουλάχιστον μερικώς από την exportin-1. Σε προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας έχει δειχθεί ότι η διαλυτή τουμπουλίνη συνδεόμενη σε πυρηνικούς φακέλους με περιφερική ετεροχρωματίνη αναστέλλει τη σύνδεση της ετεροχρωματινικής πρωτεΐνης ΗΡ1. Διερευνήσαμε ως εκ τούτου, την αλληλεπίδραση της τουμπουλίνης με συγκεκριμένες πρωτεΐνες του πυρηνικού φακέλου και διαπιστώσαμε ότι η τουμπουλίνη συνδέεται ειδικά και με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο με την ιστόνη Η3. Η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση δεν εξαρτάται από την παρουσία επιπλέον αρνητικών φορτίων και μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων στην αμινο-τελική περιοχή της ιστόνης καθώς και από την ύπαρξη αλυσίδων πολυγλουταμικού στο καρβοξυ-τελικό άκρο της τουμπουλίνης. Επιπρόσθετα, η τουμπουλίνη αναστέλλει τη σύνδεση της Η3 σε όλα τα είδη της ΗP1 και στον LBR και αποτρέπει το σχηματισμό του συμπλόκου ΗΡ1, LBR και core ιστονών. Επομένως, η τουμπουλίνη θα μπορούσε να ρυθμίζει την σύνδεση/αποσύνδεση της ΗP1 με τον πυρηνικό φάκελο. Η πακλιταξέλη (ταξόλη) αποτελεί το πιο διαδεδομένο αντικαρκινικό φάρμακο και χρησιμοποιείται ευρέως στην θεραπεία ανθρώπινων καρκινωμάτων. Ένα από τα μειονεκτήματα του φαρμάκου είναι η χαμηλή διαλυτότητά του στο νερό αλλά και στους περισσότερους φαρμακευτικά αποδεκτούς διαλύτες. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν συνθετικά ανάλογα ταξόλης τα οποία περιέχουν πολλαπλά αντίγραφα ταξόλης συνδεδεμένα σε ένα συνθετικό φορέα Ac-[Lys-Aib-Cys(CH2CO-2’-paclitaxel)]n- NH2, n=2, 3, 4), ο οποίος βελτιώνει την διαλυτότητα της ταξόλης στο νερό. Η μελέτη της επίδρασης της ταξόλης και των παραγώγων της στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό ανθρώπινων επιθηλιακών καρκινικών κυττάρων έδειξε ότι το ανάλογο με τα 4 αντίγραφα της ταξόλης αναστέλλει σε μεγαλύτερο βαθμό τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων συγκρινόμενο με τα άλλα συνθετικά παράγωγα και την ταξόλη. Η δράση του συγκεκριμένου αναλόγου όσον αφορά στο σταμάτημα κυττάρων στην G2/M φάση του κυτταρικού κύκλου καθώς και στη δημιουργία πολυπύρηνων κυττάρων που εμφανίζουν ασυνέχεια στην πυρηνική περιφέρεια, βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη της ταξόλης. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι το συνθετικό ανάλογο της ταξόλης εμφανίζει αυξημένη βιολογική δραστικότητα συγκρινόμενο με την ταξόλη.
Φυσική περιγραφή v, 144 σ. : πιν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Cytoskeletal Proteins
Nuclear Envelope
Tubulin
Τουβουλίνη
Ημερομηνία έκδοσης 2007-12-14
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/a/9/metadata-dlib-6c001d82e38b13cd4d0127d688a64dad_1248239631.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 287

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 10