Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Καλαντίδης"  Και Συγγραφέας="Κρίτωνας"

Τρέχουσα Εγγραφή: 3 από 7

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000399323
Τίτλος Λειτουργική ανάλυση της πρωτεΐνης VIRP1
Άλλος τίτλος Functional analysis of the protein VIRP1
Συγγραφέας Μιχαλοπούλου, Βασιλική Α.
Σύμβουλος διατριβής Καλαντίδης, Κρίτωνας
Μέλος κριτικής επιτροπής Τσαγρή, Ευθυμία
Κοτζαμπάσης, Κυριάκος
Περίληψη Οι βρόμο-επικράτειες υπάρχουν σε διάφορες πυρηνικές πρωτεΐνες και στρατολογούν ενδιάμεσα μόρια, που λειτουργούν ως μεταγραφικοί ρυθμιστές και ένζυμα-τροποποιητές της χρωματίνης. Η δυσλειτουργία μίας πρωτεΐνης, που περιέχει βρόμο-επικράτεια έχει συσχετισθεί με την ανάπτυξη καρκίνου. Πρόσφατα, οι πρωτεΐνες της οικογένειας BET, όπως η BRD4, έχουν αποκτήσει μεγάλη προσοχή μετά την ανάπτυξη ισχυρών αναστολέων των βρόμο-επικρατειών. Η επικράτεια αυτή είναι μία συντηρημένη περιοχή των 110 αμινοξέων περίπου, που σχηματίζει 4 α-έλικες και 2 βρόχους (ZA και BC), με τους τελευταίους να είναι ικανούς για τη δέσμευση καταλοίπων ακετυλιωμένης λυσίνης ιστονών και άλλων πρωτεϊνών. Σε μία προσπάθεια να αναγνωριστούν οι απαραίτητοι παράγοντες του ξενιστή που αλληλεπιδρούν με το ιοειδές PSTVd, ανακαλύφθηκε η πρωτεΐνη VIRP1. Η πρωτεΐνη αυτή είναι η πρώτη φυτική πρωτεΐνη με βρόμο-επικράτεια, που έχει αναφερθεί ότι συνδέεται με RNA και έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στη μολυσματικότητα του ιοειδούς, καθώς σε φυτά που υπο-εκφράζουν την VIRP1 δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί η αντιγραφή του PSTVd. Παρόλα αυτά, ο ρόλος της VIRP1 παραμένει αδιευκρίνιστος κι έτσι στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να κατανοηθεί ο φυσιολογικός της ρόλος στα φυτά, αλλά και ο ρόλος της σε σχέση με το ιοειδές. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν σημειακές μεταλλάξεις σε συντηρημένα αμινοξέα της βρόμο-επικράτειας, ικανά να επηρεάσουν την κοιλότητα μεταξύ των βρόχων, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργικότητα της επικράτειας, είτε ανοίγοντάς την (Ν269A), είτε κλείνοντάς την (N269Y, V275F). Παράχθηκε επίσης ένα τεχνητό μικρό RNA (amiRNA), με σκοπό να στοχευθεί η ενδογενής VIRP1 του φυτού-μοντέλου Nicotiana benthamiana και δημιουργήθηκαν και διαγονιδιακές κυτταρικές σειρές BY-2 (Nicotiana tabacum) με τις μεταλλάξεις της βρόμο-επικράτειας. Σε έρευνα του υπό-πυρηνικού εντοπισμού της πρωτεΐνης, βρέθηκε ότι η VIRP1 εντοπίζεται στις πυρηνικές κηλίδες, περιοχές του πυρήνα πλούσια με παράγοντες ματίσματος, ενώ μόνο η αγρίου-τύπου VIRP1 εντοπίζεται και στα κεντρομερή κατά τη μίτωση. Ακόμη, παρά το γεγονός ότι η βρόμο-επικράτεια της VIRP1 παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις αντίστοιχες των θηλαστικών, παρατηρήθηκε ότι δεν προσδένει κανένα γνωστό αναστολέα τους.
Φυσική περιγραφή 62 φύλλα : πίν., εικ. (μερ. έγχ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Dromo-domain
PSTVd
Viroid
Βρόμο-επικράτεια
Ιοειδές
Πρωτεΐνη
Ημερομηνία έκδοσης 2016-03-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/2/6/metadata-dlib-1455093864-690260-10630.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 60

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2