Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Κεντούρη"  Και Συγγραφέας="Μαρουδιώ"

Τρέχουσα Εγγραφή: 4 από 32

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000419706
Τίτλος Πεδία ανάθρεψης του Λεσσεψιανού μετανάστη Siganus luridus (Rüppell, 1829) στον όρμο της Ελούντας
Άλλος τίτλος Nursery grounds of the Lessepsian fish migrant Siganus luridus (Rüppell, 1829) in Elounda bay
Συγγραφέας Λυμπερίδης, Αλέξανδρος Δ.
Σύμβουλος διατριβής Ντούνας, Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Παυλίδης, Μιχαήλ
Κεντούρη, Μαρουδιώ
Περίληψη Το είδος ψαριού Siganus luridus, ανήκει στην ομάδα των λεγόμενων "Λεσσεψιανών μεταναστών", δηλαδή των αλλόχθονων ειδών που έχουν εισβάλει στην Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ και συγκαταλέγεται στα ελάχιστα είδη φυτοφάγων ψαριών των ελληνικών θαλασσών. Η συνεχιζόμενη, ταχύτατη, εξάπλωση του είδους προς τις δυτικές και βόρειες ακτές της Μεσογείου καθώς και οι επιπτώσεις που επιφέρει σήμερα στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες των παράκτιων οικοσυστημάτων (κυρίως εξαιτίας της υπερ-βόσκησης και του ανταγωνισμού του με τα αυτόχθονα φυτοφάγα είδη), το κατατάσσουν στη «μαύρη λίστα» των χωροκατακτητικών, εισβολικών ειδών της Μεσογείου. Η παρούσα μελέτη αναφέρεται για πρώτη φορά στα πεδία ανάθρεψης του είδους Siganus luridus στην Μεσόγειο θάλασσα. Τα αποτελέσματα ενός εντατικού προγράμματος υποβρύχιας οπτικής παρατήρησης και καταγραφής των πληθυσμών του είδους (Ιούνιος 2017 έως Ιανουάριος 2018) ανέδειξαν την ισχυρή επίδραση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στο χρόνο της πρώτης εγκατάστασης, παραμονής και αποχώρησης των ιχθυδίων του είδους σε ενδιαιτήματα σκληρού υποστρώματος, στον όρμο της Ελούντας. Η θερμοκρασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ρυθμίζουν το μέγεθος των πληθυσμών των νεαρών ατόμων του είδους κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων του κύκλου ζωής του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, καταγράφεται για πρώτη φορά η επιλεκτική προτίμηση των πληθυσμών των ιχθυδίων για εγκατάσταση σε μικροενδιαιτήματα σκληρού υποστρώματος της ανώτερης υποπαραλιακής ζώνης με ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, στα τμήματα του βραχώδους βυθού όπου εμφανίζουν μεγάλη δομική πολυπλοκότητα και απότομη κλίση σημειώνονται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ιχθυδίων καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασής τους. Όλα τα πρότυπα συμπεριφοράς των πληθυσμών φαίνεται να συνδέονται κατά τρόπο ισχυρό με αυτόν τον τύπο οικοτόπου. Η δομική πολυπλοκότητα του υποστρώματος εγκατάστασης αποτελεί κύριο και καθοριστικό παράγοντα προσέλκυσης των ιχθυδίων, παρέχοντας καταφύγιο από ακραίες υδροδυναμικές συνθήκες και δυνατότητα αποφυγής των θηρευτών. Η συγκεκριμένη επιλογή μικροενδιαιτημάτων επιτρέπει παράλληλα τον έλεγχο του ενεργειακού κόστους παρέχοντας και επιπρόσθετα οφέλη από την εφαρμογή μιας σειράς προτύπων συμπεριφοράς των πληθυσμών που φιλοξενούν.
Φυσική περιγραφή 74 σ. : σχεδ., πίν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Behavior
Juveniles
Microhabitats
Rabbitfish
Settlement
Εγκατάσταση
Ιχθύδια
Μικροενδιαιτήματα
Πεδία ανάθρεψης νεαρών ατόμων
Συμπεριφορά
Ημερομηνία έκδοσης 2018-11-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/0/a/c/metadata-dlib-1543579033-719517-31137.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 16

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 1