Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Μαυρουδής"  Και Συγγραφέας="Δημήτριος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 2 από 38

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000431358
Τίτλος Προσδιοριστές εξάλειψης της λοίμωξης HPV σε μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή
Άλλος τίτλος HPV infection determinants in a geographically determined area.
Συγγραφέας Μαλλιαράκη, Ελένη
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χρήστος
Μαυρουδής, Δημήτριος
Σηφάκη-Πιστόλλα Δήμητρα
Περίληψη Υπόβαθρο: Ο ιός HPV (Human Papilloma Virus) ή αλλιώς ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι υπεύθυνος, για την δημιουργία του καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Ο καρκίνος τραχήλου της μήτρας φαίνεται ότι, επηρεάζει ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού παγκοσμίως. Η προφύλαξη του πληθυσμού από την λοίμωξη του HPV, όπως επίσης και η προστασία του από την ενδεχόμενη ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου της μήτρας, έγκειται στην εντατικοποιημένη προσπάθεια των ειδικών να προφυλάξουν τους ασθενείς τους, μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων πρόληψης. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σκιαγράφηση των ιδιαίτερων αναγκών της περιοχής της Κρήτης και η ταυτοποίηση του καρκίνου της μήτρας στην Κρήτη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλάνο στρατηγικής εξάλειψης του ιού HPV εστιασμένο στον συγκεκριμένο πληθυσμό και τις επιμέρους περιοχές της Κρήτης. Μεθοδολογία: Η παρούσα εργασία ακολούθησε την προσέγγιση της μεικτής μεθοδολογίας, μέσω του συνδυασμού της συστηματικής ανασκόπησης και της συλλογής και τη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας από το Κέντρο Καταγραφής του Καρκίνου Κρήτης. Τα αποτελέσματα της μελέτης διακρίθηκαν σε τρία κύρια τμήματα. Το πρώτο αφορά την ανίχνευση των ισχυρότερων παραγόντων κινδύνου και τις συχνότερες πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου λοίμωξης HPV. Το δεύτερο αφορά τον εντοπισμό των κύριων διαδικασιών προσυμπτωματικού και διαγνωστικού ελέγχου, ενώ το τρίτο σκέλος συγκεντρώνει τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις, που υπάρχουν στην βιβλιογραφία παγκοσμίως, για την πρόληψη του πληθυσμού από τη λοίμωξη του HPV. Τέλος, συντάχθηκε ένα πλάνο αγωγής υγείας, το οποίο αφορά την πρωτογενή πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό του HPV, για την περιοχή της Κρήτης, σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού της. Αποτελέσματα: Η συστηματική ανασκόπηση συμπεριλαμβάνει 14 συνολικά μελέτες, οι οποίες διευκρινίζουν τους παράγοντες κινδύνου για την λοίμωξη του HPV διεθνώς, καθώς επίσης και στρατηγικές, που έχουν πραγματοποιηθεί για την εξάλειψη αυτών. Επιπρόσθετα, έχουν προσδιοριστεί οι μέθοδοι προγνωστικού και διαγνωστικού ελέγχου. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του αρχείο καταγραφής της Κρήτης για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας εντοπίστηκαν οι παράγοντες κινδύνου για τους κατοίκους της Κρήτης, όπως επίσης και οι υψηλότερες σε επικινδυνότητα περιοχές της Κρήτης. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι, ο πληθυσμός της Κρήτης, που έχει περισσότερη ανάγκη την παρέμβαση ενός προγράμματος, με σκοπό την προφύλαξη από τον ιό HPV είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες περισσότερο, ενώ το εκπαιδευτικό και το οικονομικό υπόβαθρο φαίνεται να παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, οι δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού, σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα της υψηλής επίπτωσης του καρκίνου τραχήλου μήτρας. Τους συγκεκριμένους παράγοντες εξετάζει η παρούσα ανασκόπηση και την εξάλειψη τους στοχεύει η δημιουργία του πλάνου αγωγής υγείας. Συμπέρασμα: Το πλάνο αγωγής υγείας, που δημιουργήθηκε, πρόκειται για μια στρατηγική εξάλειψης των παραγόντων κινδύνου, που συνδέονται με τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας, στην περιοχή της Κρήτης. Με την εξάλειψη των παραγόντων αυτών, όπως είναι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η προσβασιμότητα στις υποδομές υγείας και το χαμηλό εισόδημα, εκτιμάται ότι, μακροπρόθεσμα ο ρυθμός του επιπολασμού καρκίνου τραχήλου της μήτρας θα μειωθεί στην περιοχή της Κρήτης.
Φυσική περιγραφή 61 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα HPV virus
Health plan
Strategies
Ιός HPV
Μόλυνση
Πλάνο υγείας
Ημερομηνία έκδοσης 2020-08-05
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/a/2/metadata-dlib-1596782803-510889-25875.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 81

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2023-08-05