Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Μπριασούλης"  Και Συγγραφέας="Γεώργιος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 5 από 30

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000423737
h
Τίτλος Η επαφή με υπηρεσίες υγείας προσώπων εγγεγραμμένων στις Το.Μ.Υ. του δήμου Χανίων σε ώρες εκτός λειτουργίας τους
Άλλος τίτλος Using Out Of Hours Services concerning people who are registered at the local public health units of municipality of Chania
Συγγραφέας Μπραουδάκης, Γεώργιος
Σύμβουλος διατριβής Λιονής, Χρήστος
Μέλος κριτικής επιτροπής Μπριασούλης, Γεώργιος
Ηλία, Σταυρούλα
Περίληψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης εκτός ωρών λειτουργίας («Out-Of-Hours Primary Care» (O.O.H-PC), παραμένει φλέγον ζήτημα για την πολιτική υγείας πολλών χωρών, πολλές εκ των οποίων επενδύουν σημαντικούς πόρους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στις υπηρεσίες «Out-Of-Hours» (O.O.H) ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ενώ διάφορα μοντέλα έχουν δοκιμασθεί για την αντιμετώπιση των επισκέψεων εκτός ωρών λειτουργίας, με τα πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά να λειτουργούν στη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες. Στην Ελλάδα, η προσπάθεια αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) γίνεται τους τελευταίους μήνες, μέσω της έναρξης λειτουργίας των Το.Μ.Υ. (Τοπικές Μονάδες Υγείας), ένας από τους στόχους των οποίων είναι και η αντιμετώπιση των επειγόντων/μη τακτικών περιστατικών. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών των μη προγραμματισμένων επαφών, εγγεγραμμένων στις Το.Μ.Υ. του Δήμου Χανίων, εκτός ωρών λειτουργίας των Το.Μ.Υ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Περιγραφική ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγια σε τυχαίο δείγμα 523 εγγεγραμμένων στις Το.Μ.Υ. του Δήμου Χανίων από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2019. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 523 ερωτηθέντες το 62% (324) απευθύνθηκε σε υπηρεσίες υγείας εκτός των ωρών λειτουργίας των Το.Μ.Υ. Από το ποσοστό αυτό το 66% (213) δεν ανέφερε χρόνια προβλήματα υγείας και το 92% (298) δεν ήρθε σε επαφή με τον γιατρό του για το συγκεκριμένο περιστατικό υγείας. Το 77% (250) των ερωτηθέντων επισκέφτηκε το νοσοκομείο Χανίων, με συχνότερο σύμπτωμα τον πυρετό (37%) (120). Οι περισσότεροι από τους ασθενείς δεν παραπέμφθηκαν αλλού (227, 70%) και (282, 87%) δεν νοσηλεύθηκαν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ένα σημαντικό ποσοστό των εγγεγραμμένων στις Το.Μ.Υ. του Δήμου Χανίων απευθύνονται και αντιμετωπίζονται εκτός ωρών λειτουργίας σε άλλες δομές εκτός των Το.Μ.Υ. του Δήμου Χανίων για τον αναφερόμενο πληθυσμό, με απλή συμπτωματολογία, γεγονός που συνεπάγεται νοσοκομειακή επιφόρτιση. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού ώστε να καταγραφούν αναλυτικά οι αιτιώδεις συσχετίσεις και δυνατότητες παρεμβάσεων στον αποδοτικότερο σχεδιασμό των υπηρεσιών ΠΦΥ στη χώρα μας. Οι μελλοντικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ΠΦΥ με O.O.H υπηρεσίες, με στόχο την κάλυψη έκτακτων ή επειγόντων περιστατικών επί 24ώρου βάσεως.
Φυσική περιγραφή 81 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Primary health care
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Τοπικές μονάδες υγείας
Ημερομηνία έκδοσης 2019-07-17
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/f/0/7/metadata-dlib-1563347104-192924-11151.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 19

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2022-07-17