Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Τρακάκη"  Και Συγγραφέας="Αθηνά"

Τρέχουσα Εγγραφή: 1 από 1

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000398013
Τίτλος Regulatory mechanisms of the genes involved in the high density lipoprotein (HDL) pathway in hepatocytes
Άλλος τίτλος Μηχανισμοί ρύθμισης των γονιδίων που εμπλέκονται στο μονοπάτι της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL) σε ηπατοκύτταρα
Συγγραφέας Τρακάκη, Αθηνά
Σύμβουλος διατριβής Καρδάσης, Δημήτριος
Μέλος κριτικής επιτροπής Ηλιόπουλος, Αριστείδης
Τσατσάνης, Χρήστος
Περίληψη Οι καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΠ) αποτελούν τη νούμερο ένα αιτία θανάτου παγκοσμίως. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις, ότι τα επίπεδα της HDL (υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη) χοληστερόλης στο πλάσμα συνδέονται αντίστροφα με τον κίνδυνο για ΚΑΠ. Η απολιποπρωτεΐνη Ε (apoE) φαίνεται, να κατέχει μία διπλή λειτουργία: εκτός από το ρόλο της στην εκκαθάριση των πλούσιων σε τριακυλογλυκερόλη λιποπρωτεϊνών, συμμετέχει στη βιογένεση σωματιδίων HDL που περιέχουν apoE. Η πρωτεΐνη μεταφοράς χοληστερυλεστέρα (CETP) καταλύει την ανταλλαγή τριγλυκεριδίων από τα σωματίδια που περιέχουν απολιποπρωτεΐνη Β (apoB), όπως η LDL και η VLDL, με εστέρες χοληστερόλης από τον πυρήνα των HDL σωματιδίων. Η δράση της καθορίζει τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης στο πλάσμα. Πολυμορφισμοί παρατηρούνται συχνά στα γονίδια της apoE και του CETP και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα επίπεδα των λιποπρωτεϊνών στο πλάσμα, ενώ το τελευταίο γονίδιο θεωρείται υποψήφιο για στεφανιαία νόσο. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, είχαμε ως στόχο την αναγνώριση γενετικών αλλαγών στα γονίδια της apoE και του CETP στον άνθρωπο, που αναγνωρίστηκαν από την ομάδα της Δρ. AnneTybjaerg Hansen (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης) στην καρδιακή μελέτη της πόλης της Κοπεγχάγης (CCHS), οι οποίες μπορεί να συνεισφέρουν στην ενεργοποίηση ή στην καταστολή των αντίστοιχων γονιδίων, καθώς και η αναγνώριση των πιθανών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για αυτό το μοτίβο ρύθμισης. Για αυτό το σκοπό κατασκευάσαμε και χρησιμοποιήσαμε φορείς έκφρασης του γονιδίου της λουσιφεράσης, οι οποίοι έφεραν την περιοχή του υποκινητή του CETP γονιδίου ή/και το πρώτο ιντρόνιο του CETP γονιδίου, καθώς και φορείς έκφρασης του γονιδίου της λουσιφεράσης που έφεραν την περιοχή του υποκινητή του γονιδίου της apoE, με τα πιο κοινό ή το λιγότερο κοινό αλληλόμορφο για κάθε πολυμορφισμό, και πραγματοποιήσαμε παροδικές διαμολύνσεις σε ανθρώπινα κύτταρα ηπατοβλαστώματος (HepG2). Δείξαμε ότι δύο πολυμορφισμοί στον υποκινητή του CETP γονιδίου, οι -656C>A και -65G>A, καταστέλλουν και ενεργοποιούν τη δραστικότητα του υποκινητή αντίστοιχα, όταν είναι παρών το λιγότερο κοινό αλληλόμορφο σε κάθε περίπτωση. Ακόμη, η περιοχή +191/+1056 του πρώτου ιντρονίου του γονιδίου του CETP του ανθρώπου, δείχθηκε ότι καταστέλλει σημαντικά την δραστικότητα του υποκινητή. Δείχθηκε, ότι ο συνδυασμός του λιγότερο κοινού αλληλομόρφου -656Α, του πολυμορφισμού -656C>A στον υποκινητή του CETP, με το πιο κοινό αλληλόμορφο +279G, του πολυμορφισμού +279G>A στο πρώτο ιντρόνιο του CETP, μειώνει σημαντικά τη δραστικότητα του εν λόγω υποκινητή. Επιπλέον το λιγότερο κοινό αλληλόμορφο -427C, του πολυμορφισμού -427T>C στον υποκινητή του γονιδίου της apoE στον άνθρωπο, δείχθηκε ότι καταστέλλει τη δραστικότητα του υποκινητή της apoE σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Ο μεταγραφικός παράγοντας HNF-4a είναι μία πυρηνική πρωτείνη, που προσδένει DNA αποκλειστικά ως ομοδιμερές και ενεργοποιεί την έκφραση ποικιλίας γονιδίων, κυρίως εκείνων που εμπλέκονται στον ενδιάμεσο μεταβολισμό, συμπεριλαμβανομένου του μεταβολισμού λιπαρών οξέων, γλυκόζης, ξενοβιοτικών, χοληστερόλης και φαρμάκων, καθώς και άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στην πήξη του αίματος, τη βιοσύνθεση ουρίας, τις μολύνσεις από ηπατίτιδα Β, και τη διαφοροποίηση του ήπατος. Είναι απαραίτητος τόσο στην πρώιμη όσο και στην ενήλικη ανάπτυξη και εκφράζεται κυρίως στο ενήλικο ήπαρ, το έντερο, το πάγκρεας, τα νεφρά και το παχύ έντερο. Οι καρβοξυλεστεράσες (CES) των θηλαστικών αποτελούν μία οικογένεια γονιδίων, τα προϊόντα των οποίων εντοπίζονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ΕΔ) πολλών ιστών. Αυτά τα ένζυμα καταλύουν ικανά την υδρόλυση μία ποικιλίας χημικών, που περιέχουν αμίδιο ή εστέρα, καθώς και φαρμάκων και προφαρμάκων, στα αντίστοιχα ελεύθερα οξέα. Τουλάχιστον 20 γονίδια Ces έχουν αναγνωριστεί στο ποντίκι, δύο εκ των οποίων, η καρβοξυλεστεράση 3 άλφα (Ces3a) και η καρβοξυλεστεράση 3 βήτα (Ces3b), αποτελούν τα Ces3 γονίδια στο ποντίκι. Ωστόσο, δε γνωρίζουμε πολλά για τη Ces3b, εκτός από το ότι εκφράζεται κυρίως στο ήπαρ του ποντικού. Προκαταρκτικά δεδομένα από το εργαστήριό μας, χρησιμοποιώντας μικροσυστοιχίες σε ποντίκια που είχε γίνει αποσιώπηση του HNF-4α στο ήπαρ σε σύγκριση με ποντίκια μάρτυρες, έδειξε ένα σημαντικό αριθμό γονιδίων της οικογένειας των καρβοξυλεστερασών στο ποντίκι, τα οποία ενεργοποιούνται ή καταστέλλονται απουσία του HNF-4a από το ήπαρ του ποντικού. Ανάμεσα στις κατασταλμένες καρβοξυλεστεράσες, η Ces3b εμφάνισε τη μεγαλύτερη αλλαγή στα επίπεδα έκφρασης. Έτσι, σκοπός του δευτέρου κεφαλαίου της παρούσας διατριβής, ήταν η εξακρίβωση, εάν η έκφραση της Ces3b στο ποντίκι εξαρτάται από τον HNF-4a μεταγραφικό παράγοντα. Για να αναγνωριστούν πιθανές θέσεις πρόσδεσης για τον HNF-4a στον υποκινητή της Ces3b του ποντικού, πραγματοποιήσαμε παροδικές διαμολύνσεις σε ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα (HEK), χρησιμοποιώντας μία σειρά από φορείς έκφρασης του γονιδίου της λουσιφεράσης, οι οποίοι έφεραν διαδοχικές απαλοιφές στο 5' άκρο ή μία απαλοιφή στο 3' άκρο για τον υποκινητή του γονιδίου της Ces3b του ποντικού, μαζί με ένα φορέα έκφρασης του cDNA του HNF-4a. Παρατηρήσαμε ότι, η υπερέκφραση του μεταγραφικού παράγοντα HNF-4 ενεργοποίησε σημαντικά τη δραστικότητα του υποκινητή της Ces3b του ποντικού για όλα τα διαφορετικά τμήματα του υποκινητή της Ces3b που εξετάστηκαν, εκτός από το πιο βραχύ τμήμα που έφερε την περιοχή -80 έως +4 του υποκινητή της Ces3b του ποντικού. Μία πιθανή περιοχή πρόσδεσης για τον HNF-4a καθώς και μία πιθανή περιοχή πρόσδεσης για το μεταγραφικό παράγοντα COUP έχουν αναγνωριστεί στην περιοχή έπειτα από τη θέση έναρξης της μεταγραφής +1. Είναι γνωστό, ότι οι HNF-4a και COUP μεταγραφικοί παράγοντες μοιράζονται κοινή αλληλουχία αναγνώρισης, έτσι ενδεχομένως κάποια από αυτές τις δύο περιοχές θα μπορούσε να ευθύνεται για την πρόσδεση του HNF-4a στα πειράματα διαμόλυνσης που πραγματοποιήσαμε. Συνοψίζοντας, τα ευρήματα της παρούσας διατριβής αυξάνουν την κατανόηση μας πάνω στους μηχανισμούς, που ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των λιπιδίων και των λιποπρωτεϊνών στο ήπαρ και πώς αυτοί οι μηχανισμοί απορρυθμίζονται μέσω της αποσιώπησης ηπατικών πυρηνικών παραγόντων, ή μέσω φυσικών πολυμορφισμών στους υποκινητές ή στους ενισχυτές των εκάστοτε γονιδίων.
Φυσική περιγραφή 185 σ. : πίν.,εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα CETP
Carboxylesterases
Hepatocytes
Polymorphisms
Ημερομηνία έκδοσης 2015-12-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/c/2/8/metadata-dlib-1450520630-470427-16654.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 126

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2