Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Τρικαλίτης"  Και Συγγραφέας="Παντελής"

Τρέχουσα Εγγραφή: 33 από 42

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000379382
Τίτλος Μικροπορώδη οξείδια μετάλλων μετάβασης μικτού σθένους : σύνθεση - δομή - μαγνητοηλεκτρονικές ιδιότητες
Άλλος τίτλος Mixed valence microporous transition metal oxides : synthesis - structure - magnetoelectronic properties
Συγγραφέας Αδαμόπουλος, Οθωνας Παν.
Σύμβουλος διατριβής Λάππας, Αλέξανδρος
Μέλος κριτικής επιτροπής Τρικαλίτης, Παντελής
Φρουδάκης, Γεώργιος
Περίληψη Η διατριβή εστιάζεται σε ‘οχλημένα’ συστήματα μικροπορωδών οξειδίων μετάβασης μικτού σθένους. Δηλαδή σε συστήματα, όπου η συμμετρία τους οδηγεί στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών αλληλεπιδράσεων, που δεν επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση της ενέργειας κατά ένα και μόνο τρόπο. Το κύριο μέταλλο μετάβασης μικτού σθένους είναι το Mn, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητά του να διαθέτει ποικιλία βαθμών οξείδωσης και να συνθέτει ενώσεις με πολλαπλό αριθμό συναρμογής. Η δομή των οξειδίων του απαρτίζεται από οκτάεδρα Mn3+O6 με κοινές ακμές ή κορυφές, σχηματίζοντας πρωτότυπες αρχιτεκτονικές πορώδους. Η μικροπορώδης και η φυλλόμορφη δομή τους επιτείνουν περεταίρω την ‘όχληση’ λόγω γεωμετρίας, ενώ το πλέγμα τους αποκτάει εντονότερο ενδιαφέρον, όταν σε αυτό παρεντίθενται αλκαλικά κατιόντα. Τα υλικά τούτα εντάσσονται στη γενικότερη κατηγορία των ‘ντελαφοσιτών’, A+M3+O2. Ο μητρικός ντελαφοσίτης είναι το α-NaMnO2, το πλέγμα του οποίου αποτελείται από επίπεδα MnO2 με παρένθετα κατιόντα Na+. Μελετάται περεταίρω, όσον αφορά τη σταθερότητα της κρυσταλλικής δομής και τις μαγνητικές ιδιότητες μη στοιχειομετρικών ενώσεων τoυ, το μετασχηματισμό φάσης του ίδιου, τις αλλαγές της κρυσταλλικής δομής σε σύγχροτρο και τις μικροσκοπικές μαγνητικές διεγέρσεις σε φασματόμετρο νετρονίων. Οι υποστοιχειομετρικές ενώσεις είναι διφασικές, το ίδιο παρουσιάζει χάσμα σπιν για Τ≤ΤΝ=45 Κ, οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις εκδηλώνονται κυρίως στον άξονα b, ενώ και οι μαγνητικές διεγέρσεις αναπτύσσονται στον ίδιο άξονα, μονοδιάστατα. Κατόπιν, μελετάται το ισοδομικό CuMnO2, στη δομή του οποίου τα παρένθετα κατιόντα έχουν αντικατασταθεί από Cu+. Έχει συντεθεί με καινούργια μέθοδο και χαρακτηρίζεται για τη θερμική σταθερότητα και τις μαγνητικές ιδιότητές του. Ακόμα, αναλύεται η κρυσταλλική και μαγνητική δομή του σε σύγχροτρο και περιθλασίμετρο νετρονίων, αντιστοίχως. Εμφανίζει μετασχηματισμό φάσης από το μονοκλινές στο τρικλινές σύστημα στην TΝ=68 Κ με έντονες δομικές αλλαγές, ενώ παρατηρείται και χάσμα σπιν για Τ≤ΤΝ. Τελικά, συγκρίνονται οι δυο ντελαφοσίτες, ενώ συμπληρωματικά έχουν καταβληθεί προσπάθειες σύνθεσης και μελέτης του πολυμόρφου β-NaMnO2, του ομολόγου NaVO2 και του αναλόγου K0.125MnO2. Σκοπός είναι η επίσης σύγκριση των δομών και η κατανόηση των μηχανισμών συσχέτισης τους με τις επαγόμενες φυσικοχημικές ιδιότητες.
Φυσική περιγραφή 310 σ., [παραρτήματα] : έγχ. εικ., πίν. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα crystal / magnetic structure
frustration
magnetoelectronic properties
microporous / layered structure
transition metals
Χ-ray diffraction / neutron scattering
κρυσταλλική / μαγνητική δομή
μέταλλα μετάβασης
μαγνητοηλεκτρονικές ιδιότητες
μικροπορώδης / φυλλόμορφη δομή
περίθλαση ακτίνων-Χ / σκέδαση νετρονίων
‘όχληση’
Ημερομηνία έκδοσης 2012-05-11
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/5/8/metadata-dlib-1368098481-98860-26193.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 500

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 9