Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Στεφανίδης"  Και Συγγραφέας="Κωνσταντίνος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 12 από 53

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000423812
Τίτλος Information worlds: interactive visualizations and storytelling using augmented, virtual and mixed reality
Άλλος τίτλος Κόσμοι πληροφορίας: διαδραστικές οπτικοποιήσεις και αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιώντας επαυξημένη, εικονική και μεικτή πραγματικότητα
Συγγραφέας Δρόσης, Ιωάννης Στυλιανός
Σύμβουλος διατριβής Στεφανίδης, Κωνσταντίνος
Μέλος κριτικής επιτροπής Παπαγιαννάκης, Γεώργιος
Γραμμένος, Δημήτριος
Ζαφείρης, Παναγιώτης
Antona, Margherita
Ζουμπούλης, Ξενοφών
Μπίλας, Άγγελος
Περίληψη Η παρούσα διατριβή στοχεύει να συνεισφέρει μια γενική και ολιστική προσέγγιση για τη δημιουργία εφαρμογών που αντικαθιστούν (Εικονική Πραγματικότητα), επαυξάνουν (Επαυξημένη Πραγματικότητα) ή συνυφαίνουν πραγματικούς και εικονικούς κόσμους (Μεικτή Πραγματικότητα) σε μια προσπάθεια να απεικονίσει μεγάλους όγκους δεδομένων που ανήκουν στους απαιτητικούς τομείς των Μεγάλων Δεδομένων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με αυτό το σκοπό παρουσιάζεται ένα πλαίσιο χρήσης (framework) βασισμένο στις έννοιες των Κόσμων Πληροφορίας και των Αντικειμένων Πληροφορίας για να αναπαραστήσει υπαρκτά ή εικονικά περιβάλλοντα που περιλαμβάνουν αντίστοιχα πληροφορία που ανήκει σε διακριτές οντότητες, ενώ ωστόσο είναι ευέλικτο και διαλειτουργικό με ποικίλες πηγές δεδομένων. Το πλαίσιο παρέχει περισσότερα από 15 δομικά στοιχεία (components) τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας σε εφαρμογές και μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική που επιτρέπει μελλοντικές προσθήκες. Επιπλέον, το framework υποστηρίζει τον ορισμό και την οπτικοποίηση προσωποποιημένων ιστοριών (οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες του τομέα ή από τελικούς χρήστες). Αναφορικά με την αλληλεπίδραση, η διατριβή αυτή προτείνει τη χρήση πολυτροπικών, φυσικών μεθόδων αλληλεπίδρασης και ενσωματώνει απρόσκοπτα εφαρμογές Επαυξημένης, Εικονικής και Μικτής Πραγματικότητας σε περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης. Το πλαίσιο χρήσης Κόσμοι Πληροφορίας μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο δομικό στοιχείο για τη δημιουργία δυναμικών οπτικοποιήσεων μέσω της Χ Πραγματικότητας (X Reality), παρέχοντας διαλειτουργικότητα με διάφορες πηγές δεδομένων, έτοιμα προς χρήση εργαλεία απεικόνισης πληροφορίας, επεκτασιμότητα για την προσθήκη επιπλέον στοιχείων και ένα νοητικό μοντέλο που καλύπτει μια πληθώρα αναγκών και μπορεί να επεκταθεί. Παρουσιάζεται η υπόθεση χρήσης ενός έξυπνου μουσείου το οποίο απεικονίζει πυκνά διασυνδεδεμένη και αραιά τοποθετημένη στατική πληροφορία στο απαιτητικό πλαίσιο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς χρησιμοποιώντας επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα. Επιπλέον παρουσιάζεται η υπόθεση χρήσης μιας εφαρμογής διαχείρισης υποδομών ενός κέντρου δεδομένων (data center), αναδεικνύοντας τη δυνατότητα των Κόσμων Πληροφορίας να ανταπεξέλθουν σε μεγάλους όγκους δεδομένων που αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα και είναι περιορισμένα χωρικά. Τα αποτελέσματα αυτής της διατριβής έχουν εγκατασταθεί σε δημόσιους χώρους, σε εκθέσεις και διεθνή συνέδρια. Η κάθε υπόθεση χρήσης έχει αξιολογηθεί από περισσότερους από 20 χρήστες ούτως ώστε να αξιολογηθεί το τελικό αποτέλεσμα που παράγεται από τους Κόσμους Πληροφορίας ως προς την ευχρηστία και την εμπειρία χρήσης. Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που εξήχθησαν από την αξιολόγηση αναδεικνύουν τις δυνατότητες που έχουν η Επαυξημένη, η Εικονική και η Μεικτή Πραγματικότητα αναφορικά με την αποδοτικότητα και την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους τελικούς χρήστες, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα κίνητρο για την περαιτέρω βελτίωση και επέκταση του παρουσιαζόμενου πλαισίου χρήσης.
Φυσική περιγραφή xiv, 253 σ. : σχεδ., πιν., εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Ambient intelligence
Διάχυτη νοημοσύνη
Ημερομηνία έκδοσης 2019-07-26
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/8/8/metadata-dlib-1563354251-651455-13210.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 428

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 2