Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Βόντας"  Και Συγγραφέας="Ιωάννης"

Τρέχουσα Εγγραφή: 15 από 55

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000414790
Τίτλος Immunolocalizationstudy of detoxification enzymes (Cytochrome P450, Glutathione S-Transferase, Intradiol Ring- CleavageDioxygenase) in themajor agricultural pest Tetranychus urticae
Άλλος τίτλος Μελέτη ανοσοεντοπισμού ενζύμων αποτοξικοποίησης (Κυτοχρωμικές P450, Μεταφοράσες της γλουταθειόνης, Διοξυγενάσες) στο άκαρι Tetranychus urticae
Συγγραφέας Παπαδάκη, Σταυρινή
Σύμβουλος διατριβής Βόντας, Ιωάννης
Τζαμαρίας, Δημήτριος
Περίληψη Το είδος Tetranychus urticae Koch, 1836 ανήκει στην Υφομοταξία Ακάρεα. Είναι ένα από τα πιο πολυφάγα και καταστροφικά για τις καλλιέργειες αρθρόποδα καθώς προσβάλλει περισσότερα από 1.100 είδη φυτών. Ο τετράνυχος είναι επίσης γνωστός για την ικανότητά του να αναπτύσσει ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα και ακαρεοκτόνα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την πρώτη τους εφαρμογή. Ορισμένα από τα βιολογικά του χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας είναι ο μικρός κύκλος ζωής του, η υψηλή γονιμότητα και ο τρόπος αναπαραγωγής του (αρρενότοκη παρθενογέννεση). Επιπλέον η ικανότητα προσβολής μεγάλου αριθμού φυτών-ξενιστών έχει συσχετιστεί με την ικανότητα του οργανισμού να εξουδετερώνει την επίδραση των εντομοκτόνων, ένας συσχετισμός που γίνεται μέσω της θεωρίας της προ-προσαρμογής. Η αλληλούχιση του γονιδιώματος του τετρανύχου αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο ενζύμων αποτοξικοποίησης, εκ των οποίων πολλές οικογένειες παρουσιάζουν μία σύσταση ειδική για τον τετράνυχο. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει σε ένα βαθμό την υπόθεση της προ-προσαρμογής. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν την υπερέκφραση γονιδίων της οικογένειας CYP392 (CYP392A11, CYP392A12, CYP392A16, CYP392D2, CYP392D8, CYP392D10) με την CYP392A11 να έχει δειχτεί ότι μεταβολίζει τα METI εντομοκτόνα fenpyroximate και cyenopyrafen, ενώ η CYP392A16 μεταβολίζει την αβερμεκτίνη abamectin. Επιπροσθέτως, μέλη της οικογένειας GST έχουν βρεθεί ότι υπερεκφράζονται σε ανθεκτικούς πληθυσμούς, ενώ η TuGSTd05 έχει αποδειχθεί ότι μεταβολίζει το METI εντομοκτόνο cyflumetofen. Στη συγκεκριμένη μελέτη στοχεύσαμε στον εντοπισμό τριών μεγάλων οικογενειών ενζύμων (CYP392, GST, ID-RCD) με τη χρήση αντισωμάτων. Οι δύο πρώτες οικογένειες έχουν γνωστή λειτουργία και έχει επιβεβαιωθεί ότι συνεισφέρουν στην ανθεκτικότητα. Η τρίτη οικογένεια πρωτεϊνών ανακαλύφθηκε πρόσφατα στον τετράνυχο και η ακριβής λειτουργία των μελών της είναι ακόμα άγνωστη, αν και έχει συσχετιστεί με την πέψη ή την αποτοξικοποίηση. Για τον εντοπισμό αυτών των οικογενειών τέσσερα αντισώματα σχεδιάστηκαν και παράχθηκαν (anti-CYP392A, anti-CYP392D, anti-GSTd, anti-Dioxygenase). Τα αντισώματα αυτά αρχικά δοκιμάστηκαν με την τεχνική αποτύπωσης κατά Western για να επιβεβαιώσουμε την ειδικότητά τους. Τα τρία από τα τέσσερα αποδείχθηκαν μη ειδικά (anti-CYP392D, anti-GSTd, anti-Dioxygenase), οπότε η μελέτη ανοσοεντοπισμού συνεχίστηκε με τη χρήση του anti- CYP392A και του anti-CYP392A16, ένα ειδικό αντίσωμα για την Α16 σχεδιασμένο στο παρελθόν από το εργαστήριο μας. Τα δύο αντισώματα χρησιμοποιήθηκαν σε κρυοτομές ενήλικων θηλυκών ατόμων του οργανισμού καθώς επίσης και σε ολόκληρους οργανισμους (whole mount). Τα αποτελέσματα μας έδωσαν μία ένδειξη σχετικά με τον ιστό στον οποίο εντοπίζεται η Α16, όπου φαίνεται να βρίσκεται πιθανοτατα σε κύτταρα του νευρικού ιστού κοντά στο κεντρικό νευρικό σύστημα του τετρανύχου. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί και σε μελέτες άλλων οργανισμών όπως το κουνούπι Aedes aegypti (Grigoraki et al. 2016), το Bombyx mori (Xuan et al. 2014) και το Tribolium castaneum (Zhu et al. 2010). Οι προσπάθειές μας πρέπει να προσανατολιστούν στην τελειοποίηση και οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου ανοσοεντοπισμού, ενώ η χρήση επιπλέον αντισώματος ειδικό για την κυτοχρωμική P450 αναγωγάση (CPR) μπορεί να επιβεβαιώσει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
Φυσική περιγραφή 63 φύλλα : σχεδ., πίν., εικ. (μερ. εγχρ.) ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα CYP392
GST
ID-RCDs
Immunolocalization
Ανοσοϊστοχημεία
Ημερομηνία έκδοσης 2018-03-23
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/7/0/2/metadata-dlib-1520511154-641142-29854.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 34

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2021-03-23