Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Καρδάσης"  Και Συγγραφέας="Δημήτριος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 16 από 64

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000414796
Τίτλος Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος στην ανάπτυξη λιπώδους διήθησης του ήπατος εξαιτίας υπερθερμιδικής δίαιτας
Άλλος τίτλος The role of the immune system in the development of diet induced non alcoholic fatty liver disease
Συγγραφέας Κοδέλα, Ελισάβετ
Σύμβουλος διατριβής Βενυχάκη, Μαρία
Μέλος κριτικής επιτροπής Καραλή, Αικατερίνη
Γραβάνης, Αχιλλέας
Καρδάσης, Δημήτριος
Τσατσάνης, Χρήστος
Χαραλαμπόπουλος, Ιωάννης
Νότας, Γεώργιος
Περίληψη H «μη αλκοολικής αιτιολογίας» λιπώδης νόσος του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease-NAFLD) χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση λιπιδίων στο ήπαρ και περιλαμβάνει ένα φάσμα, όσον αφορά στη βαρύτητα της νόσου, που εκτείνεται από απλή στεάτωση σε στεατοηπατίτιδα (nonalcoholic steatohepatitis-NASH) μέχρι τις πλέον σοβαρές μορφές της νόσου, την ηπατική κίρρωση και τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Η παθογένεση της NAFLD οφείλεται σε μεταβολικές διαταραχές συνυφασμένες με ανάπτυξη παχυσαρκίας και της συνεπακόλουθης εμφάνισης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης. Η παχυσαρκία οδηγεί σε συστηματική φλεγμονή, η οποία συνδράμει στη δυσμενή εξέλιξη της στεάτωσης προς στεατοηπατίτιδα, και περαιτέρω συνδράμει η συνακόλουθη ανάπτυξη φλεγμονώδους αντίδρασης, που οδηγεί στην επιβάρυνση της λειτουργίας του λιπώδους ήπατος από διάφορες ταυτόχρονες διαδικασίες όπως αυξημένα επίπεδα κυτοκινών και αδιποκινών στη συστηματική κυκλοφορία, δυσβιωτική εντερική χλωρίδα και έκλυση βακτηριακών ενδοτοξινών, στρες του ενδοπλασματικού δικτύου (ΕΔ) και πιθανά μιτοχονδριακή δυσλειτουργία. Η παχυσαρκία οδηγεί σε συστηματική φλεγμονή λόγω των αυξημένων λευκοκυττάρων στους ιστούς. Αν και ο ρόλος των μακροφάγων στις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στο μεταβολισμό έχει εξεταστεί και επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες, η ακριβής συμβολή των λεμφοκυττάρων και ειδικά των διαφόρων τύπων των Τ λεμφοκυττάρων παραμένει αντικείμενο μελέτης. Γι’ αυτό το λόγο, αποφασίσαμε να μελετήσουμε το ρόλο των Τ λεμφοκυττάρων στις μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με την παχυσαρκία χρησιμοποιώντας μύες με πλήρη έλλειψη λεμφοκυττάρων, δεδομένου ότι μπορούμε πειραματικά να υποκαταστήσουμε τα υπό έλλειψη λεμφοκύτταρα και να συγκρίνουμε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων μεταξύ τους. Έτσι, σιτίσαμε με δίαιτα πλούσια σε λιπαρά (high fat diet - HFD) Rag1-/- και αγρίου τύπου μύες σε γενετικό υπόβαθρο C57BL/6 και BALB/c για 15 εβδομάδες και επικεντρωθήκαμε στο ρόλο των natural killer Τ (ΝΚΤ) κυττάρων και CD8+ Τ λεμφοκυττάρων στα αποτελέσματα της διατροφής σε συγκεκριμένες μεταβολικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων δεικτών ανάπτυξης NAFLD. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι Rag1-/- μύες ήταν περισσότερο προστατευμένοι από την ανάπτυξη παχυσαρκίας και NAFLD καθώς, παρόλη την παρόμοια κατανάλωση τροφής, παρουσίασαν μικρότερη αύξηση σωματικού βάρους, είχαν μεγαλύτερη ινσουλινοευαισθησία και το ήπαρ τους δεν παρουσίαζε σημεία διήθησης από λίπος. Ταυτόχρονα, οι Rag1-/- μύες είχαν αυξημένο μεταβολικό ρυθμό και καταβόλιζαν τα λιπίδια αποτελεσματικότερα. Πιο συγκεκριμένα, στο ήπαρ των μυών που σιτίστηκαν με δίαιτα πλούσια σε λιπαρά δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στη λιπογένεση ή στην οξείδωση των λιπιδίων. Απεναντίας, ο επιδιδυμικός λευκός λιπώδης ιστός των Rag1-/- μυών παρουσίασε αυξημένη έκφραση γονιδίων που ενέχονται στην οξείδωση των λιπιδίων. Επιπλέον, ο υποδόριος λευκός λιπώδης ιστός εμφάνιζε φαιοποιημένες- μπεζ περιοχές και αυξημένη έκφραση του γονιδίου Ucp1 και άλλων δεικτών φαιοποίησης. Ο φαιός λιπώδης ιστός εμφάνιζε επίσης αυξημένη ικανότητα θερμογένεσης. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ενεργή φλεγμονή, ο επιδιδυμικός λευκός λιπώδης ιστός των Rag1-/- μυών παρουσίασε μειωμένη έκφραση προφλεγμονωδών κυτοκινών και αυξημένη έκφραση αδιπονεκτίνης. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε μύες με γενετικό υπόβαθρο BALB/c. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι οι μύες αγρίου τύπου BALB/c δεν είχαν αντίστοιχη αύξηση σωματικού βάρους με αυτήν των μυών αγρίου τύπου C57BL/6. Στη συνέχεια εξετάσαμε αν η επιλεκτική απενεργοποίηση των ΝΚΤ κυττάρων με χορήγηση του ειδικού CD1d αντισώματος, μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη της νόσου. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η απενεργοποίηση των ΝΚΤ κυττάρων δεν οδήγησε σε κάποια διαφορά στην αύξηση σωματικού βάρους, στη λιπώδη διήθηση του ήπατος, στην εμφάνιση παχυσαρκίας ή στην έκφραση γονιδίων που υποστηρίζουν την ενεργότητα μεταβολικών μονοπατιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους μύες που δεν έλαβαν CD1d αντίσωμα. Αντίθετα, η θετή μεταφορά CD8+ Τ λεμφοκυττάρων σε Rag1-/- μύες αύξησε την παχυσαρκία και τη λιπώδη διήθηση του ήπατος. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν έναν σημαντικό ρόλο των Τ λεμφοκυττάρων στην ανάπτυξη παχυσαρκίας και ΝΑFLD αλλά και στο μεταβολισμό γενικότερα. Πλέον σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τα λεμφοκύτταρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη φαιοποίηση του υποδόριου λευκού λιπώδους ιστού. Επίσης, παρά τις διαφορές τους, φάνηκε ότι και μύες με διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο, C57BL/6 και BALB/c, χρησιμοποιούν τους ίδιους μηχανισμούς αντίστασης στην ανάπτυξη της νόσου. Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με τη δράση των Τ λεμφοκυττάρων και των σχετικών διαφορών στη μεταβολική δραστηριότητα Rag1-/- μυών υποδεικνύουν νέους τρόπους για την ερμηνεία αποτελεσμάτων πειραμάτων που χρησιμοποιούν υποκατάσταση στους πληθυσμούς των λεμφοκυττάρων μυών, με στόχο την κατανόηση των μεταβολικών διαταραχών και το ρόλο τους στην εξέλιξη νόσων όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος, η καρδιακή ανεπάρκεια κ.λπ. Επιπλέον, η εφαρμογή των ευρημάτων μας σε κλινικές μελέτες μπορεί να καταλήξει σε νέα θεραπευτικά σχήματα επικεντρωμένα στην ανοσοθεραπεία και στην καλύτερη κατηγοριοποίηση των ασθενών.
Φυσική περιγραφή 129, [10] . : εικ.πιν.σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Lymphocytes
Obesity
Steatosis
Λεμφοκύτταρα
Λιπώδης ιστός
Παχυσαρκία
Ημερομηνία έκδοσης 2018-03-28
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές
  Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/9/0/2/metadata-dlib-1522834051-971715-21610.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 32

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 3