Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Μπριασούλης"  Και Συγγραφέας="Γεώργιος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 21 από 32

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000416984
Τίτλος Θεραπευτική προσέγγιση και έκβαση ασθενών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση (Κ.Ε.Κ.) στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου
Άλλος τίτλος Management and prognosis of patients with traumatic brain injury ,an analysis of the university hospital of heraklion
Συγγραφέας Αρκαλάκη, Ελένη
Σύμβουλος διατριβής Κονδύλη, Ευμορφία
Μέλος κριτικής επιτροπής Μπριασούλης, Γεώργιος
Ραίσάκη, Μαρία
Περίληψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο Δυτικό κόσμο η Τραυματική Κάκωση Εγκεφάλου είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας μετά από τραύμα σε νέους ασθενείς ηλικίας κάτω των 45 ετών. «Ως ΚΕΚ ορίζεται μια αλλαγή στην εγκεφαλική λειτουργία ή η παρουσία αποδείξεων παθολογίας του εγκεφάλου , που προκαλείται από εξωτερική δύναμη». Η θεραπευτική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της δευτεροπαθούς κάκωσης η οποία μπορεί δυνητικά να προληφθεί ή να περιοριστεί. Η ύπαρξη προγνωστικών μοντέλων που βασίζονται σε κλινικά και απεικονιστικά κριτήρια είναι καθοριστικής σημασίας για την άμεση κατηγοριοποίηση κινδύνου των ασθενών και για την επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η συλλογή και η καταγραφή δεδομένων που αφορούν το συνολικό αριθμό ασθενών με τραυματική κάκωση εγκεφάλου που εισήχθησαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου σε διάστημα μιας πενταετίας καθώς και η συσχέτιση των κλινικών και απεικονιστικών χαρακτηριστικών των ασθενών κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο και της θεραπείας που ακολουθήθηκε με την τελική τους έκβαση, τη νευρολογική τους δηλαδή εικόνα κατά την έξοδο από το νοσοκομείο. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη συλλογής στοιχείων που αφορούν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία , μηχανισμός κάκωσης), την νευρολογική εικόνα (GCS εισόδου και εξιτηρίου), την κατά Rotterdam βαθμονόμηση της CT εισαγωγής , τη θεραπευτική στρατηγική και την έκβαση των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο ΠΑΓΝΗ το διάστημα 1/1/2013 έως 31/12/2017, με αιτία εισαγωγής κατά ICD-10 τραυματική κάκωση εγκεφάλου (S06). Έγινε μελέτη και της συσχέτιση των παραπάνω μεταβλητών με την τελική έκβαση(προγνωστικοί δείκτες). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε σύνολο 431 ασθενών οι άντρες αποτελούσαν το 71,5% (308 άτομα). Τα τροχαία ατυχήματα ήταν η βασική αιτία κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων με ποσοστό 34,1% (147 άτομα), και ακολουθούσαν η πτώση από ύψος 24,7% (106 άτομα) και η πτώση εξ ιδίου ύψους 20% (86 άτομα). Όσον αφορά την ηλικία , τα παιδιά (0-14) ήταν 119 (27,6%) , οι ενήλικες 312(72,3%). To 22,3% του συνόλου των ασθενών (96 άτομα) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση είτε άμεσα είτε σε δεύτερο χρόνο ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών 77,7% (335 άτομα) αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. 41 ασθενείς απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους (9,5%). Το ποσοστό θνητότητας των ασθενών με βαριά ΚΕΚ ήταν 23% . Τέλος η επεξεργασία των μεταβλητών έδειξε ότι οι ασθενείς ηλικίας >40 είχαν 97,6% μικρότερη πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση με τους ασθενείς ≤ 40 ετών. Η αύξηση κατά 1 μονάδα της βαθμολογίας GCS οδηγούσε σε 1,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης και οι ασθενείς με CT κατά Rotterdam >3 είχαν 93,7% μικρότερη πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση με τους ασθενείς με CT κατά Rotterdam ≤3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η υπεροχή των αντρών στο σύνολο των ασθενών με ΚΕΚ είναι χαρακτηριστική ιδιαίτερα στις ηλικίες μικρότερης από τα 40 έτη όπου τα τροχαία είναι η βασική αιτία των κακώσεων ενώ οι πτώσεις σαν αίτιο κυριαρχούν στις ηλικίες >60 έτη. Η θνητότητα στο σύνολο των ασθενών με ΚΕΚ αγγίζει το 10% ενώ στους ασθενείς με βαριά κάκωση είναι 77%. Η χειρουργική αντιμετώπιση υπερτερεί στις μεγάλες ηλικίες > 60 έτη , στους ασθενείς με χαμηλό σκορ GCS και αξιολόγηση της αξονικής εγκεφάλου κατά Rotterdam >3 και σχετίζεται με χειρότερη έκβαση. Η χαμηλή τιμή της GCS , η ηλικία > 40 έτη, η αξιολόγηση κατά Rotterdam >3 αποτελούν προγνωστικούς δείκτες χειρότερης πρόγνωσης του ασθενή με ΚΕΚ.
Φυσική περιγραφή 67 σ. : πίν. σχήμ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Clinical features
Epidemiology
Markers
Mortality
Επισημιολογία
Κλινικά χαρακτηριστικά
Προγνωστικοί δείκτες
Ημερομηνία έκδοσης 2018-07-18
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/8/6/metadata-dlib-1533042435-160967-12419.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 50

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 7