Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Πετούση"  Και Συγγραφέας="Βασιλική"

Τρέχουσα Εγγραφή: 5 από 20

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000419243
Τίτλος Το ζήτημα της ανωνυμίας του δότη γενετικού υλικού : παραβιάζεται η αυτονομία του τέκνου από τη μη γνώση της βιολογικής του καταγωγής;
Συγγραφέας Λαμπρικίδη Μαρία
Επιλέξτε τιμή Πετούση Βασιλική
Μέλος κριτικής επιτροπής Αθανασάκη Ειρήνη
Παπαδάκη Ευαγγελία
Περίληψη Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το ζήτημα της δωρεάς ανθρώπινων γαμετών και συγκεκριμένα το ζήτημα της δωρεάς σπέρματος ως μεθόδου Ι.Υ.Α. Η ετερόλογη γονιμοποίηση αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους της Ι.Υ.Α. και περιλαμβάνει πρακτικές όπως η δωρεά ωαρίων και η παρένθετη μητρότητα. Η συμμετοχή ενός τρίτου προσώπου στη διαδικασία τεκνοποίησης φέρνει στο φως μια σειρά από ηθικούς προβληματισμούς και διλήμματα που επιτάσσουν τη διαμόρφωση μιας κανονιστικής βάσης, ενός συστήματος αρχών για την ηθική λήψη αποφάσεων. Βασικό πεδίο αντιμαχόμενων λόγων αποτελεί το ζήτημα της διατήρησης ή όχι της ανωνυμίας του δότη/ δότριας. Το δίλημμα αυτό αναδύεται από την σύγκρουση που φαίνεται να προκύπτει μεταξύ του θεμελιώδους δικαιώματος στην ιδιωτικότητα (privacy) του δότη και των γονέων και του αμφιλεγόμενου δικαιώματος στη γνώση της βιολογικής καταγωγής (the right to know) που αφορά το τέκνο. Το δικαίωμα στη γνώση της καταγωγής προϋποθέτει ένα επιπλέον δικαίωμα αυτό της γνώσης του τρόπου σύλληψης (the right to be told) που επαφίεται στην προαίρεση των γονέων να αποκαλύψουν αυτό το στοιχείο στο παιδί. Αν και η ανωνυμία αποτέλεσε για πάρα πολλά χρόνια τον κανόνα στηριζόμενη στο θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, οι απόψεις που δίνουν προτεραιότητα στη γνώση των ιδιαίτερων γενετικών και βιολογικών πληροφοριών. Οι εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ των ατομιστικών εκδοχών της αυτονομίας οδηγούν σε πολυεπίπεδες συγκρούσεις δικαιωμάτων που αναλώνονται σε μια περιγραφική ανάδειξη του ζητήματος και δεν οδηγούν στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Στόχος του παρόντος πονήματος δεν ήταν η απόδειξη της επικράτησης του ενός δικαιώματος έναντι του άλλου, ούτε η απόδειξη της εγκυρότητα της ύπαρξης δικαιώματος στη γνώση της βιολογικής καταγωγής. Επιδίωξη της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη ενός τρόπου του ηθικώς σκέπτεσθαι στη λήψη αποφάσεων στα ζητήματα που αφορούν την ετερόλογη γονιμοποίηση. Φάνηκε λοιπόν πως αν θέλουμε να προτείνουμε λύσεις, θα πρέπει να πάμε πέρα από την ατομική αυτονομία. Έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του παρόντος ζητήματος και ταυτόχρονα μια ισχυρή βάση αντιμετώπισης του αποτέλεσε η Καντιανή θεώρηση της αυτονομίας. Όπως αναδείχθηκε, η διατήρηση της ανωνυμίας αποτελεί τον μοναδικό γνώμονα που μπορεί να έχει καθολική ισχύ, καθώς η άρση συνιστά παραβίαση της αυτονομίας του δότη και των γονέων. Τόσο οι γονείς, όσο και το τέκνο της ετερόλογης γονιμοποίησης οφείλουν να σεβαστούν την επιλογή του δότη για ανωνυμία και να δράσουν προστατεύοντας την αυτονομία των άλλων δρώντων. Γίνεται ωστόσο σαφές ότι αυτό δεν αφορά τις περιπτώσεις που σχετίζονται με λόγους υγείας.
Φυσική περιγραφή 77 σ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Ελληνικά
Θέμα Autonomy
Biological origin
Donor anonymity
Donor insemination
Ανωνυμία δότη γενετικού υλικού
Αυτονομία
Βιολογική καταγωγή
Ετερόλογη γονιμοποίηση
Ημερομηνία έκδοσης 2018
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Φιλοσοφική Σχολή--Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/8/7/6/metadata-dlib-1542623771-256391-9228.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 41

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Κατέβασμα Εγγράφου
Προβολή Εγγράφου
Εμφανίσεις : 5