Your browser does not support JavaScript!

Αρχική    Αναζήτηση  

Αποτελέσματα - Λεπτομέρειες

Εντολή Αναζήτησης : Συγγραφέας="Καρδάσης"  Και Συγγραφέας="Δημήτριος"

Τρέχουσα Εγγραφή: 5 από 64

Πίσω στα Αποτελέσματα Προηγούμενη σελίδα
Επόμενη σελίδα
Προσθήκη στο καλάθι
[Προσθήκη στο καλάθι]
Κωδικός Πόρου 000426579
h
Τίτλος Adipocyte cell cycle in health and pathology
Άλλος τίτλος Ο κυτταρικός κύκλος στα λιποκύτταρα σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
Συγγραφέας Τερεζάκη, Ελένη
Σύμβουλος διατριβής Τσατσάνης, Χρήστος
Μέλος κριτικής επιτροπής Καρδάσης, Δημήτριος
Δερμιτζάκη, Ειρηνη
Περίληψη Παρότι η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις κυριότερες προκλήσεις για την υγεία στον 21ο αιώνα, υπάρχουν ακόμα μεγάλα κενά στις γνώσεις μας όσον αφορά τη θεμελιώδη βιολογία του λιποκυττάρου. Ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας θεωρεί τα ώριμα λιποκύτταρα post-mitotic κύτταρα που δεν έχουν τη δυνατότητα να επανεισέλθουν στο κυτταρικό κύκλο. Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης κυτταρικού κύκλου στα ώριμα ανθρώπινα λιποκύτταρα και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων που το φαινόμενο αυτό επιφέρει στο λιπώδη ιστό. Στο πρώτο τμήμα της μελέτης διερευνήθηκε η ικανότητα των ανθρώπινων ώριμων λιποκυττάρων να επανεισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο in vivo και in vitro. Χρησιμοποιώντας τεχνικές ανοσοκυτταροχημείας και ανοσοϊστοχημείας, βρέθηκε ότι τα ανθρώπινα ώριμα λιποκύτταρα είναι ικανά να εκφράσουν πολλαπλούς δείκτες του κυτταρικού κύκλου, από τις φάσεις G1 έως και G2. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν in vitro, με την χρήση ενός τροποποιημένου μοντέλου κυτταροκαλλιέργειας ανθρώπινων λιποκυττάρων. Ορισμένα από τα λιποκύτταρα του μοντέλου εισήλθαν στον κυτταρικό κύκλο, όπως αποδείχθηκε από τα αυξημένα επίπεδα κυκλίνης D1 στον πυρήνα. Επιπλέον παρατηρήθηκε ενσωμάτωση νουκλεοτιδίων EdU στο κυτταρικό DNA, φαινόμενο ενδεικτικό της δυνατότητας των λιποκυττάρων να αντιγράφουν το DNA τους και να περνούν από την φάση S. Και τα δύο αυτά φαινόμενα ενισχυθήκαν με τη προσθήκη ινσουλίνης στο καλλιεργητικό μέσο, πράγμα ενδεικτικό της μιτογόνου δράσης της ινσουλίνης στα ώριμα λιποκύτταρα. Παρόλο που τα λιποκύτταρα μπορούν να εισέλθουν στον κυτταρικό κύκλο, δεν βρέθηκαν δεδομένα που να στοιχειοθετούν την έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο με κυτταροκίνηση. Το γεγονός αυτό πιθανόν υποδηλώνει την ύπαρξη ενός εναλλακτικού κυτταρικού κύκλου, ονόματι endoreplication, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυπλοειδών κυττάρων. Στο δεύτερο τμήμα της μελέτης και για τη περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου αυτού αναπτύχθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές όπως η βελτίωση της χρώσης του πυρηνικού DNA και η σήμανση του σωματίου Barr. Παράλληλα, αναπτύχθηκε μια μέθοδος ανάλυσης δεδομένων κυτταρομετρίας ροής στα λιποκύτταρα, η οποία και επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση της υπερτροφίας (χαρακτηριστικό των πολυπλοειδών κυττάρων) με άλλους κυτταρικούς δείκτες. Οι τεχνικές αυτές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο μέλλον για την μελέτη της πολυπλοειδίας και της υπερτροφίας των λιποκυττάρων. Πέραν της πολυπλοειδίας, το γεγονός ότι τα ώριμα λιποκύτταρα δύνανται να επανεισέλθουν στον κυτταρικό κύκλο χωρίς να τον τελειώσουν μπορεί να έχει και άλλες προεκτάσεις, όπως την ανάπτυξη senescence. Η ανάπτυξης senescence στα ώριμα λιποκύτταρα θα μπορούσε θεωρητικά να δράσει σαν μια ενοποιός θεωρεία για τον φαινότυπο των παθολογικών λιποκυττάρων, που χαρακτηρίζονται από υπερτροφία, προ-φλεγμονώδη κατάσταση και αντίσταση στην ινσουλίνη. Στο τρίτο τμήμα της μελέτης διερευνήθηκε κατά πόσον τα ώριμα λιποκύτταρα μπορούν να αναπτύσσουν senescence in vivo και σε κυτταροκαλλιέργειες, καθώς και ο ρόλος του κυτταρικού κύκλου στο φαινόμενο αυτό. Ορισμένα ώριμα ανθρώπινα λιποκύτταρα ήταν θετικά για την χρώση με senescence associated β-Galactosidase (SA-β-Gal). Παράλληλα, ο φαινότυπος επιβεβαιώθηκε με την χρήση δύο ακόμα δεικτών για το senescence, καθώς τα θετικά λιποκύτταρα μετρήθηκαν να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από τα αρνητικά, αλλά και συσχετίστηκε το ποσοστό τους με την απουσία του πυρηνικού HMGB-1. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανάλυση δειγμάτων λιπώδους ιστού 51 ατόμων όπου αναδείχθηκε η συσχέτιση της παρουσίας των SA-β-Gal θετικών λιποκυττάρων με το μεταβολικό προφίλ των ασθενών. Όσον αφορά στα πειράματα in vitro βρέθηκε ότι η προσθήκη ινσουλίνης, που προηγουμένως είχε διευκολύνει την επανέναρξη του κύκλου, προωθεί και την ανάπτυξη του senescence. Το ίδιο αποτέλεσμα επιτευχθεί με τη χρήση παλμποσικλίμπης, που δρα αναστέλλοντας την πορεία του κυτταρικού κύκλου. Αντίθετα η χρήση μετφορμίνης, ενός αντιδιαβητικού φαρμάκου με πολλαπλές δράσεις, όπως αποτροπή της εισόδου στον κυτταρικό κύκλο και της αναστολής του μιτογόνου παράγοντα mTOR, μείωσε τα επίπεδα του senescence. Στο τελευταίο κομμάτι της μελέτης, για την διερεύνηση της ετερογένειας μεταξύ των λιποκυττάρων, η οποία προάγει κάποια από τα κύτταρα στο senescence ενώ προστατεύει άλλα, μελετήθηκε η έκφραση του υποδοχέα ινσουλίνης. Αυτός επιλέχθηκε, καθώς η ινσουλίνη είχε καθοριστικό ρόλο στην σύνθεση DNA και την παρουσία senescence στα προηγούμενα πειράματα. Με χρήση κυτταρομετρίας ροής αναδείχθηκε ένας υποπληθυσμός λιποκυττάρων τα οποία ήταν αρνητικά για τον υποδοχέα, ενώ διερευνήθηκε η συσχέτιση αυτού του πληθυσμού με το μεταβολικό προφίλ 14 ασθενών, χωρίς όμως να βγουν συμπεράσματα για την ώρα. Εν κατακλείδι, φάνηκε ότι τα ανθρώπινα ώριμα λιποκύτταρα μπορούν να εισέλθουν ξανά στον κυτταρικό κύκλο, γεγονός σημαντικό για την ανάπτυξη και του senescence. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν νέοι μέθοδοι για την διερεύνηση της πολυπλοειδίας και της υπερτροφίας των λιποκυττάρων. Τέλος, ανακαλύφθηκε ένας πληθυσμός λιποκυττάρων που δεν έχουν υποδοχέα ινσουλίνης στην μεμβράνη τους και ελέγχθηκε η συσχέτισή τους με το μεταβολικό προφίλ παχύσαρκων ασθενών. Μελλοντικές μελέτες είναι απαραίτητες για να αναδείξουν πως οι νέες αυτές καταστάσεις επηρεάζουν τον λιπώδη ιστό και την υγεία.
Φυσική περιγραφή 102 σ. : εικ. ; 30 εκ.
Γλώσσα Αγγλικά
Θέμα Insulin receptor
Senescence
metabolic syndrome
Γήρανση
Μεταβολικό σύνδρομο
Ημερομηνία έκδοσης 2019-12-11
Συλλογή   Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
  Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης
Μόνιμη Σύνδεση https://elocus.lib.uoc.gr//dlib/1/5/4/metadata-dlib-1577183256-841056-4014.tkl Bookmark and Share
Εμφανίσεις 298

Ψηφιακά τεκμήρια
No preview available

Δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε το έγγραφο.
Δεν θα είναι διαθέσιμο έως: 2022-12-11